View More View Less
 • 1 Miskolci Egyetem BTK Szociológiai Intézet 3535 Miskolc, Egyetemváros
Restricted access

A tanulmány tárgya a magyar nők munkapiaci és családi helyzetének egymással összefüggésben történő, értékszempontú elemzése. Először elhelyezzük Magyarországot a világ értéktérképén, majd a munka és a családi élet történeti változásait követjük nyomon. A jelenlegi helyzet elemzéséhez elsősorban statisztikai adatokat használunk, valamint a világérték-kutatások adatbázisát, és idézünk számos magyar kutatási eredményt. A nők munkapiaci részvétele féloldalas emancipáció jegyeit viseli magán. Egyrészt a munkapiacon még mindig meglévő negatív diszkrimináció, másrészt a nőkkel szembeni ellentmondásos elvárások miatt. Bár a nők munkaattitűdjei szinte teljességgel azonosak a férfiakéval, és az általuk betöltött állások más felelősségi szintet, más rangot, más fizetést hoznak számukra, mégis a férfiakkal azonos szintű elégedettséget fejeznek ki munkájukkal kapcsolatban. Szintén ellentmondásos helyzetet tapasztalhatunk a családi élet kapcsán: a kinyilvánított tradicionális értékek és a tapasztalt tényadatok – házasságkötések, válások, vállalt gyermekek száma – között feszülő ellentétet.

 • Belinszki Eszter (1997): A munka nemesít? Elméleti magyarázatok a nők munkaerő-piaci helyzetéről. Szociológiai Szemle 1997/1, 133–153.

 • Collins, Randall (1998): A státuszkultúrák termelése és a nők. In: Wessely Anna (szerk.): A kultúra szociológiája. Osiris, Budapest, 160–173.

 • Cseh-Szombathy László (1979): Családszociológiai problémák és módszerek. Gondolat, Budapest.

 • Diener, Ed (1984): Subjective well-being. In: Psychological Bulletin, Vol 95. No. 3, 542–575.

 • Durkheim, Emile (2003 [1897]): Az öngyilkosság. Osiris, Budapest.

 • Frey Mária (1996): A nők helyzete a munkahelyen és a háztartásban. In: Foglalkoztatás, jövedelmi viszonyok, munkakörülmények. Struktúra–Munkaügy Kiadó, Budapest, 10–85.

 • Frey Mária (2010): Nők a munkaerőpiacon.http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/a572.pdf (letöltve: 2010. május 4.)

 • Giddens, Anthony (1995): Szociológia. Osiris, Budapest.

 • Headey, B.–Andorka, R.–Krause, P. (1995): Political legitimacy versus economic imperatives in system transformation: Hungary and East Germany. In: Social Indicators Research 1995, 247–273.

 • Inglehart, Ronald (1997): Modernization and Postmodernization: Cultural, Economic and Political Change in 43 Societies. Princeton University Press, Princeton.

 • Jönsson, Ingrid (2003): Fertility changes and family policy in Sweden. In: Letablier, M.-Th.–Pennec, S.: Changes Family Structure in Europe: New Challenges for Public Policy. European Research Centre, Leichestershire, 52–67.

 • Kende, Anna–Neményi, Mária (1990): Two Generations’ Perceptions of Femininity in Post-Socialist Hungary. In: Pető, Andrea–Rásky, Béla (eds): Construction. Reconstruction. Women, Family and Politics in Central Europe. CEU, Budapest, 147–187.

 • Kertesi Gábor–Köllő János (1995): Bérek és munkanélküliség Magyarországon 1986–1994 között. Kézirat. Az átalakulás foglalkoztatáspolitikája Magyarországon c. ILO/Japán Projekt, Budapest.

 • Közép-európai közvélemény: A közép-kelet-európai államok kockázatvállalási hajlandósága. Tárki – http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/a554.pdf (letöltve: 2010. május 3.)

 • KSH (1998): A nemzetgazdaság munkaerőmérlege 1998. Budapest.

 • Letablier, M.-Th.–Pennec, S.–Büttner, O. (2003): An Overview of Changing Family Patterns in Europe. In: Letablier, M.-Th.–Pennec, S.: Changes Family Structure in Europe: New Challenges for Public Policy. European Research Centre, Leichestershire, 4–20.

 • Luhmann, Niklas (1997): Szerelem – szenvedély. Az intimitás kódolásáról. Jószöveg Műhely Könyvkiadó, Budapest.

 • Pongrácz Tiborné (2001): A család és a munka szerepe a nők életében. In: Nagy I.–Pongrácz T.–Tóth Gy. (szerk.): Szerepváltozások. Jelentés a férfiak és nők helyzetéről. Tárki–SzCsM, Budapest, 30–46.

 • H. Sas Judit (1988): Nőies nők és férfias férfiak. Akadémiai Kiadó, Budapest.

 • Tóth, Olga (1999): Marriage, Divorce and Fertility in Hungary Today. In: Pető, Andrea–Rásky, Béla (eds): Construction. Reconstruction. Women, Family and Politics in Central Europe. CEU, Budapest, 127–146.

 • Utasi Ágnes (2002): A bizalom hálója: mikortársadalmi kapcsolatok, szolidaritás. Új Mandátum, Budapest.

 • WVS Five Wave Aggregated File 1981–2005. http://www.wvsevsdb.com/wvs/WVSData.jsp (letöltve: 2010. november 11.)