View More View Less
 • 1 Atlas Innoglobe Kft. 1221 Budapest Magdolna u. 6.
Restricted access

A tanulmány egy több országra kiterjedő kutatás legfontosabb eredményeiből nyújt válogatást. A kutatás célja – többek között – az Európa számára releváns környezeti migráció jellemzőinek és társadalmi és környezeti okainak feltárása volt. A tanulmány három fő részből áll. Az első rész a kutatási metodológiát összegzi. A második rész a legjelentősebb származási területek (Szubszaharai Afrika, Közel-Kelet és Észak-Afrika, Ázsia és Európa) környezeti migrációjával kapcsolatban mutat be néhány jellemző sajátosságot. A harmadik rész az európai szakpolitikák és a további kutatások számára összefoglalja a hasznosítható következtetéseket.

 • Diamond, J. (2007): Összeomlás – Tanulságok a társadalmak továbbéléséhez. Typotex, Budapest.

 • EEA (2005): The European environment — State and outlook 2005 . European Environment Agency, Copenhagen.

 • Hermsmeyer, H. A. (2005): Environmental Refugees: A Denial of Rights, Contemporary Topics in Forced Migration . Working Paper No. 2, Forced Migration Laboratory, Center for Comparative Immigration Studies, University of California, San Diego

 • Hugo, G. (2005): Migration in the Asia-Pacific region . A paper prepared for the Policy Analysis and Research Programme of the Global Commission on International Migration, GCIM.

 • Nguyen, H. N. (2007): Flooding in Mekong River Delta, Viet Nam, Human Development Report 2007/2008, Fighting climate change: Human solidarity in a divided world . UNDP, Human Development Report Office, No 53.

 • Jacobson, J. (1988): Environmental Refugees: a Yardstick of Habitability . World Watch Paper, No. 86, World Watch Institute, Washington DC.

 • MTA (2005): Az uniós Magyarország tudománypolitikája (3.4. számú változat). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

 • Nielsen, K.: http://www.kellnielsen.dk . Letöltés ideje: 2010. május 31

 • OFDA (2003): OFDA Annual Report FY 2003. Washington, D.C.

 • UNEP (2001): State of the Environment – South Asia. http://www.rrcap.unep.org/pub/soe/sa_soe.cfm . Letöltés ideje: 2010. május 31

 • UN-HABITAT (2003): The Challenge of Slums – Global Report on Human Settlements. http://www.unhabitat.org/pmss/getPage.asp?page=bookView&book=1156 . Letöltés ideje: 2010. május 31

 • UNHCR (2007): Global appeal 2007. Strategies and programmes, United Nations High Commissioner for Refugees, Geneva.

 • UNICEF (2000): Evaluation report 2000 MOZ: Mozambique Flood Relief, United Nations International Children’s Emergency Fund. http://www.unicef.org/evaldatabase/files/MOZ_00-001.pdf . Letöltés ideje: 2010. május 31

 • UNITAR (2008): Climate change, environmental degradation and migration: Preparing for the Future, Seminar Report, Migration and Development Series organized jointly with IOM, UNFPA and the MacArthur Foundation, 9 May, United Nations Headquarters, New York.

 • World Bank (2007): Making the Most of Scarcity – Accountability for Better Water Management Results in the Middle East and North Africa, MENA DEVELOPMENT REPORT, The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, Washington DC. http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/MENAEXT/0,,contentMDK:21244687~pagePK:146736~piPK:146830~theSitePK:256299,00.html . Letöltés ideje: 2010. május 31

Társadalomkutatás
Language Hungarian
Year of
Foundation
1993
Publication
Programme
ceased
Founder Társadalomtudományi Kutatóközpont -- Centre for Social Sciences
Founder's
Address
H-1097 Budapest, Hungary Tóth Kálmán u.4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0231-2522 (Print)
ISSN 1588-2918 (Online)