View More View Less
 • 1 1068 Budapest Benczúr utca 1.
Restricted access

A tanulmány bemutatja a globalizációs folyamat új szakaszát, amelyben a tőkés rendszer korszakváltása végbement. A szerző elemzi azokat a tényezőket, melyek hatására ez az átalakulás történt: a technikai alapjától a high-tech ipar megszületésén át, a főszereplőkig: a transznacionális vállalatokig. Ezek inspirálták az „árnyékbankok” megszerveződését. (Ez az intézményforma valósította meg – az internet segítségével – a spekulációs tőke követhetetlenül felgyorsult mozgását a világtőzsdék között.) A dolgozat taglalja a centrum–periféria kapcsolatok átalakulását az új feltételrendszerben. Végül azt vizsgálja, hogy a világgazdasági válság következtében milyen nehézségekre kell megoldást keresnie a G/20-hatalmak „alkalmi” intézményének.

 • Almási Miklós (2009): Hová tűnt az a rengeteg pénz? Atheneum, Budapest.

 • Almási Miklós (2010): Válság: miért nincs már vége? Kritika 2010. október 6–8.

 • Andor László (2002): Amerika évszázada. Aula, Budapest.

 • Asztalos László György (2009): A pénz(ügyesek) felelőssége a válságban. Mozgó Világ 35. évf. 9, 34–36.

 • Badiou, Alain (2010): A század. Typotex, Budapest.

 • Bibó István (1986): Az európai társadalomfejlődés értelme III. Magvető, Budapest, 6–183.

 • Bibó István (1986): A kelet-európai kis-államok nyomorúsága II. Magvető, Budapest, 185–254.

 • Brzezinski, Zbigniev (1999): A nagy sakktábla. Európa, Budapest.

 • Csáki György (2009): Új Bretton Woods? Kritika 38 évf. 4, 32–37.

 • Farkas Péter – Andor László – Csáki György – Krausz Tamás (2003): A globalizáció és fenyegetései (kerekasztal-vita). Eszmélet 58, 5–18.

 • Farkas Zoltán (2010): A kínai kapcsolat. Mozgó Világ 36. évf. 9, 29–43.

 • Fejtő Ferenc (2006): Mégis csak a szociáldemokrácia. Kossuth, Budapest.

 • Galbraith, Kenneth John (1988): Egy kortárs emlékei. Gondolat, Budapest.

 • Gati, Charles (2006): Vesztett illúziók. Osiris, Budapest.

 • Giddens, Anthony (1999): A harmadik út (A szociáldemokrácia megújulása). Perfekt, Budapest.

 • Gombár Csaba – Volosin Hédi (szerk.) (2000): A kérdéses civilizáció. Helikon-Korridor, Budapest.

 • Hankiss Elemér (1999): Az emberi kaland. Helikon, Budapest.

 • Hegyi Gyula (2009): Örök Perzsia – változó Irán. Mozgó Világ 35 évf. 11, 56–65.

 • Hegyi Gyula (2010): Mongol táj. Mozgó Világ 36. évf. 9, 44–51.

 • Hobsbwan, Eric J. (1988): A szélsőségek kora: a rövid 20. század története (1914–1991). Pannonica, Budapest.

 • Hobsbwan, Eric J. (2008): Mozgalmas évek (Egy huszadik századi életút). L’Harmattan Eszmélet Alapítvány, Budapest.

 • Huntington, Samuel P. (2005): Kik vagyunk mi? Az amerikai identitás dilemmái. Európa, Budapest.

 • Kolosi Tamás – Szelényi Iván (2010): Hogyan legyünk milliárdosok? Corvina, Budapest.

 • Kornai János (2005): A gondolat erejével. Osiris, Budapest.

 • Krugman, Paul (2010): A liberális lelkiismeret. Gondolat, Budapest.

 • Landes, S. David (1986): Az elszabadult Prométheusz. Gondolat, Budapest.

 • Láng Júlia (2010): Afgán útirajz. Mozgó Világ 36. évf. 7, 47–77.

 • Lengyel László (2008): A halál kilovagolt Magyarországról. Corvina, Budapest.

 • Lukács, John (1999): Évek. Európa, Budapest.

 • Lukács, John (2002): Az Amerikai Egyesült Államok XX. századi története. Európa, Budapest.

 • Mészáros István (2009): A jelenlegi válság. Eszmélet 81, 50–68.

 • Miszlivetz Ferenc (szerk.) (2009): Válság világrendszer szemléletben. Savaria Univ. Press, Szombathely.

 • Monory M. András – Tillmann, J. A. (2000): Ezredvégi beszélgetések. Palatinus, Budapest.

 • Neumann János (2003): Túlélhetjük-e a technikát? In: Rapolyi László (szerk.): Neumann János válogatott tanulmányai. Typotex, Budapest, 350–368.

 • Soros György (2008): A 2008-as hitelválság és következményei. Scolar, Budapest.

 • Tamás Pál: (2010) Kapitalizmus-kritika. Kritika XXXIX évf. 4, 28–30.

 • Tőkéczki László (2010): Jelent-e valamit Európa? Hitel XXIII. évf. 4, 189–193.

 • Wallerstein, Immanuel (2008): A gazdasági világválságról. Eszmélet 80, 75–78.

 • Zakaria, Fareed (2009): A poszt-amerikai világ. Gondolat, Budapest.

Társadalomkutatás
Language Hungarian
Year of
Foundation
1993
Publication
Programme
ceased
Founder Társadalomtudományi Kutatóközpont -- Centre for Social Sciences
Founder's
Address
H-1097 Budapest, Hungary Tóth Kálmán u.4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0231-2522 (Print)
ISSN 1588-2918 (Online)