View More View Less
 • 1 Kecskeméti Főiskola GAMF Kar 6000 Kecskemét Izsáki út 10.
Restricted access

1995-ben a TRIPS szellemi tulajdon védelmére vonatkozó nemzetek feletti szerződés létrejötte új alapokra helyezte a materiális, információs és azon belül a kulturális javak kereskedelmi szabályozási rendszerét. Legtöbb esetben, amikor szellemi tulajdon védelméről beszélünk, a materiális javak előállítása során keletkező technológiai újításokat, szabványokat és szabadalmakat értjük rajta. Az 1990-es évek végéig csak az előbb említett területekre irányultak kutatások, melyek nem vizsgálták az információtartalmú jószágok előállítása során keletkező szellemi tulajdon védelmének és az előállított javak kereskedelmének növekedése közötti kapcsolatot. Az Európai Unió az audiovizuális ágazat és a könyvpiac területén a liberalizációs szemléletet előnyben részesítő intézményrendszere is kiemelt szerepet szentel a szellemi tulajdon védelmének. A tanulmány szerzője arra keresi a választ, hogy az Európai Unió tagállami kultúrpolitikájában a szellemi tulajdon védelme meghatározó tényező-e a tagállami kulturális szféra növekedése szempontjából.

 • Aoki, M. (2007): Endogenizing institutions and institutional changes. Journal of Institutional Economics Vol. 3. 1, 1–31.

 • Az Európai Parlament… (2006): Az Európai Parlament és a Tanács 1855/2006/EK határozata a Kultúra program (2007–2013) létrehozásáról. December 12.

 • Baumol, W. J. (1982): Contestable Markets: An Uprising in the Theory of Industry Structure. American Economic Review 72. évf. 1, 1–15.

 • Boudreux, K. (2008): International Property Judex Report.http://mercatus.org/sites/default/files/publication/International_Property_Rights.pdf

 • Csaba, László (2009): Crisis in Economics? Akadémiai Kiadó, Budapest.

 • Coase, R. H. (1960): The Problem of Social Cost. Journal of Law and Economics 3, 1–44. Magyarul: A társadalmi költségek kérdése. In: Coase, R. H.: A vállalat, a piac és a jog. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2004, 202–243.

 • Demsetz, H. (1967) Toward a Theory of Property Rights. American Economic Review 57. évf. 2, 347–359.

 • Ederer, P. (2008): Innovation at Work: the European Human Capital Index . The Lisbon Council, Policy Brief. http://www.lisboncouncil.net/media/lisbon_council_european_human_capital_index.pdf . Letöltés ideje: 2009. január 12

 • Ederer, P. – Schuler, Ph. – Willms, S. (2008): The European Human Capital Index: The Challenge of Central and Eastern Europe. The Lisbon Council, Policy Brief. http://www.ibm.com/ibm/governmentalprograms/lisbon_council_european_human_capital_index_cee.pdf . Letöltés ideje: 2009. január 12

 • Florida, R. (2002): The Rise of the Creative Class . Basic Books, New York.

 • Heitger, B. (2004): Property rights and the wealth of nations: a cross-country study. CATO Journal 23. évf. 2, 381–402.

 • Howkins, J. (2001): The Creative Economy . The Penguin Press, New York.

 • Gwartney, J. – Lawson, R. (2000): Economic Freedom of the World: 2000 Annual Report. Fraser Institute, Vancouver, B.C.

 • Kaufman, T. – Raunig, G. (2002): Anticipating European cultural policies. European Institute for Progressive Cultural Policy, Vienna.

 • Kawashima, N. (2004): Planning for Equality? Decentralisation in Cultural Policy. Centre for Cultural Policy Studies, University of Warwick, Research Papers, 1.

 • KEA European Affairs (2007): The Economy In Culture in Europe. European Commision. http://ec.europa.eu/culture/eac/sources_info/studies/economy_en.html . Letöltés ideje: 2007. 11. 06

 • Kierkegaard, S. A. (1986): Félelem és reszketés. Európa, Budapest.

 • Landes, W. M. – Posner, R. A. (2003): The Economic Structure of Intellectual Property Law. Harvard University Press, Cambridge, Mass.

 • Littoz-Monnet, A. (2007): The European Union and Culture. Manchester University Press, Manchester.

 • Mankiw, G. N. – Romer, D. – Weil, D. N. (1992): A Contribution to the Empirics of Economic Growth. Quarterly Journal of Economics 107. évf. 2, 407–38.

 • Menell, P. S. (1999): Intellectual Property: General Theories. In: Bouckaert, Boudewijn – De Geest, Gerrit (eds): Encyclopedia of Law and Economics, Volume I. The History and Methodology of Law and Economics. Edward Elgar, Cheltenham, 129–188.

 • Nordhaus, W. D. (1969): Invention, Growth and Welfare: A Theoretical Treatment of Technological Change. MIT Press, Cambridge, Mass.

 • North, D. C. (1991): Institutions. Journal of Economic Perspectives 5. évf. 1, 97–112.

 • Obuljen, N. (2005): Why we need European cultural policies: the impact of EU enlargement on cultural policies in transition countries. CPRA edition. http://www.eurocult.org/uploads/docs/356.pdf . Letöltés ideje: 2008. 10. 16

 • Pejovich, S. (2001): Capitalism and the rule of law: the case for common law. Prepared for discussion at Workshop in Philosophy, Politics and Economics at George Mason University.

 • Pigou, A. C. (1924): The Economics of Welfare . 2nd ed. Macmillan, London.

 • Plant, A. (1934): The Economic Theory Concerning Patents for Inventions. Economica, New Series Vol. 1. No. 1, 30–51.

 • Progresszív Intézet (2008): Politikai térkép.http://www.politikaiterkep.hu .Letöltés ideje: 2009. 04. 18

 • Romer, P. M. (1986): Inreasing Returns and Long-Run Growth. Journal of Political Economy 94. évf. 5, 1002–37.

 • Sajó, András – Pétervári, Kinga (1999): Law & Economics in Hungary. In: Bouckaert, Boudewijn – De Geest, Gerrit (eds): Encyclopedia of Law and Economics. Volume I. The History and Methodology of Law and Economics. Edward Elgar, Cheltenham, 2000, 240–243.

 • Sen, A. (2003): A fejlődés mint szabadság . Európa Könyvkiadó, Budapest.

 • Solow, R. M. (1956): A Contribution to the Theory of Economic Growth. Quarterly Journal of Economics 70, 65–94.

 • Tóth Ákos (2007): Az intézményi rendszer szerepe a globalizáció hatására átalakuló kultúrafinanszírozásban. Competitio VI. évf. 2, 131–147.

 • Tóth Ákos (2009): Az Európai Unió tagállamaiban alkalmazott kultúrafinanszírozási modellek komparatív elemzése. Európai Tükör XIV. évf. 5, 39–50.

 • Towse, R. (2008): Why has cultural economics ignored copyright? Journal of Cultural Economics Vol. 32. No. 4, 243–259.

 • Varian, H. R. (2005): Copying and Copyright. In: Towse, R. (ed.): Recent Developments in Cultural Economics. Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham, 663–680.

 • Williamson, O. E. (2000). The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead. Journal of Economic Literature XXXVIII. évf. Sept., 595–613.

Társadalomkutatás
Language Hungarian
Year of
Foundation
1993
Publication
Programme
ceased
Founder Társadalomtudományi Kutatóközpont -- Centre for Social Sciences
Founder's
Address
H-1097 Budapest, Hungary Tóth Kálmán u.4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0231-2522 (Print)
ISSN 1588-2918 (Online)