View More View Less
 • 1 Budapesti Corvinus Egyetem Összehasonlító Gazdaságtan Tanszék 1093 Budapest Fővám tér 8.
Restricted access

Jelen tanulmány arra a kérdésre keresi a választ, miként ragadhatók meg az új közszolgálati menedzsment (New Public Management – NPM) céljai. A kérdés aktualitását az adja, hogy a NPM irányzat „középkorúvá vált” (Hood–Peters 2004: 1), tehát eljött az ideje, hogy – visszatekintve az irányzat gyakorlati eredményeire – tudományos igénnyel megvizsgáljuk hatásait, és következtetéseket vonjunk le a jövőre vonatkozóan. A tudományos közösségnek mindeddig nem sikerült egyértelműen definiálnia az irányzat céljait, így annak eredményességét sem képes meghatározni. Tanulmányunkban arra vállalkozunk, hogy a NPM szemléletmódjából és a közösségi döntések elméletéhez való viszonyából levezessük az irányzat céljait. Állításunk szerint a NPM irányzat célja a közszféra allokációs funkciójának hatékonyabbá tétele, amelyet a NPM irányzathoz csatlakozó országok állampolgáraik elvárásaihoz igazodva kívántak elérni.

 • Arrow, K. J. (1969): Review: Tullock and an Existence Theorem. Public Choice, Vol. 6, Issue: Spring, 105–111.

 • Barzelay, M. (2001): The New Public Management. Improving Research and Policy Dialogue. University of California Press, Berkeley.

 • Blankart, C. B. – Koester, G. B. (2006): Political Economics versus Public Choice. Kyklos, Vol. 59, No. 2, 171–200.

 • Borins, S. (2002): New Public Management, North American style. In: McLaughlin, K. – Osborne, S. P. – Ferlie, E. (eds): New public management: Current trends and future prospects. Routledge, New York, 181–194.

 • Box, R. C. (1998): Citizen Governance: Leading American communities into the 21st century. Sage Publication Inc., Thousand Oaks, California.

 • Brudney, J. L. – Hebert, F. T. – Wright, D. S. (1999): Reinventing Government in the American States: Measuring and Explaining Administrative Reform. Public Administration Review, Vol. 59, No. 1, 19–30.

 • Buchanan, A. (1996): Toward a Theory of the Ethics of Bureaucratic Organizations. Business Ethics Quarterly, Vol. 6, No. 4, 419–440.

 • Buchanan, J. M. (1954): Social Choice, Democracy, and Free Markets. Journal of Political Economy, Vol. 62, No. 2, 114–123.

 • Buchanan, J. M. (2003): Public Choice: The Origins and Development of a Research Program. http://www.pubchoicesoc.org/about_pc.php (letöltés ideje: 2011. 08. 28.)

 • Christensen, T. – Lægreid, P. (2002): New Public Management: Puzzles of Democracy and the Influence of Citizens. Syposium on Accountability, Publicity & Transparency. The Journal of Political Philosophy, Vol. 10, No. 3, 267–295.

 • Csillag, I. (2009): Van-e visszaút? A gazdasági növekedés tényezőit felemésztő koraszülött jóléti állam. Közgazdasági Szemle, Vol. 56, No. 7–8, 648–672.

 • Csontos, L. (1995): Fiskális illúziók, döntéselmélet és az államháztartási rendszer reformja. Közgazdasági Szemle, Vol. 42, No. 12, 1118–1135.

 • Denhardt, R. B. – Denhardt, J. V. (2000): The New Public Service: Serving Rather than Steering. Public Administration Review, Vol. 60, No. 6, 549–559.

 • Downs, A. (1957): An Economic Theory of Political Action in a Democracy. Journal of Political Economy, Vol. 65, No. 2, 135–150.

 • Downs, A. (1990): Politikai cselekvés a demokráciában: egy racionális modell. Közgazdasági Szemle, Vol. 37, No. 9, 993–1011.

 • Dunleavy, P. (1986): Explaining the privatization boom: Public choice versus radical approaches. Public Administration, Vol. 64, No. 1, 13–34.

 • Dunleavy, P. – Hood, C. (1994): From Old Public Administration to New Public Management. Public Money & Management, Vol. 14, No. 3, 9–16.

 • Dunleavy, P. et al. (2005): New Public Management is dead – long live digital-era governance. Journal of Public Administration Research and Theory, Vol. 16, No. 1, 467–494.

 • Eliassen, K. A – Sitter, N. (2008): Understanding Public Management. SAGE Publications Ltd, London.

 • Gedeon, P. (1992): Demokrácia és piacgazdaság I. Az iparosodott társadalmak tipológiájához. Közgazdasági Szemle, Vol. 39, No. 5, 401–424.

 • Giddens, A. (1999): A harmadik út. Agóra Marketing Kft., Budapest.

 • Green-Pedersen, C. (2002): New Public Management Reforms of Danish and Swedish Welfare States: The Role of Different Social Democratic Responses. Governance, Vol. 15, No. 2, 271–294.

 • Hayek, F. A. (1995): Piac és szabadság. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.

 • Hirschman, A. O. (1995): Kivonulás, tiltakozás, hűség: Hogyan reagálnak vállalatok, szervezetek és államok hanyatlására az érintettek? Osiris Kiadó, Budapest. (Az eredeti mű 1970-ben jelent meg, Exit, voice, and loyalty: Responses to decline in firms, organizations, and states címmel.)

 • Hood, C. (1991): A public management for all seasons? Public Administration, Vol. 69, No. 1, 3–19.

 • Hood, C. (1995): The “New Public Management” in the 1980s: Variations on a theme. Accounting, Organizations and Society. Vol. 20, No. 2–3, 93–109.

 • Hood, C. – Peters, B. G. (2004): The Middle Aging of New Public Management: Into the Age of Paradox? Journal of Public Administration Research & Theory, Vol. 14, No. 3, 267–282.

 • Hughes, O. (2008): What is, or was, New Public Management? The 12th Annual Meeting of the International Research Society of Public Management. Brisbane, 2008. 03. 27.

 • Kapás, J. – Ceglédi, P. (2011): Gazdasági szabadság, politikai szabadság és a társadalmi rendek. Közgazdasági Szemle, Vol. 58, No. 6, 485–510.

 • Kornai, J. (1993): A szocialista rendszer. Kritikai politikai gazdaságtan. Heti Világgazdaság Kiadó Rt., Budapest.

 • Kornai, J. (2011): Gondolatok a kapitalizmusról. Négy tanulmány. Akadémiai Kiadó, Budapest.

 • Lapsley, I. (2009): New Public Management: The cruellest Invention of the Human Spirit? Abacus, Vol. 45, No. 1, l–21.

 • Mascarenhas, R. C. (1993): Building an Enterprise Culture in the Public Sector: Reform of the Public Sector in Australia, Britain, and New Zealand. Public Administration Review, Vol. 53, No. 4, 319–328.

 • Meyer, K. E. (2001): Institutions, Transaction Costs, and Entry Mode Choice in Eastern Europe. Journal of International Business Studies, Vol. 32, No. 2, 357–367.

 • Mike, K. (2008): Kivonulás, tiltakozás és hűség az Európai Unióban. A specifikus beruházások jelentősége. Századvég, Vol. 50, No. 4, 79–106.

 • Mordecai, L. (2008): Bureaus of Efficiency: Reforming Local Government in the Progressive Era. Marquette University Press, Milwaukee.

 • Musgrave, R. A. (1989): The Three Branches Revisited. Atlantic Economic Journal, Vol. 17, No. 1, 1–7.

 • Niskanen, W. A. (2007): Bureaucracy and Representative Government. Transaction Publishers, New Jersey. (A könyv először 1971-ben jelent meg.)

 • North, D. C. (1990): Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge University Press, Cambridge.

 • Olson, M. (1997): A kollektív cselekvés logikája. Közjavak és csoportelmélet. Osiris Kiadó, Budapest.

 • Osborne, D. – Gaebler, T. (1994): Új utak a közigazgatásban. Vállalkozói szellem a közösségi szektorban. Kossuth Könyvkiadó, Budapest. (A Reinventing Government. How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector? című könyv magyar kiadása.)

 • Peters, B. G. (1996): The Future of Governing: Four Emerging Models. University Press of Kansas, Lawrence.

 • Pollitt, C. (1993): Occasional Excursions: A Brief History of Policy Evaluation in the UK. Parliamentary Affairs, Vol. 46, No. 3, 353–362.

 • Pollitt, C. – Bouckaert, G. (2004): Public Management Reform. A Comparative Analysis. Second Edition, Oxford University Press, Oxford.

 • Pollitt, C. – van Thiel, S. – Homburg, V. (2007): Introduction. In: Pollitt, C. – van Thiel, S. – Homburg, V. (eds): New Public Management in Europe. Adaptation and Alternatives. Palgrave Macmillan, New York, 1–9.

 • Rockman, B. A. – Thiam, T. (2009): The United States: The political context of administrative reform. In: Goldfinch, S. F. – Wallis, J. L. (eds): International Handbook of Public Management Reform. Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham, 200–219.

 • Schedler, K. – Proeller, I. (2010): Outcome-Oriented Public Management. A Responsibility-Based Approach to the New Public Management. A German Classic. Information Age Publishing Inc., Charlotte.

 • Simms, M. (2009): New public management in Australia. In: Goldfinch, S. F. – Wallis, J. L. (eds): International Handbook of Public Management Reform. Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham, 173–187.

 • Thatcher, M. (1987): “Aids, education and the year 2000!” Interjú a Woman’s Own című magazin 1987. október 31-i számának 8–10. oldalán. Az interjú 1987. szeptember 23-án készült. http://www.margaretthatcher.org/speeches/displaydocument.asp?docid=106689 (letöltés ideje: 2012. 01. 22.)

 • Tullock, G. (1971): Public Decisions as Public Goods. Journal of Political Economy, Vol. 79, No. 4, 913–918.

 • Tullock, G. – Buchanan, J. M. (1999): The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy. Liberty Fund Inc, Indianapolis. (A könyv először 1962-ben jelent meg.)

 • Van de Walle, S. – Hammerschmid, G. (2011): Coordinating for Cohesion in the Public Sector of the Future. Cocops Project Background Paper, Cocops Working Paper, No. 1, 16.

 • Vigoda, E. (2003): New Public Management. In: Rabin, J. (ed.): Encyclopedia of Public Administration and Public Policy. Marcel Dekker, New York, 812–816. http://poli.haifa.ac.il/~eranv/material_vigoda/NPM.pdf (letöltés ideje: 2011. 11. 27.)

 • Wollmann, H. (2003): Evaluation in public-sector reform: Towards a ‘third wave’ of evaluation? In: Wollmann, H. (ed.): Evaluation in Public-Sector Reform. Concepts and Practice in International Perspective. Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham, 1–11.

Társadalomkutatás
Language Hungarian
Year of
Foundation
1993
Publication
Programme
ceased
Founder Társadalomtudományi Kutatóközpont -- Centre for Social Sciences
Founder's
Address
H-1097 Budapest, Hungary Tóth Kálmán u.4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0231-2522 (Print)
ISSN 1588-2918 (Online)