View More View Less
 • 1 MTA Regionális Kutatások Központja 7622 Pécs Papnövelde u. 22.
Restricted access

A környezetvédelmi szakpolitika megerősödésével és szerteágazó hatásával az elmúlt évtized egyre inkább előtérbe kerülő fogalmává vált a környezet(védelm)i politika integrációja. Mivel a fejlesztéspolitika, a fejlesztési és tervezési kérdések – illetve közvetlenül maga a döntéshozási folyamat – nem mentes a konfliktusoktól és érdekellentétektől, ezért a fejlesztéspolitikába, illetve annak döntéshozatali folyamatába integrálódó környezetvédelem akkor eredményezheti a fenntartható fejlődés megvalósulását, ha az intézményi, irányítási feltételek és az eszközök adekvátak. A fejlesztéspolitikába integrált környezeti politika megvalósításának új és meghatározó eszköze a stratégiai környezeti vizsgálat. Az eszköz a fejlesztési folyamat korai szakaszában segíti érvényre juttatni a környezeti érdekeket. Jelen tanulmány a környezeti politika integrálódásának elméleti kereteit, európai és magyar folyamatát, valamint a környezeti politika integrálódásának intézményi gátjait mutatja be irányítási és tudásszociológiai megközelítésből, egy nemzetközi kutatás eredményein keresztül, ahol a 2007–2013-as programozási időszak regionális fejlesztési tervének, valamint környezeti vizsgálatának folyamata került górcső alá.

 • Buday-Sántha A. (2002): Környezet-gazdálkodás. Dialóg Campus Kiadó, Budapest–Pécs.

 • Czira T.–Jusztin V.–Sóvágó K. (2004): A társadalmi-gazdasági és környezeti hatásértékelés szerepe a területi tervezésben. Területi statisztika 7. (44.) évf. 1, 3–20.

 • Faragó L. (2006): Területi tervezés, területi tervek. In: Szigeti E. (szerk.): Terület- és településfejlesztési ismeretek. Magyar Közigazgatási Intézet, Budapest, 38–57.

 • Fodor I. (2001): Környezetvédelem és regionalitás Magyarországon. Dialóg Campus Kiadó, Budapest–Pécs.

 • Fortlage, C. A. (1990): Environmental Assessment. A Practical Guide. Gower Technical, Aldershot.

 • Glied V. (2009): Civil szervezetek szerepe a környezeti ügyekben, a dél-dunántúli régióban. Civil szemle 6. évf. 4, 69–80.

 • Heinelt, H. et al. (2006): Governance for Sustainability. Conceptual Framework.http://www.gfors.eu/fileadmin/download/papers/GFORS_ConceptualFrame_Bristol.pdf (letöltve: 2007. 10. 01.)

 • Hildebrand, P. M. (1993): The European Community’s Environmental Policy, 1957 to ’1992’: From Incidental Measures to an International Regime? In: Judge, D.: A Green Dimension for the European Community. Political Issues and Processes. Frank Cass & Co., London, 13–44.

 • Jordan, A. J.–Lenschow, A. (2008): Integrating the environment for sustainable development: An introduction. In: Jordan, A. J.–Lenschow, A.: Innovation in Environmental Policy? Integrating the Environment for Sustainability. Edward Elgar, Cheltenham (UK), 3–23.

 • Kerekes S. (2007): A környezetgazdaságtan alapjai. Aula Kiadó, Budapest.

 • Kerekes S.–Kiss K. (szerk.) (2003): A megkérdőjelezett sikerágazat. Az EU környezetvédelmi követelményeinek teljesítése. MTA Társadalomkutató Központ, Budapest.

 • Konkolyné Gyuró É. (2003): Környezettervezés. Mezőgazda Kiadó, Budapest.

 • Lafferty, W. M. (2004): From environmental protection to sustainable development: The challenge of decoupling through sectoral integration. In: Lafferty, W. M (ed): Governance for Sustainable Development. The Challenge of Adapting Form to Function. Edward Elgar, Cheltenham (UK),191–220.

 • Lenschow, A. (1997): Variation in EC environmental policy integration: Agency push within complex institutional structures. Journal of European Public Policy, 4. évf. 1, 109–127.

 • Lenschow, A. (1999): The greening of the EU: The Common Agriculture Policy and Structural Funds. Environment and Planning C: Government and Policy, 17. évf. 1, 91–108.

 • Lenschow, A. (2002): “Greening” the European Union – Are there lessons to be learned for international environmental policy? Global Environmental Change, 12. évf., 241–245.

 • Matthiesen, U. (2005): KnowledgeScapes. Pleading for a knowledge turn in a socio-spatial research.http://www.gfors.eu/fileadmin/download/KnowledgeScapes.pdf (letöltve: 2007. 10. 01.)

 • Nagy I. (2008): Városökológia. Dialóg Campus Kiadó, Budapest–Pécs.

 • Nilsson, M. et al. (2009): Environmental integration and policy implementation: Competing governance mods in waste management decision making. Environment and Planning C: Government and Policy, 27. évf. 1, 1–18.

 • Pálné Kovács I. (2005): Közigazgatási reformok, uniós tagság, regionalizmus. In: Pálné Kovács I. (szerk.): Regionális reformok Európában. Timp Kft., Budapest, 9–42.

 • Pálné Kovács I. (2008): Helyi kormányzás Magyarországon. Dialóg Campus Kiadó, Pécs.

 • Pálné Kovács I.–Varjú V. (eds) (2008): G-FORS Case Studies on SEA and ETS in Hungary.http://www.gfors.eu/fileadmin/download/national_reports/G-Fors_Hungarian_Cases_Final.pdf (letöltve: 2009. 01. 07.)

 • Partidário, M.–Voogd, H. (2004): An Endeavour at Integration in Environmental Analysis and Planning. In: Miller, M.–De Roo, G.: Integrating City Planning and Environmental Improvement. Practicable Strategies for Sustainable Urban Development. Ashgate, Aldershot, 285–294.

 • Remo S. (2008): Egy zöldebb Európa. A környezetvédelmi politika integrációjának folyamata az Európai Unióban. PhD értekezés. Corvinus Egyetem, Budapest. http://phd.lib.uni-corvinus.hu/277/01/remo_savoia.pdf (letöltve: 2009. 04. 20.)

 • Szigeti E. (szerk.) (2006): Terület- és településfejlesztési ismeretek. Magyar Közigazgatási Intézet, Budapest, 146. http://www.mki.gov.hu//data/cms28468/3_TER_FEJL_tankonyv.pdf (letöltve: 2008. 10. 06.)

 • Szilvácsku Zs. (2003): Stratégiai környezeti vizsgálatok gyakorlata az Európai Unióban. Vitaregnat Bt., Budapest.

 • Underdal, A. (1980): Integrated marine policy: What? Why? How? Marine Policy, 159–169.

 • Watson, M. et al. (2008): Unpicking environmental policy integration with tales from waste management. Environment and Planning C: Government and Policy, 26. évf. 3, 481–498.

 • WCED (World Commission on Environment and Development) (1987): Our Common Future. Oxford University Press, Oxford.

Társadalomkutatás
Language Hungarian
Year of
Foundation
1993
Publication
Programme
ceased
Founder Társadalomtudományi Kutatóközpont -- Centre for Social Sciences
Founder's
Address
H-1097 Budapest, Hungary Tóth Kálmán u.4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0231-2522 (Print)
ISSN 1588-2918 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Feb 2021 2 0 0
Mar 2021 0 0 0
Apr 2021 3 0 0
May 2021 3 0 0
Jun 2021 2 0 0
Jul 2021 0 0 0
Aug 2021 0 0 0