View More View Less
 • 1 Debreceni Egyetem, Népegészségügyi Kar Megelőző Orvostani Intézet 4012 Debrecen Pf. 9.
 • | 2 Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar Neurológiai Klinika 4012 Debrecen Pf. 31.
Restricted access

Jelen tanulmányunkban két hasonló gazdaságfejlődési háttérrel rendelkező egészségügyi ellátórendszer összehasonlítását végezzük el. Mind Nagy-Britanniában, mind az Egyesült Államokban a korai iparosodásra jellemző, piac által vezérelt kapitalista rendszer alakult ki. Bár feltételezhető, hogy hasonlóan a többi gazdasági szektorhoz, az egészségügyben is a piaci koordináció képezi az egészségügyi ellátórendszer szervezésének alapját, de mivel az egészségügyben több ponton is sérülnek a piaci koordináció hatékonyságához szükséges alapfeltételek, a kezdetben pusztán piaci koordináción alapuló egészségügyi ellátórendszer szükségszerűen kudarcra ítéltetett. Ez Nagy-Britanniában a második világháború idején következett be, amikor megfogalmazódtak a jelen egészségügyi rendszer alapjait is képező Beveridge bizottság ajánlásai. Ez a javaslat tartalmazta, hogy az egészségügyi kiadásokat adókból kell fedezni, az egészségügyi hozzáférést minden állampolgárra ki kell terjeszteni, a fekvőbeteg-ellátás infrastruktúráját pedig állami tulajdonba kell helyezni. Így az NHS (National Health System – 1948) rendszer fennállásának kezdetétől elmondható, hogy szinte teljesen a kormányzati szektor által finanszírozott. Ezzel szemben az Egyesült Államokban a piaci koordináció vezérelte egyéni egészségbiztosításból finanszírozott magánellátás csak az 1960-as évekre generált olyan mértékű társadalmi problémákat, hogy kormányzati szinten létrehozták a Medicaid és a Medicare rendszerét a szegények és az idős emberek egészségügyi ellátásának biztosítása céljából. Az elmúlt évek reformkísérletei eredményeként megfigyelhető a rendszerek konvergálása: az Egyesült Királyságban a piac felé történtek elmozdulások, az Egyesült Államokban pedig az állami beavatkozások súlya nőtt meg – legutóbb ezt az Obama elnök által fémjelzett egészségügyi reformban figyelhettük meg. A két rendszer áttekintésének tükrében kitérünk a magyarországi egészségügyi ellátórendszer sajátosságaira is, valamint felvázoljuk az esetleg szükséges reformok körét.

 • Barr, N. (2009): A jóléti állam gazdaságtana. Akadémiai Kiadó, Budapest.

 • Boncz, I.–Nagy, J.–Sebestyén, A.–Kőrösi L. (2004): Financing of health care services in Hungary. Eur. J. Health Econ Vol. 5. No. 3, 252–258.

 • Buettgens, M.–Garrett, B.– Holahan, J. (2010): America under the Affordable Care Act. www.kff.org , letöltve: 2010. 05. 15

 • Csaba L. (2008): Életképes modell-e a szociális piacgazdaság? Távlatok 80. 65–82.

 • Donelan, K.–Blendon, R. J.–Benson, J.–Leitman, R.–Taylor H. (1996): All payer, single payer, managed care, no payer: patients’ perspectives in three nations. Health Aff. (Millwood) 5, 254–265.

 • Gaál, P. (2004): Hungary. WHO Regional Office for Europe on behalf of the European Observatory on Health System Policies.

 • Grunfeld, E.–Levine, M. N.–Julian, J. A.–Coyle, D.–Szechtman, B.–Mirsky, D.–Verma, S.–Dent, S.–Sawka, C.–Pritchard, K. I.–Ginsburg, D.–Wood, M.–Whelan, T. (2006): Randomized trial of long-term follow-up for early-stage breast cancer: a comparison of family physician versus specialist care. J. Clin. Oncol. Vol. 20. No. 6. 24, 848–855.

 • Kornai J.–Eggleston, K. (2004): Egyéni választás és szolidaritás.Az egészségügy intézményi mechanizmusának reformja Kelet-Európában. Nemzeti Tankönyvkiadó Rt., Budapest.

 • Kornai J. (1998): Az egészségügy reformjáról. 7. fejezet. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.

 • Kornai J. (2008): A puha költségvetési korlát szindrómája a kórházi szektorban. Közgazdasági Szemle LV. évf. 1037–1056.

 • McAlister F. A.–Majumdar S. R.–Eurich D.T.–Johnson J. A. (2007): The effect of specialist care within the first year on subsequent outcomes in 24,232 adults with new-onset diabetes mellitus: population-based cohort study. Qual. Saf. Health Care Vol. 16. No. 1. 16, 6–11.

 • Medicaid: a primer. (2010) Kaiser Family Foundation.www.kff.org , letöltve: 2010. 05. 15

 • Medicare chartbook. (2010) Kaiser Family Foundation.www.kff.org , letöltve: 2010. 05. 15

 • Medicare: a primer. (2010) Kaiser Family Foundation.www.kff.org , letöltve: 2010. 05. 15

 • Mihályi P. (2003): Bevezetés az egészség közgazdaságtanába. Veszprémi Egyetemi Kiadó, Veszprém.

 • Mihályi P. (2008): Miért beteg a magyar gazdaság? HVG Könyvek, Budapest.

 • Nagy B. (2005): A fejkvóta alapú forrásallokációs modell továbbfejlesztése. Elméleti alapok és gyakorlati lehetőségek a fejkvóta alapú forrásallokációs modell továbbfejlesztésére Magyarországon. ESKI nyitótanulmány.

 • NAPH (2008): America’s Public Hospitals and Health Systems, 2008. Results of the Annual NAPH Hospital Characteristics Survey. (letöltve: www.naph.org )

 • Orosz E. (2001): Félúton vagy tévúton? Egészségügyünk félmúltja és az egészségpolitika alternatívái. Egészséges Magyarországért Egyesület.

 • Orosz, E.–Burns, A. (2000): The Healthcare System in Hungary. OECD Economics Department Working Papers, No. 241, OECD Publishing.

 • Ritter, L.–Silber, W.–Udell, G. (2008): Principles of Money, Banking, and Financial Markets. Addison Wesley.

 • Rose, J. H.–O’Toole, E. E.–Dawson, N.V.–Thomas, C.–Connors, A. F. Jr.–Wenger, N.–Phillips, R. S.–Hamel, M. B.–Reding, D. T.–Cohen, H. J.–Lynn, J. (2000): Generalists and oncologists show similar care practices and outcomes for hospitalized late-stage cancer patients. SUPPORT Investigators. Study to Understand Prognoses and Preferences for Outcomes and Risks for Treatment. Med. Care Vol. 38. No. 11. 38, 1103–1118.

 • Screpanti, E. (1999): Capitalist forms and the essence of capitalism. Rewiew of International Political Economy 6, 1–26.

 • WHO: The World Health Report 2008. (2008): Primary Care Now More Than Ever. http://www.searo.who.int/LinkFiles/Reports_whr08_en.pdf , letöltve: 2010. 05. 15

 • Zysmann, J. (1983): Governments, Markets, and Growth. Financial systems and the politics of industrial change. Cornell University Press.

Társadalomkutatás
Language Hungarian
Year of
Foundation
1993
Publication
Programme
ceased
Founder Társadalomtudományi Kutatóközpont -- Centre for Social Sciences
Founder's
Address
H-1097 Budapest, Hungary Tóth Kálmán u.4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0231-2522 (Print)
ISSN 1588-2918 (Online)