View More View Less
 • 1 MTA Atommagkutató Intézete 4026 Debrecen Bem tér 18/C
Restricted access

A modernizációfogalom relevanciáját vizsgálom a mai világban és a mai Magyarországon Kulcsár Kálmán Delphi-cikke nyomán. Noha a modernizáció fontos szempont a XX. századi társadalomtörténetben, nimbusza napjainkra megkopott. Nem lehet többé iránytű, vezéreszme vagy „célfüggvény”, mert nem világos, hová vezet. Rámutatok, hogy a modernizáció kritikátlan erőltetése a világot csapdába viheti, és Magyarország távlati problémáira sem ad önmagában megoldást. Tényekkel szembesítve vitatom az ország helyzetének a vitaindító cikkben adott elemzését is.

 • Bibó István (1986): Eltorzult magyar alkat, zsákutcás magyar történelem. In: Válogatott tanulmányok II., Magvető, Budapest.

 • Csaba László (2006): A fölemelkedő Európa. Akadémiai Kiadó, Budapest.

 • Fazekas Károly – Köllő János – Varga Júlia (szerk.) (2008): Zöld könyv a magyar közoktatás megújításáért. ECOSTAT, Budapest.

 • Gasset, José Ortega y (1929): La rebelión de la masas. Magyar fordítás: A tömegek lázadása. Pont, Budapest.

 • Kulcsár Kálmán (2009): Modernizáció, a rendszerváltozás és a magyar valóság. Társadalomkutatás XXVII. évf. 4, 375–400.

 • Miszlivetz Ferenc (2010): 1989 újraértelmezése, Magyar Tudomány 171. évf. 10. (2010) 1215–1225.

 • Náray-Szabó Gábor (2009): Fenntartani a sokszínű világot. Társadalomkutatás XXVII. évf. 4, 441–454.

 • Scruton, R. (1998): Modern culture. Continuum, London.

 • Scruton, R. (2010): The Uses of Pessimism and the Danger of False Hope. Atlantic, London.

 • Szakolczai György (2005): A rendszerváltás és a politikai váltógazdaság demográfiai hatásai. Demográfia XLVIII/2–3. (2005. október) 254–279.

 • Varga Károly (2009): Válság, érték, túlélés. Társadalomkutatás XXVII. évf. 4, 401–422.

 • Vida Gábor (2009): Véges Föld és végtelen vágyak. Az erőszak kultúrája. (Szerk.: Kóródi Mária.) Pallas, Budapest, 59–85.

 • Varga Károly (2011): A modernizáció reflexív szakasza – iránypontosítás. (Lásd füzetünkben: 15–31. old.)

Társadalomkutatás
Language Hungarian
Year of
Foundation
1993
Publication
Programme
ceased
Founder Társadalomtudományi Kutatóközpont -- Centre for Social Sciences
Founder's
Address
H-1097 Budapest, Hungary Tóth Kálmán u.4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0231-2522 (Print)
ISSN 1588-2918 (Online)