View More View Less
 • 1 MTA Közgazdaságtudományi Intézet Budapest Budaörsi út 43–45. Pf. 1502
Restricted access

Az 1993–2001-es fellendülést jelentős részben nem ismétlődő tényezők okozták. Ezek kimerülése után a magyar gazdaság új, a korábbinál lassúbb pályára tért át 2001–2002-ben. A piacra lépések számának alakulása nem követte a vizsgált időszakban a gazdasági növekedés hullámzásait. A vállalkozások számának gyors növekedése a kilencvenes években jórészt arra vezethető vissza, hogy a piac új szereplői az összeomló állami ipar piacait foglalták el. Ebben az időszakban a külföldi többségi tulajdonban levő vállalatok is gyorsan növelték a részesedésüket ezeken a piacokon.  Amikor ez a piaci rés 1998–2000-ben telítődött, a multinacionális cégek tevékenységük növekvő részét más országokba helyzeték át. A hazai kis- és közepes méretű vállalatok többségének növekedése megállt. A belépő új vállalkozások számának növekedése is lelassult. A hazai bankrendszer egyre több hitelt folyósított a számukra, kedvező feltételekkel és az EU-csatlakozás is javította a vállalkozások sikeresélyeit. Ám ezek a kedvező feltételek sem tudták ellensúlyozni a vállalatok romló piaci esélyeit és a gazdasági növekedés lassulását.

 • A feldolgozóipari vállalkozások helyzete és rövid távú kilátásai 2009 áprilisában (2009): Összefoglaló a KOPINT-TÁRKI negyedéves konjunktúratesztje alapján.

 • A kis- és középvállalatok helyzete. Évkönyvek (2000, 2007, 2008).

 • A szomszédok előttünk járnak. Javult Magyarország versenyképességének megítélése (2009): hvg.hu Letöltés ideje: szeptember 8.

 • Csanády András (2009): A fejlődés rejtett képletei I–II. Kézirat.

 • Elmozdulás a mélypontról – Stagnáló helyzet, avuló kilátások (2009): Tárki Sajtóközlemények. Megjelent: HVG. 2009. augusztus 9.

 • GKI (2009): A GKI konjunktúraindexe . október 26.

 • Hegedűs B. András–Kozák Gyula–Szabóné Dér Ilona (1986–1987): Interjú Jánossy Ferenccel. Medvetánc. 1986/4–1987/1, 221–306.

 • Jánossy Ferenc (1966): A gazdasági fejlődés trendvonala és a helyreállítási periódusok. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.

 • Kapitány Zsuzsa (1996): Fogyasztói magatartás az autópiacon. Aula Könyvkiadó, Budapest.

 • Kornai János (1980): A hiány . Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.

 • Kornai János (1993): Transzformációs visszaesés. Egy általános jelenség vizsgálata a magyar fejlődés példáján. Közgazdasági Szemle. XL. évf. július–augusztus, 569–599.

 • Kornai János (1994): A hiánygazdaság felszámolása. Általános elemzés és a magyar fejlődés vizsgálata. Közgazdasági Szemle . XLI. évf. augusztus–szeptember, 569–605.

 • Laki Mihály (1998): Kisvállalkozás a szocializmus után . Közgazdasági Szemle Alapítvány, Budapest.

 • Laki Mihály (2000): Az ellenzéki pártok gazdasági elképzelései 1989-ben. Közgazdasági Szemle. XLVII. évf. március, 20–29.

 • Laki Mihály (2004): Az ásványvízpiac átalakulása. Közgazdasági Szemle. LI. évf. 12, 1151–1172.

 • Laki Mihály (2005): A magyar cipőpiac átalakulása 1989 után. Fejlesztés és Finanszírozás. 1, 78–85.

 • Laki Mihály (2006): Az idegennyelv-oktatási piac átalakulása. Közgazdasági Szemle . LIII. évf. október, 880–902.

 • Laki Mihály (2008): Egy sikertörténet vége? A nyomdaipari termékek piacának átalakulása 1989 után. Közgazdasági Szemle. LV. évf. január, 39–59.

 • Linzenbold Ildikó (2007): A bor piacának változása a rendszerváltással és azóta. Kézirat.

 • Mihályi Péter (1989): AZ NSZK gazdaságpolitikája (elmélet és gyakorlat) . Kossuth Könyvkiadó, Budapest.

 • Molnár Emília (2008): A tankönyvpiac átalakulása a rendszerváltástól napjainkig. Szociológiai Szemle. XVIII. évf. 3, 61–91.

 • Pető Iván–Szakács Sándor (1985): A hazai gazdaság négy évtizedének története 1945–1985. I. Az újjáépítés és a tervutasításos irányítás időszaka . Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.

 • Sárközy Tamás (2007): A szocializmus, a rendszerváltás és az újkapitalizmus gazdasági civiljoga (szubjektív jog /i/történet). Hvg-arc Lap és Könyvkiadó Kft, Budapest.

 • Statisztikai Zsebkönyv (2008).

 • Várhegyi Éva (2003): Bankverseny Magyarországon. Közgazdasági Szemle. L. évf. 12, 1027–1048.

 • World Economic Forum Global Competitiveness Report (2009).

 • Zatykó Judit (2007): Gyógyturizmus – egészségturizmus? Kézirat.

Társadalomkutatás
Language Hungarian
Year of
Foundation
1993
Publication
Programme
ceased
Founder Társadalomtudományi Kutatóközpont -- Centre for Social Sciences
Founder's
Address
H-1097 Budapest, Hungary Tóth Kálmán u.4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0231-2522 (Print)
ISSN 1588-2918 (Online)