View More View Less
 • 1 Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar 7622 Pécs Rákóczi út 80.
Restricted access

Napjainkban a fogyasztói magatartás kutatásának egyik fontos területe a fogyasztók tudatosságának vizsgálata. A tudatos fogyasztó előzetes információgyűjtést követően előre megfontolt vásárlási döntéseket hoz, érvényre juttatva bizonyos, általa fontosnak tartott szempontokat. E szempontok kötődhetnek a fogyasztó önérdekeihez (ártudatosság, minőségtudatosság, márkatudatosság, egészségtudatosság stb.) vagy pedig a köz, a társadalom érdekeinek figyelembevételéhez (környezettudatosság, társadalomtudatosság stb.). E két esetben a fogyasztókat eltérő mozgatórugók hajtják, eltérő kínálatra vágynak, és eltérően lehet őket megszólítani. Napjaink kutatási eredményei szerint a fogyasztók világszerte egyre inkább tudatosak, éppen ezért a vállalatok sem mehetnek el szó nélkül a témakör mellett. Hosszú távú sikerességük érdekében növekvő súlyt kell helyezniük a tudatos fogyasztókra, az ő igényeik kielégítésére. Ez többféle követelményt is támaszt velük szemben: egyrészt érdemes a jelenlegi tevékenységet és teljesítményt mindinkább a tudatos, illetve egyre tudatosabbá váló fogyasztók igényeihez igazítani; másrést pedig érdemes új tevékenységekbe, piaci teljesítményekbe fogni, melyek speciálisan az új, tudatos réteget célozzák meg. A tanulmány a tudatos fogyasztás egyes részterületeinek szakirodalmára, valamint egy 60 fős kvalitatív, mélyinterjús kutatás eredményeire épül.

 • Ailawadi, K. L.–Neslin, S. A.–Gedenk, K. (2001): “Pursuing the Value-Conscious Consumer: Store Brands Versus National Brand Promotions.” Journal of Marketing 65, 1, 71–89.

 • Anderson, W. T. Jr.–Cunningham, W. H. (1972): The Socially Conscious Consumer. Journal of Marketing 36, 3, 23–31.

 • Bagdy E. (2010): Vitalitásgenerátorok. LAM (Lege Artis Medicinae) 20, 1, 6–7.

 • Burgess, J. (2003): Sustainable consumption: is it really achievable? Consumer Policy Review 13, 3, 78–84.

 • Cherrier, H. (2007): Ethical consumption practices: Co-production of shelf-expression and social recognition. Journal of Consumer Behaviour 6, 5, 321–335.

 • Dudás K. (2006): A környezettudatos vásárlói magatartás elemzése. Marketing & Menedzsment 40, (2006), 5–6, 106–113.

 • Dudás K. (2010): A tudatos fogyasztás, konferencia-előadás. Marketing Oktatók Klubjának 16. országos konferenciája, Budapest, 2010. augusztus 26–27. CD-ROM: 687–699.

 • Francois-Lecompte, A.–Roberts, J. A. (2006): “Developing a measure of socially responsible consumption is France.” Marketing Management Journal 2006, Fall, 50–66.

 • Gulyás E. (2008): Az etikus fogyasztás értelmezései. Szociológiai Szemle 18, 1, 106–127.

 • Hansen, H.–Hem, L. E. (2004): “Brand Extension Evaluation: Effects of Affective Commitment, Involvement, Price Consciousness and Preference for Bundling in the Extension Category.” Advances in Consumer Research 31, 1, 375–381.

 • Hofmeister Tóth Á.–Simon J.–Bódi E. (2006): A fogyasztók társadalmi felelősségének kérdései. Konferencia-előadás, Innováció, társadalmi felelősség, fenntartható fejlődés – marketing megközelítésben, a Magyar Marketing Szövetség – Marketing Oktatók Klubjának 12. Országos Konferenciája, Budapest, 2006. augusztus 24–25.

 • Kim, J.–Sung, Y. (2009): “Dimensions of purchase-decision involvement: Affective and cognitive involvement in product and brand. Brand Management 16, 8, 504–519.

 • Lichtenstein, D. R.–Ridgway, N. M.–Netemeyer R. G. (1993): “Price Perceptions and Consumer Shopping Behavior: A Field Study.” Journal of Marketing Research 30, 2, 234–245.

 • Malota E. (2003): „Fogyasztói Etnocentrizmus – A sztereotípiák, az etnocentrizmus és az országeredet imázs hatása a hazai és a külföldi termékek megítélésére.” PhD értekezés, http://phd.lib.uni-corvinus.hu/188/01/malota_erzsebet.pdf , letöltve: 2009. 10. 30

 • McDonald, S.–Oates, C. J.–Young, C. W.–Hwang, K. (2006): Toward Sustainable Consumption: Researching Voluntary Simplifiers. Psychology & Marketing 23, 6, 515–534.

 • Meffert, H.–Kirchgeorg, M. (1993): Marktorientierts Umweltmanagement; Grundlagen und Fallstudien. Schäffer Verlag. In: Egyed Sz. (2006): Amit a magyarok a környezettudatos nevelésről gondolnak… Konferencia-előadás. Innováció, társadalmi felelősség, fenntartható fejlődés – marketing megközelítésben, a Magyar Marketing Szövetség – Marketing Oktatók Klubjának 12. Országos Konferenciája, Budapest, 2006. augusztus 24–25.

 • Mohr, L. A.–Webb, D. J.–Harris, K. E. (2001): Do Consumers Expect Companies to be Socially Responsible? The Impact of Corporate Social Resposibility on Buying Behaviour. The Journal of Consumer Affairs 35, 1, 45–72.

 • Nádudvari Z. (2004): Fenntartható fogyasztás. Környezetvédelmi füzetek 2004, 1, 44. ELGOSCAR-2000 Környezettechnológiai és Vízgazdálkodási Kft., Budapest.

 • Ofir, C. (2004): “Reexamining Latitude of Price Acceptability and Price Thresolds: Predicting Basic Consumer Rection to Price.” Journal of Consumer Research 30, 4, 612–621.

 • Özcaglar-Toulouse, N. (2009): What Meaning do Responsible Consumers Give to Their Consumption? An Approach by Narratives. Recherche et Applications en Marketing (English Edition), 24, 3, 3–22.

 • Park, J (2009): Sustainable consumption and the financial sector: analysing the markets for responsible investment in Hong Kong and Japan. International Journal of Consumer Studies 33, 2, 206–214.

 • Peattie, K.–Collins, A. (2009): Guest editorial: perspectives on sustainable consumption. International Journal of Consumer Studies 33, 2, 107–112.

 • Pepper, M.–Jackson, T.–Uzzell, D. (2009): An examination of the values that motivate socially conscious and frugal consumer behaviours. International Journal of Consumer Studises 33, 2, 126–136.

 • Roberts, J. A. (1995): Profiling Levels of Socially Consumer Behavior: A Cluster Analytic Approach and its Implications for Marketing. Journal of Marketing Theory and Practice 3, 4, 97–117.

 • Shaw, D.–Moraes, C. (2009): Voluntary simplicity: an exploration of market interactions. International Journal of Consumer Studies 33, 2, 215–223.

 • Sproles, G. B.–Kendall, E. L. (1986): “A Methodology for Profiling Consumers’ Decision-Making Styles.” The Journal of Consumer Affairs 20, 2, 267–279.

 • Szmigin, I.–Carrigan, M.–McEachern, M. G. (2009): The conscious consumer: taking a flexible approach to ethical behaviour. International Journal of Consumer Studises 3, 2, 224–231.

 • Törőcsik M. (2003): Fogyasztói magatartás trendek. KJK-Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Budapest.

 • Törőcsik M. (2007): A tudatos fogyasztást és az egészséget preferáló új fogyasztói Trendcsoport, a LOHAS csoport megjelenése Magyarországon. Élelmiszer, Táplálkozás és Marketing 4, 1, 41–47.

 • Walsh, G.–Mitchell, V. (2010), “Consumers’ intention to buy private label brands revisited.” Journal of General Management 35, 3, 3–24.