View More View Less
 • 1 MTA Politikai Tudományok Intézete 1014 Budapest Országház utca 30.
Restricted access

Jánossy Ferenc (1914–1997) elméletére és módszerére alapozva, a GDP és a főágazati foglalkozás-megoszlás hosszú idősorainak egybevetésével vizsgálom a román rendszerváltás gazdasági előzményeit a külföldi – főként magyarországi – elemzések és sajtóközlemények alapján. A háború idején és azt követően Románia iparilag jócskán le volt maradva az európai átlaghoz képest. Az iparosodás gyorsítása központi célja volt az államnak már a királyság idején, de folytatólag az államszocializmus időszakában is. Ennek feltételegyüttesét igen nehéz volt kielégíteni. A pártállami vezetés egészen az összeomlásig törekedett a sztálini normának megfelelően elsőbbséget biztosítani az ipar (nehézipar) eszközi beruházásainak és a hatalmi-politikai önállóságnak. Ennek mértéktelenül és folyvást alárendelte a mezőgazdaság és az emberi tényezők fejlesztését. A román GDP-adatsor maximumpontjaira illesztett trendvonal nyílegyenes. 6% körüli évi növekedést mutat (1950–75), ameddig a foglalkoztatás terén tart a nagy átáramlás a mezőgazdaságból az iparba. Ez az 1970-es évek vége felé lefékeződik, és vele együtt a GDP növekedése is. Ekkorra elapadt a mezőgazdasági munkaerő-tartalék, ezzel pedig lezárult az extenzív ipari növekedés. Az intenzív növekedési mechanizmusnak azonban a kezdetei – szükséges emberi-szervezeti alapfeltételei – sem tudtak kialakulni addigra. Így pedig a felgyűlt feszültségek tarthatatlanná súlyosbodtak. Megindult a gazdaság lebomlása úgy annak eszközkészletében, mint humán állományában. Az új trend szerinti növekedés maximum évi 1% volt, amivel a rendszer ellehetetlenült: összeomlott.

 • Back to Front (1990): The Economist 1990. 05. 26., 33.

 • Bán Zsuzsa (1989): Romániában leállítják a presztízs-beruházásokat. Világgazdaság (napi) 1989. 12. 28., 2–3.

 • Berg Marianna (1991): … piacgazdaságra áttérés Romániában. Tájékoztató. MNB, 1991. 07. 31.

 • Birtalan Ákos (1992): Tévedés áldozatai vagyunk. Orient express, Marosvásárhely, 1992. 11. 13., 7.

 • Ciobanu, Ruxandra Oana (2010): Migrációs minták két romániai falu elvándorlásában. In: Változó migráció – változó környezet. MTA Kisebbségkutató Intézet, Budapest.

 • Csanády András (2009–2010): A fejlődés rejtett képletei. Társadalomkutatás 27. kötet 3. sz., 233–260. és 28. kötet 1. sz., 65–84.

 • Dăianu, Daniel (2000): Structure, Strain and Macroeconomic Dynamic in Romania. In: Economic Transition in Romania. Romanian Center for Economic Policies, Bucharest, Romania.

 • Egy kifulladó gazdaság (1988): Heti Világgazdaság 1988. 06. 02.

 • EIU Country Report (1992): Romania. The Economist Intelligence Unit 1992, No 1, Outlook.

 • Eyal, Jonathan (1989): Ceauşescu seeks to…(An open letter). Financial Times 1989. III. 20.

 • Financial Times (1990): 1990. 05. 16.

 • Gagyi József (2009): Fejezetek Románia 20. századi társadalomtörténetéhez. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, Románia.

 • Hunya Gábor (1987. XII.): Románia a szélsőséges eset. MTA Világgazdasági Kutatóintézet, Budapest. (Szolgálati használatra.)

 • Hunya Gábor (1990): A román gazdaság egyéves mérlege. Világgazdaság (napi) 1990. 12. 20., 13.

 • Hunya Gábor (1991): Földosztás Romániában. Világgazdaság (napi) 1991. 02. 14., 9.

 • Hunya Gábor – Réti Tamás – Süle R. Andrea – Tóth László (1990): Románia 1944–1990 / Gazdaság- és politikatörténet. Atlantisz, Medvetánc. Budapest.

 • Jánossy Ferenc (1966): A gazdasági fejlődés trendvonala és a helyreállítási periódusok. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.

 • Jelentés. A romániai magyarság helyzetéről (2007). Miniszterelnöki Hivatal, Budapest.

 • Kelemen Anna dr. (1991): Románia is elindult a piacgazdaság felé. Tájékoztató. MNB Nemzetközi pénzügyi elemzések osztálya, 1991. 05. 16.

 • Kelemen Anna dr. (1992): Románia a választások után. Tájékoztató. MNB Nemzetközi pénzügyi elemzések osztálya, 1992. 12. 22.

 • Kohl, Welker (1987): Rumänien (A brassói felkelés). Der Spiegel 1987/49, 151–155.

 • L. Kovács Mária dr. (1991): Stolojan a gazdasági reformok folytatását ígéri. Tájékoztató. MNB, 1991. 11. 6.

 • Leonte, J. – Giurcă, D. – Cămpeanu, V. – Piotet, Ph. (2003): Politica agricolă comuna-consecinţe asupra Romăniei. Institutul European din Romănia, Bucureşti.

 • Lipcsey Ildikó (szerk.) (1987): Kurkó Gyárfás emlékére. Kossuth Könyvkiadó, Budapest.

 • Maddison, Angus: Statistics on World Population and per Capita GGDC net 1–2008. www.ggdc.net/maddison/Historical_Statistics . Letöltés ideje: 2011. 04. 20

 • MNB tájékoztató (1989. V.): Románia gazdasági célkitűzései. MNB Devizapolitikai Főosztály, 1989, 58. sz.

 • Mosolygó Zsuzsa dr. (1991): Üzleti kilátások Romániában. Tájékoztató. MNB Nemzetközi pénzügyi elemzések osztálya, 1991. 03. 18.

 • Napi Világgazdaság 1990. 01. 04: Óriási erőfeszítést igényel…

 • Napi Világgazdaság 1993. 02. 02: Társulási szerződést kötött…

 • Napi Világgazdaság 1993. 03. 22: Bizalom a román kormánynak

 • Napi Világgazdaság 1993. 08. 24: Nem ért véget a recesszió

 • Oprescu, Gheorghe (2000): The Labor Market in Romania. In: Economic Transition in Romania. Romanian Center for Economic Policies, Bucharest, Romania.

 • Păuna, Cătălin (2000): Output Decline and the Re-allocation of Labor. In: Economic Transition in Romania. Romanian Center for Economic Policies, Bucharest, Romania.

 • Portocala, Radu (1990): Roumanie, un complot chasse l’autre. Le Monde 1990. 10. 08., 22.

 • Réti Tamás (1988. IX.): Beszámolója tanulmányútjáról. MTA Világgazdasági Kutatóintézet. Kézirat.

 • Réti Tamás (2009): A román válság. Külgazdaság 2009, 7–8.

 • Román gazdasági mérleg (1992). Kihívások. MTA Világgazdasági Kutatóintézet, 1992. 09.

 • Romanian Economic Observer (1990). Institute for World Economy of RAcS 1990, 9–10. Bucharest.

 • Romanian Workers… (1990): Financial Times 1990. 05. 16., 3.

 • Roumanie: Révélations sur un complot (1990): Le Monde 1990. 05. 21., 42.

 • Schultz, Theodor W. (1971): Beruházás az emberi tőkébe. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.

 • Schultz, Theodor W. (1990): Restoring economic equilibrium. Basil Blackwell, Cambridge.

 • Tanács István (2011): A filológus követ gyűjt. Népszabadság 2011. 01. 29. Hétvége (rovat), 2–3.

 • Teşliuc, Emil (2000): Agriculture Policy: Achievments and Challenges. In: Economic Transition in Romania. Romanian Center for Economic Policies, Bucharest, Romania.

 • Veres Csaba (1994): Privatizáció Romániában. RMDSz Gazd. Főosztálya, Csíkszereda.

 • Veres Csaba (1995): Privatizáció Romániában. Kiegészítés, időszerűsítés. Csíkszereda.

 • Vincze Mária dr. (1992): Reprivatizáció a román mezőgazdaságban. Világgazdaság (napi) 1992. 04. 28., 12–13.

 • Vincze Mária dr. (2000): Régió- és vidékfejlesztés. Presa Universitară Clujeană.

Társadalomkutatás
Language Hungarian
Year of
Foundation
1993
Publication
Programme
ceased
Founder Társadalomtudományi Kutatóközpont -- Centre for Social Sciences
Founder's
Address
H-1097 Budapest, Hungary Tóth Kálmán u.4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0231-2522 (Print)
ISSN 1588-2918 (Online)