View More View Less
 • 1 1182 Budapest Marosvásárhely utca 13/a.
Restricted access

George Orwell 1949-ben megjelent, Ezerkilencszáznyolcvannégy című regényének első oldalán csupa nagybetűvel született meg a NAGY TESTVÉR fogalma, amely közgondolkodásunk része lett. Szimbolikus jelentése, az életünk minden területére kiterjedő szinte mikroszkópikus megfigyelés, a hatalmi elit gátlástalan visszaélése hatalmával. Orwell mindehhez megteremtette a telekép eszközrendszerét és az újbeszél nyelvet, ami még a gondolkodás szabályozását (megfigyelését) is lehetővé tette. Jelen dolgozat célja, hogy dokumentumokra, tudományos-technikai eredményekre alapozva, felhívja a figyelmet arra a megdöbbentő tényre, hogy Orwell 60 éves utópiája a 21. század információ alapú e-társadalmának napi valósága lett. Sőt, a technika Orwell által elképzelhetetlen 20. századi fejlődése messze túlszárnyalta az eredeti utópiát, és mára az utópia az ECHELON, a Carnivore, az RFID stb. rendszerek, azaz a GLOBÁLIS NAGY TESTVÉR valóságává vált. Fel kell tehát hívnunk a figyelmet arra, hogy a „terrorizmus elleni küzdelem”, a „soha nem látott elektronizáció biztonsága”, az „e-demokrácia” zászlaját lobogtatva, az emberiség történetében soha nem látott emberi kiszolgáltatottság felé haladunk. Az információk tömege az azt birtokló hatalom kezében csodafegyverré válhat, amelynek birtokában észrevétlenül marionettbábukként mozgathatja a társadalom békés 99,9%-át, miközben a 0,1% megfékezésére hivatkozik. Az információs csodafegyver minden eddigi fizikai, kémiai és biológiai fegyvernél ördögibb, mert pusztítása láthatatlan, mivel az emberi agyakban, az emberi személyiség kiszolgáltatottságában végez pusztítást.

 • Bencsik Anikó (2007): Az RFID technológia alkalmazása a termék nyomkövetésben (szakdolgozat). Debreceni Egyetem, Agrártudományi Centrum, 2007. http://odin.agr.unideb.hu/magisz/Palyazat/Diploma2007/Bencsik%20Aniko.pdf (Letöltve: 2010. 10. 18.)

 • Collingwood, John (2000): Carnivore Diagnostic Tool, 16.8.2000, FBI-Press-Room. http://www.fbi.gov/

 • Dénes Tamás (2001a): ECHELON az e-társadalom információpajzsa? Híradástechnika 2001, 6. 14–19.

 • Dénes Tamás (2001b): SZTEGONOGRÁFIA – rejtett információk rejtjelzés nélkül. Híradástechnika, 2001, 8. 15–21. http://www.titoktan.hu/_raktar/_e_vilagi_gondolatok/2.GondolSZTEGANOGR.htm (Letöltve: 2010. 10. 18.)

 • Dénes Tamás (2001c): Biztonságos Információ(s) Társadalom. Info Társadalomtudomány 2001/53.http://www.titoktan.hu/_raktar/_e_vilagi_gondolatok/4.GondolINFTARS.htm

 • Dénes Tamás (2002a): A globális e-társadalom „kódolt” kockázata (Kriptográfus gondolatok 2001. szeptember 11. után egy évvel). Társadalomkutatás 20. kötet, 2002. 3–4, 247–265.

 • Dénes Tamás (2002b): TitokTan Trilógia 1. kötet: Kódtörő ABC (Kriptográfia Mindenkinek). Bagolyvár Könyvkiadó, Budapest.

 • Dénes Tamás (2002c): INFOSANCE, a jövő INFOrmációs renaisSANCE társadalmának esélye. eVilág I. évfolyam 4.szám, 2002/július.

 • Dénes Tamás (2003): Turing-teszt az információs társadalomban, avagy valós vagy virtuális e-társadalom?, Társadalomkutatás 21. kötet 2003. 3, 275–310.

 • Dénes Tamás (2004): TitokTan Trilógia 2. kötet: Klasszikus RejTények. Bagolyvár Könyvkiadó, Budapest.

 • Dénes Tamás (2005a): Információbizonytalanság az e-társadalomban, avagy a Közös Fiók Rendszer (Common Boksz System), mint egy új, biztonságos e-levelezési rendszer vázlata. Társadalomkutatás 23. kötet 2005/2. szám 263–279.

 • Dénes Tamás (2005b): Digitális csőlátás, vagy az információs társadalom felkiáltójelei (interjú).http://www.titoktan.hu/_raktar/_e_vilagi_gondolatok/Digitalis_csolatas.htm (Letöltve: 2010. 10. 18.)

 • Dénes Tamás (2006): Az Internet és a globális hálózatok biztonságáról. CEO Magazin VII. évf. 2006/3. Melléklete (16 o.)

 • Dénes Tamás (2007): A biztonság konvergencia-programja. eVilág VI. évfolyam, 2007/június, 1–8, http://www.titoktan.hu/_raktar/_e_vilagi_gondolatok/Biztonsag%20konvergencia.htm (Letöltve: 2010. 10. 18.)

 • Dénes Tamás (2009): „Meg kéne állni egy percre és elgondolkodni!” (interjú). http://www.titoktan.hu/_raktar/_e_vilagi_gondolatok/DenesTamas-interjuPenzesL.htm (Letöltve: 2010. 10. 18.)

 • Hill, Edward (2000): Declaration. Retrieved January 30, 2008, from Epic Government Documents. Web site: http://epic.org/privacy/carnivore/fbi_dec1.jpg

 • Interception Capabilities (2000), Report by: Duncan Campbell, IPTV Ltd. Edinburgh, Scotland: April, 1999

 • EU-Rep (2001): REPORT on the existence of a global system for the interception of private and commercial communications (ECHELON interception system) European Parliament Session document (A5-0264/2001), 11 July 2001.

 • Kerr, M. Donald (2000): Congressional Statement on Carnivore Diagnostic Tool, 6.9.2000.

 • Najmányi László (2006): Theremin. Enciklopédia Kiadó, http://thereminiad.webs.com/

 • Orwell, George (1989): 1984. Európa Könyvkiadó, Budapest.

Társadalomkutatás
Language Hungarian
Year of
Foundation
1993
Publication
Programme
ceased
Founder Társadalomtudományi Kutatóközpont -- Centre for Social Sciences
Founder's
Address
H-1097 Budapest, Hungary Tóth Kálmán u.4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0231-2522 (Print)
ISSN 1588-2918 (Online)