View More View Less
  • 1 SZTE Népegészségtani Intézet 6720 Szeged Dóm tér 10.
Restricted access

A komplex környezetvédelmi felelősségtan jogon túli felelősségi rendszereket is magába foglal. Ilyen a politikai, a bioetikai, a természettudományos, a közgazdasági stb. Ezek együtt adják a komplex környezetvédelmi felelősséget. A komplex környezetjogi felelősség is számos elemet tartalmaz. Ilyen – többek közt – a polgári jogi, a büntetőjogi, az alkotmányos vagy pl. a közigazgatási jogi felelősség. A komplex környezetvédelmi felelősségtan tehát több felelősségi rendszert alkalmaz egyszerre. Előnye, hogy a lehető legteljesebb spektrumban tekinti át a környezetért viselt felelősséget. Alapvető karakterisztikája, hogy az ember által viselt felelősségről van szó. A komplex környezetvédelmi felelősségtan a civilizációs és a naturális felelősség együttes jelenlétére is rávilágít. E kettő átszövi az egész környezeti felelősségtant. Jelenlétük és arányuk determinálja a környezetért való felelősség kvalitását és kvantitását. A komplex környezetvédelmi felelősségtan tehát nemcsak az elméleti tudományosságot bővíti, de segít eligazodni a környezetvédelem gyakorlatában is. Egyfajta új értelmezési módszernek is tekinthető, de a lényege a környezetvédelem praktikumának előmozdítása.

  • Kovács Ferenc (2007): A megújuló energiafajták várható arányai az energiaigények kielégítésében. Magyar Tudomány 167. évf. 11. szám, 1446–1457.

  • Népszabadság (2011): MAL-ügy. Harminc kártérítési per. 2011. április 13., LXIX. évf. 86/1. szám, 2.

  • Pápay József (2006): Kőolaj- és földgáztermelés a XXI. században. Bányászati és Kohászati Lapok. Kőolaj és Földgáz 139. évf. 3. szám, 1–17.

  • Pápay József (2010): Globális felmelegedés és CCS-technológia. Bányászati és Kohászati Lapok. Kőolaj és Földgáz 143. évf. 5. szám, 1–5.

Társadalomkutatás
Language Hungarian
Year of
Foundation
1993
Publication
Programme
ceased
Founder Társadalomtudományi Kutatóközpont -- Centre for Social Sciences
Founder's
Address
H-1097 Budapest, Hungary Tóth Kálmán u.4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0231-2522 (Print)
ISSN 1588-2918 (Online)