View More View Less
 • 1 Budapesti Corvinus Egyetem Összehasonlító Gazdaságtan Tanszék 1093 Budapest Fővám tér 8.
Restricted access

A 2007-es nyári eseményekkel indult és 2008-ban már látható formát öltött válság semmiképpen sem egy a szokványos recessziók sorában. A szubprime válságként ismert visszaesés egy több évtizedes léptékű transzformációs válság része, és nem érthető meg ezen a kontextuson kívül. A transzformációs válság annak a következménye, hogy az ipari társadalom tömegtermékeket produkáló, rutinfolyamatokon nyugvó merev rendszere fokozatosan átadja helyét a gyorsan változó, innovatív tudásgazdaságnak. A tanulmány sorra veszi ennek az új gazdaságnak a fontosabb elemeit, amelyek közös tulajdonsága a bizonytalanság, illetve a stabilitás hiánya. Azok a hagyományos piacbefolyásoló eszközök (például a keynesi keresletnövelés), amelyek kiszámíthatóan működtek a tömegtermékek piacán és jól kalkulálható tömegreakciókat váltottak ki, az információgazdasági környezetben lényegesen veszítenek erejükből. A munkavállalók, a gazdasági szervezetek és a kormányok nehezen alkalmazkodnak az új gazdaság természetéhez: a gyors változásokhoz és az állandósult bizonytalansághoz. A szerző a munkapiaci anomáliák: az új, magasabb természetes rátát produkáló munkanélküliségnek és a tehetséges munkavállalók hiányának az együttes jelenlétén keresztül mutatja be az alkalmazkodás viszontagságait. A tanulmány a kormányzati alkalmazkodás nehézségeinek és az állami szabályozás megoldatlan dilemmáinak az elemzésével zárul a szellemi termékek piacán.

 • Arthur, W. B. – Durnlauf, S. N. – Lane D. A. (eds) (1997): Introduction. In: The Economy as an Evolving Complex System II. Addison-Wesley, Reading, 1–14.

 • Asubel, J. H. – Waggoner, P. E. (2008): Dematerialization: Variety, Caution, and Persistence. Proceedings of the National Academy of Sciences, Vol. 105. 35. September, 12774–12779.

 • Basu, S. (2009): The New Economy. Journal of Financial Service Professionals, Vol. 63. 6. November, 56–64.

 • Bollier, D. (2007): The rise of Collective Intelligence: Decentralized Co-Creation of Value as a New Paradigm of Commerce and Culture. The Aspen Institute, Washington, D.C.

 • Bőgel György (2010): Az informatikai felhők gazdaságtana: üzleti modellek versenye az informatikában. Közgazdasági Szemle 56. évf. 7–8, 673–688.

 • Castells, M. (2005): A hálózati társadalom kialakulása. Az információs korszak I. Gondolat Kiadó – INFONIA Alapítvány, Budapest.

 • Csaba László (1994): Az összeomlás forgatókönyvei. Figyelő Kiadó, Budapest.

 • Davidse, J. (1983): Characteristics of Growth and Limitations in Electronics. Technological Forecasting and Social Change, Vol. 24, 2. 125–135.

 • Drucker, P. (1969): The Age of Discontinuity; Guidelines to Our Changing Society. Harper and Row, New York.

 • Drucker, P. (1993): Post-capitalist Society. Harper Collins Publishers, New York.

 • Dyson, D. (1998): Darwin Among the Machines: The Evolution of Global Intelligence. Helix Books. Addison–Wesley, New York.

 • Gilder, G. (1989): Microcosm: The Quantum Revolution. Free Press, Florence, MA.

 • Gordon, E. (2009): The Global Talent Crisis. Futurist (évfolyam-megjelölés nélkül), September-October, 34–39. www.wfs.org Letöltés ideje: 2009. 10. 25.

 • Hardin, G. (1968): The Tragedy of the Commons. Science, 162. No. 3859. 1243–1248.

 • Harford, T. (2008): The Logic of Life. Random House, New York.

 • Hawken, P. (1983): The Next Economy. Ballantine, New York.

 • Heggy, P. C. (2003): New Directions. Stressors, and the World of Work. Http: //www.mhship. org. Pdfs, /heggy.pdf. Letöltve: 2003. július 30.

 • Heller, M. (1998): The Tragedy of the Anticommons: Property in the Transition from Marx to Markets. Harvard Law Review, Vol. 111. No 3. January, 621–678. http://content.ebscohost.com/pdf10/pdf/1998/HLR/01Jan98/225792.pdf ? Letöltés ideje: 2010. 11. 07

 • Kolding, M. Robinson, C. Ahorlu, M. (2009): Post Crisis: e-Skills Are Needed to Drive Europe’s Innovation Society. White paper. Microsoft, November.

 • Kornai János (1993): Transzformációs visszaesés. Egy általános jelenség vizsgálata a magyar fejlődés példáján. Közgazdasági Szemle 40. évf. 7–8, 569–599.

 • Kovács János Mátyás (2009): Ex Occidente Flux. Vita a makroökonómia hasznáról és a közgazdaságtan felelősségéről. Közgazdasági Szemle 56. évf. 10, 881–912.

 • Kratzer, N. (2005): Employment Organization and Innovation Flexibility and Security in ’Virtualized’ Companies. Technology Analysis & Strategic Management, Vol. 17, 1. March 35–53.

 • Lovendahhl, B. – Revang, O. (1998): Challenges to Existing Strategy Theory in a Postindustrial Society’. Strategic Management Journal, Vol. 19, 8, 755–773.

 • Malone, T. – Laubacher, R. (1999): Vernetzt, klein und flexibel–die Firma des 21. Jahrhunderts. Harvard Business Manager, 2, 28–36.

 • Mokyr, J. (2001): Economic History and the „New Economy”. Business Economics, Vol. 36. 2., April, 9–15.

 • Mokyr, J. (2007): The Institutional Origins of the Industrial Revolution. Depts of Economics and History, Northwestern University, Berglas School of Economics, Tel Avív.

 • Neal, P. (2008): The Subprime Mortgage Crisis: Lessons for Regulators. Policy, Vol. 24. 2, Winter. 19–25.

 • Negroponte, N. (1995): Being Digital. Vintage Books, New York.

 • Négyesi Áron (2003): Hogyan mérjük az új gazdaságot?(A termékminőség változásának számbavétele árindexek segítségével.) Közgazdasági Szemle 50. évf. 11, 988–1001.

 • Nordhaus, W. D. (1996): Do Real-Output and Real-Wage Measures Capture Reality? The History of Lighting Suggests Not,” NBER Chapters, in: Timothy F. Bresnahan & Robert J. Gordon (eds): The Economics of New Goods. NBER Books, National Bureau of Economic Research, Inc, number bres 96-1, October. 27–70.

 • North, D. C. (1981): Structure and Change in Economic History. Norton, New York.

 • Nuvolari, A. (2007): Inventive Activities, Patents, and Early Industrialization: a Synthesis of Research Issues. Eindhoven Centre for Innovation Studies, Eindhoven. http://www2.druid.dk/conferences/viewpaper.php?id=344&cf=8 Letöltés ideje: 2010. 10. 23.

 • OECD (2007): Innovation and Growth. Rationale for an Innovation Strategy. Paris.

 • Open source as… (2005): Open Source as a Business Approach. Open Source Biotechnology? rsss.anu.edu.au/~janeth/home.html - 6k Letöltés ideje: 2010. 10. 12.

 • Pedersini, R. – Coletto, D. (2010): Self-employed Workers: Industrial Relations and Working Conditions. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin.

 • Polányi Károly (1944/2004): A nagy átalakulás. Korunk gazdasági és politikai gyökerei. Napvilág Kiadó, Budapest.

 • Policy Responses (2009): Policy Responses to the Economic Crisis: Investing in Innovation for Long-Term Growth. OECD, Paris.

 • Polónyi István (2010): Az akadémiai szféra és az innováció. A hazai felsőoktatás és a gazdasági fejlődés. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest.

 • Ridderstrale, J. – Nordstrom, K. A. (2006): Karaoke kapitalizmus. Akadémiai Kiadó, Budapest.

 • Romer, P. (1986): Increasing Returns and Long-Run Growth. Journal of Political Economy, Vol. 94, No. 5 1002–1037.

 • Shapiro, C. – Varian, H. R. (2000): Az információ uralma. A digitális világ gazdaságtana. Geomédia Szakkönyvek, Budapest.

 • Shiller, R. J. (2008):The Subprime Solution: How Today’s Global Financial Crisis Happened, and What to Do about It. Princeton University Press, Princeton.

 • Szabó Katalin – Kocsis Éva (2002): Digitális paradicsom vagy falanszter. A személyes tömegtermelés. Aula Könyvkiadó, Budapest.

 • Szabó Katalin – Hámori Balázs (2006): Információgazdaság. Digitális kapitalizmus vagy új gazdasági rendszer? Akadémiai Kiadó, Budapest.

 • Tapscott, D. Williams, A. D. (2007): Wikinómia. Hogyan változtat meg mindent a tömeges testreszabás. HVG könyvek, Budapest.

 • Tilman, L.: Financial Darwinism (2008): Create Value or Self-Destruct in a World of Risk. (Foreword: Edmund Phelps.) John Wiley & Sons, Hoboken, NJ.

 • Van Der Voet, E. – Van Oers, L. – Nikolic, I. (2004): Dematerialization: Not Just a Matter of Weight. Journal of Industrial Ecology, Fall Vol. 8, 4, 121–137.