Author:
Ildikó Laki MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest Úri u. 49.

Search for other papers by Ildikó Laki in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

A III. évezred küszöbén számos térségi kezdeményezés indult el országszerte, mely az egyes térségek régi és új szereplőinek megismerésére, erőforrásaik feltárására, valamint a kihasználásukra irányuló programok értékelésére irányul. A régiók, a térségek, a települések és a települési szereplők egyaránt arra törekednek, hogy a mindenkori változásokhoz igazodva sajátos karaktereket alakítsanak ki, s ezáltal helyet biztosítsanak a különféle iparágaknak, tevékenységeknek. A Térségi szereplők és térségi sajátosságok a Pilis-Dunakanyar (Szentendrei) kistérségben című jelen összefoglaló a kreatív iparágak körét kívánja bemutatni egy Budapesthez közeli, kiváló pozícióban lévő kistérség helyzetén keresztül. A kistérség kedvező helyzetét nemcsak települései és azok lakói, hanem a természeti és épített környezete, továbbá az egyes települések történeti múltja biztosítja. E témával összefüggésben a jelen munkában két területre kívánok összpontosítani: egyfelől a települések és a bennük rejlő potenciákra, a helyi ún. kreatív iparágak megjelenésére, illetve azok formáira, másfelől a térség természeti és társadalmi leírására, a térségben élők kapcsolati tőkéjére, illetve kapcsolódási pontjaira. Alapvető megállapításom, hogy a térségben kiváló erőforrások állnak rendelkezésre a helyben élők számára (természeti és tárgyi kincsek), amelyek sem az ipar, sem a társadalom oldaláról nem hasznosulnak kellőképpen. A hiányosságot minden esetben az egyéni és csoportos kezdeményezésekben, a társadalmi kapcsolatok szakadozottságában, az erőforrások nem megfelelő összpontosításában, valamint a helyi iparágak és szereplők bizonytalan helyzetében érhetjük tetten. A térségi potenciák azonban mindebben kötőelemet jelenthetnek, amennyiben sikerül a fenti csoportokat belső és külső együttműködésre késztetni.

  • Collapse
  • Expand

Társadalomkutatás
Language Hungarian
Year of
Foundation
1993
Publication
Programme
ceased
Founder Társadalomtudományi Kutatóközpont -- Centre for Social Sciences
Founder's
Address
H-1097 Budapest, Hungary Tóth Kálmán u.4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0231-2522 (Print)
ISSN 1588-2918 (Online)