Az emberek térrel kapcsolatos értelmezéseinek vizsgálata igen érdekes kutatási terület, hiszen a valóságos térnek (akár egy településnek) az objektív módon meglévő térelemeit – és különösképpen a térelemekhez kapcsolódó különböző vélekedéseket – az ember maga állítja elő, és szubjektív módon értelmezi, határozza meg azokat. A mentális térképezés során a térről szerzett információk is egyénileg formálódnak, mégpedig úgy, hogy azok a magunk számára segítenek eligazodni abban, mi hol van, mely területen kik laknak, egy adott helyre hogyan juthatunk el, mit hol, vagy éppenséggel hol mit csinálhatunk. A kérdés legtöbbször az, hogy ezek e térképek mennyire tükrözik a valóságot, vagy inkább mennyire állnak közel a valósághoz. A tanulmányban arra teszek kísérletet, hogy felvázoljam és megnevezzem azokat a lehetséges tényezőket, amelyek befolyásolhatják a mentális térképek pontosságát.

 • Csanádi, G.–Ladányi, J. (1988): Társadalmi csoportok térbeni elkülönülésének különböző léptékekben történő vizsgálata Budapesten. Szociológia, 1988/1, 1–16.

 • Cséfalvay, Z. (1990): Térképek a fejünkben. Akadémiai Kiadó, Budapest.

 • Downs, R. M.–Stea, D. (1973): Cognitive Maps and Spatial Behavior: Process and Products. In: Downs, R. M.–Stea, D. (eds): Image and Environments. Aldine Publishing, Chicago.

 • Downs, R. M.–Stea, D. (1977): Maps in Minds: Reflections on Cognitive Mapping. Harper and Row, New York.

 • Downs, R. M.–Stea, D. (2005): Térképek az elmében – Gondolatok a kognitív térképezésről. In: Letenyei, L. (szerk.): Településkutatás. A települési és térségi tervezés társadalomtudományos alapozása. Ráció Kiadó, Budapest.

 • Ekler, D.–Hegedűs, J.–Tosics, I. (1980): A városfejlődés társadalmi-térbeni összefüggései Budapest példáján. I–III. kötet. BVTV, Budapest.

 • Engels, F. (1845): A nagyvárosok (részlet). Manchester részletes leírása. In: Felkai Gábor–Némedi Dénes–Somlai Péter (szerk.): Szociológiai irányzatok a XX. század elejéig. 1. köt. ÚMK, Budapest.

 • Kiss, J.–Bajmócy, P. (1996): Egyetemi hallgatók mentális térképei Magyarországról. Tér és Társadalom, 2–3. sz., 55–70.

 • Ladányi, J. (2008): Lakóhelyi szegregáció Budapesten. ÚMK, Budapest.

 • Letenyei, L. (2005): Településkutatás. A települési és térségi tervezés társadalomtudományos alapozása. Ráció Kiadó, Budapest.

 • Lynch, K. (1960): The Image of the City. Technology Press, Cambridge (Massachusetts).

Társadalomkutatás
Language Hungarian
Year of
Foundation
1993
Publication
Programme
ceased
Founder Társadalomtudományi Kutatóközpont -- Centre for Social Sciences
Founder's
Address
H-1097 Budapest, Hungary Tóth Kálmán u.4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0231-2522 (Print)
ISSN 1588-2918 (Online)