Authors:
Mihály Csákó ELTE TáTK Ifjúság- és Oktatáskutató Központ 1117 Budapest Pázmány Péter sétány 1/a

Search for other papers by Mihály Csákó in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
István Murányi Debreceni Egyetem BTK Szociológia és Szociálpolitika Tanszék 4032 Debrecen Egyetem tér 1.

Search for other papers by István Murányi in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Domonkos Sík Debreceni Egyetem BTK Szociológia és Szociálpolitika Tanszék 4032 Debrecen Egyetem tér 1.

Search for other papers by Domonkos Sík in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Ildikó Szabó Debreceni Egyetem BTK Szociológia és Szociálpolitika Tanszék 4032 Debrecen Egyetem tér 1.

Search for other papers by Ildikó Szabó in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Tanulmányunkban a családi politikai szocializáció empirikus kutatásának elméleti megalapozására teszünk kísérletet a rendelkezésre álló elméleti és empirikus szakirodalom alapján. Az első részben a kutatás szempontjából leginkább relevánsnak tekinthető fogalmakat – az állampolgári és a politikai szocializáció – értelmezzük. Kiindulópontunk Habermas szocializáció-elmélete, amely szerint a szocializáció a cselekvések horizontjául szolgáló jelentéstartomány (az életvilág) interakciók sorozatában történő újratermelése. A második rész a kutatás oksági modelljét – a független, a közbejövő és a függő változók között feltételezett kapcsolatokat – tárgyalja. Végül a kutatás kezdeti hipotéziseit foglaljuk össze röviden. A tanulmány ilyenformán nem csupán szakirodalmi áttekintésként, hanem a tárgyban folytatott további kutatásokhoz felhasználható konceptuális keretként is olvasható.

  • Collapse
  • Expand

Társadalomkutatás
Language Hungarian
Year of
Foundation
1993
Publication
Programme
ceased
Founder Társadalomtudományi Kutatóközpont -- Centre for Social Sciences
Founder's
Address
H-1097 Budapest, Hungary Tóth Kálmán u.4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0231-2522 (Print)
ISSN 1588-2918 (Online)