View More View Less
  • 1 Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Társadalomtudományi Intézet 2100 Gödöllő Tessedik S. u. 6.
Restricted access

Jóllehet a tudásmunkát végzők fontos alkotóelemei a tudástársadalom munkaerő-állományának, a tudásmunkás fogalom ennek ellenére meglehetősen homályos és sokértelmű kifejezés. A tanulmány első része bemutat néhány megközelítést, amelyek segíthetnek a tudásmunkás fogalom empirikus kutatások céljára történő operacionalizálásában. A második rész áttekintést ad a szerző által végzett másodelemzés módszertanáról és eredményeiről. Az elemzőmunka forrása és adatbázisa egy World Internet Project kutatás volt, amit 2006-ban folytattak Magyarországon. A másodelemzés alapján a tudásmunkások aránya a teljes magyar munkaerő-állományban 2–3 százalék lehetett a XXI. század első évtizedének közepén. A szellemi munkát végző diplomás szakemberek közötti becsült arány 5–6 százalék. A tanulmány számos adatot közöl a tudásmunkások társadalmi hátterével és egyéb jellemzőivel kapcsolatban, összehasonlítva őket a szellemi munkát végzők és a diplomás, de tudásmunkásoknak nem tekinthetők csoportjával.

  • Castells, M. (2005): A hálózati társadalom kialakulása. Gondolat-Infonia Kiadó, Budapest.

  • Davenport, T. H.–Prusak, L. (2001): Tudásmenedzsment. Kossuth Kiadó, Budapest.

  • Drucker, P. (2002): Knowledge Work. Executive Excellence Vol. 19 No. 10.

  • El-Farr, H. K. (2009): Knowledge Work and Workers: A Critical Literature Review. Leeds University Business School, Working Paper Series. Vol.1, No.1.

  • Fóti J.–Lakatos M. (2005–2006): Foglalkoztatottság és munkanélküliség. Információk a magyarországi cenzusok eredményeiből. 7. kötet. A foglalkoztatottak strukturális jellemzői. Országos Foglalkoztatási Alapítvány, Budapest.

  • Harangi L. (2008): A knowledge worker komplementer kompetenciái. Tudásmenedzsment IX. évf. 2, 21–30.

  • ITU–D International Telecommunication Union (2010): Measuring the Information Society.Version 1.01. Geneva, Switzerland.

  • OECD (2001): Competencies for the Knowledge Economy http://www.oecd.org/dataoecd/42/25/1842070.pdf , letöltve: 2011. május 4

  • Sveiby, K. E. (2001): Szervezetek új gazdagsága: a menedzselt tudás. KJK-Kerszöv Kiadó, Budapest.