View More View Less
 • 1 Nyugat-Magyarországi Egyetem Európa-tanulmányok Tanszék H-9700 Szombathely Berzsenyi tér 2.
Restricted access

Az elemzés a hatékony kisebbségvédelem számára jelenkorunkban megnyíló lehetőségeket tárja fel. Első részében a nemzetállamok klasszikus és modern elméleteiből kiindulva mutatja be a választható kisebbségvédelmi rendszereket, majd górcső alá veszi a nemzetállami szint alatt, felett, illetve mellett jelentkező olyan entitásokat, amelyek megváltoztatják az államok klasszikus szuverenitását, és a kisebbségek helyzetének jövőbeni alakulása szempontjából is jelentős szerepet játszhatnak. A tanulmány végkövetkeztetése, hogy bár a posztszuverenitással elérkezett korszak számos lehetőséget kínál, akár a nemzeti alapon szerveződő állam teljes újragondolására is, azonban azt felváltó, a nemzeti kisebbségek számára üdvözítőbb megoldást hordozó, megfelelően kidolgozott társadalomszervező erőt, elméletet egyelőre nem képes felmutatni.

 • Brubaker, Rogers (1995): Natonal Minorities, National States and External National Homelands in the New Europe. Deadelus, American Academy for Arts and Sciences. Cambridge, Vol. 124, No. 2.

 • Connor, Walker (1972): Nation Building or Nation Destroying? In: World Politics. Cambridge University Press, Princeton.

 • Demesmay, Claire (2003): Les Européens existent-ils? (on-line). Politique étrangere, IFRI, Paris, Vol. 68. Nos. 3–4, 773–787. http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/polit_0032-342x_2003_num_68_3_1254?_Prescripts_Search_isPortletOuvrage=false (Letöltés ideje: 2010. október 10.)

 • Dobos Balázs (2006): A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek autonómiája (on-line). Kisebbségkutatás, Lucidus Kiadó, Budapest, Vol. 8. No. 3. http://www.hhrf.org/kisebbsegkutatas/kk_2006_03/cikk.php?id=1415 (Letöltés ideje: 2010. október 6.)

 • Falk, Richard (1995): The World Order between Inter-State Law of Humanity: The Role of Civil Society Institutions. In: Archibugi, D. – Held, David (szerk.): Cosmopolitan Democracy – An Agenda for a New World Order. Politiy Press, London.

 • Gerencsér Balázs–Juhász Albin (2000): A kárpát-medencei magyar autonómiák lehetőségei az ezredfordulón (on-line). Magyar Kisebbség Nemzetpolitkai Szemle, BEVET Kft, Kolozsvár, Új Sorozat, Vol. 6. No. 2. 2000 http://www.hhrf.org/magyarkisebbseg/0002/m000229.html (Letöltés ideje: 2010. október 6.)

 • Girasoli, Nicola (1985): A nemzeti kisebbségek fogalmáról. Akadémiai Kiadó, Budapest.

 • Gombár Csaba (1996): Magammal vitázom. Nemzetről, etnikumról, az egyes emberről. Korridor Politikai kutatások Központja, Budapest.

 • Habermas, Jürgen (1992): Faktizität und Geltung. Suhrkamp, Frankfurt am Main.

 • Habermas, Jürgen (1998): Die postnationale Konstellation. Politische Essays. Suhrkamp, Frankfurt am Main.

 • Held, David (1995): Democracy and the Global Order – From the modern State to Cosmopolitan Governance. Polity Press, London.

 • Izsák Balázs (2008): Kisebbségi autonómiák Európában (on-line). Erdélyi Napló, Kalauz Kft, Kolozsvár, Vol. 18. No. 13. (860.) 2008. április 2. http://www.hhrf.org/erdelyinaplo/cikk_nyomtatas.php?id_cikk=8823 (Letöltés ideje: 2010. október 10.)

 • Kardos Gábor (2007): Kisebbségek: konfliktusok és garanciák. Gondolat Kiadó, Budapest.

 • Kántor Zoltán (2001): Az identitás kapcsán. Provincia, Etnoklutúrális Kisebbségek Forrásközpontja, Kolozsvár, Vol. 2. No. 11. 15. 2001.

 • Keating, Michael (2004): Töbnemzetiségű demokráciák a szuverenitás utáni világrendben. Pro Minoritate, Pro Minoritate Alapítvány, Budapest, Vol. No. 2. 17–35. 2004. tavasz.

 • Kis János (1996a): Túl a nemzetállamon I. Beszélő, Stencil Kulturális Alapítvány, Budapest, Vol. 3. No. 1. 28–38. 1996. március.

 • Kis János (1996b): Túl a nemzetállamon II. Beszélő, Stencil Kulturális Alapítvány, Budapest, Vol. 3. No. 2. 24–36. 1996. április.

 • Koivumaa, Katarina (1998): Europe: Several Identities, or one Single Identity? Perspectives, Institute of International Relations, Prague 1998/10.

 • Kymlicka, Will–Straehle, Christine (2000): Kozmopolitanizmus, nemzetállamok, kisebbségi nacionalizmus. Kellék, Pro Philosophia Alapítvány, Kolozsvár, No. 25. 175–204.

 • Losoncz Alpár (2005): Szempontok a nemzeti kisebbség értelmezéséhez. In: Kántor Zoltán – Majtényi Balázs: Szöveggyűjtemény a nemzeti kisebbségekről. Rejtjel Kiadó, Budapest.

 • Szajbély Katalin (2004): A vallási jelképek viseléséről szóló törvény Franciaországban (on line). Jogelméleti Szemle 2004/4. szám, http://jesz.ajk.elte.hu/szajbely20.html (Letöltés ideje: 2010. október 10.)

 • Szalayné Sándor Erzsébet (1998): A kisebbségi kérdés előzményei és összefüggései a nemzetközi jogrendben (on-line). Regio. Kisebbség, politika, társadalom Vol. 9. No. 1. 1998 http://epa.oszk.hu/00000/00036/00031/pdf/05.pdf (Letöltés ideje: 2010. október 10.)

 • Tallár Ferenc (szerk.) (2002): Az emberi jogok és az európai tradíció. Osiris Kiadó, Budapest.

 • Tully, James (1995): Strange Multiplicity: Constitutionalism in an Age of Diversity. Cambridge University Press, Cambridge.

 • Vajda Mihály (2002): Emberi jogaink. De ki az ember? In: Tallár Ferenc (szerk.): Az emberi jogok és az európai tradíció. Osiris, Budapest, 9–19.

 • Varga Attila (2004): Állam és egyház viszonyrendszerének jellemzése (on line). Magyar Kisebbség, Nemzetpolitikai Szemle, BEVET Kft, Kolozsvár, Vol. 6. No. 22. http://www.jakabffy.ro/magyarkisebbseg/index.php?action=cimek&cikk=m000423.html (Letöltés ideje: 2010. október 10.)

Társadalomkutatás
Language Hungarian
Year of
Foundation
1993
Publication
Programme
ceased
Founder Társadalomtudományi Kutatóközpont -- Centre for Social Sciences
Founder's
Address
H-1097 Budapest, Hungary Tóth Kálmán u.4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0231-2522 (Print)
ISSN 1588-2918 (Online)