Author: Judit Tessényi
View More View Less
 • 1 Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar 6722 Szeged Kálvária sgt. 1.
 • | 2 Szerencsejáték Zrt.
Restricted access

Cross Mark

A szerencsejáték-ipar fejlődése, a kaszinóvárosok születése és az egyre gyakrabban szóba kerülő szerencsejáték-szenvedély kapcsán számos érv és ellenérv hangzik el az iparág korlátozása, a veszélyeztetett társadalmi csoportok óvása, illetve az illegális játékszervezés „kifehérítése” kapcsán. Ez a dolgozat megkísérli röviden összegezni a leginkább számszerűsíthető pozitív és negatív hatásokat, hogy végre mérleget vonhassunk. A kérdés összetettsége okán elkerülhetetlen, hogy bizonyos externális hatások kimaradjanak, vagy csak említés szintjén jelenjenek meg. Némelyik tényezőnél ugyanis csak becslési módszerrel vagy más régió ez irányú adataihoz történő viszonyítással vonhatunk le következtetéseket a magyarországi helyzetre vonatkozóan. A következő kérdésekre szeretnék választ találni. Mely tételek vehetők számba az állami költségvetés szintjén? „Visz-e annyit a réven, mint amennyi hoz a vámon” a szerencsejáték-iparág? Társadalmi költség szintjén mely tényezőket „nem szokták” figyelembe venni a döntéshozók? Milyen externáliák építhetők be a modellbe, ha pontosan meg szeretnénk határozni a pozitív és negatív tényezőket? Az új tendenciák és nemzetközi folyamatok ismeretében milyen lépésekre van szükség? Mi az, amire a jelenlegi jogi, szabályozási keretrendszer nem készült fel, illetve nem terjed ki? Köztudottan vannak olyan gazdasági és gazdaságpszichológiai pozitív externáliák és közvetlen előnyök, amelyek a szerencsejátékhoz köthetők. Ezek számbavétele és számszerűsítése a célom, vizsgálva a vonatkozó tudományos értekezéseket is. Első megközelítésben a szabadidő értelmes eltöltésében (öröm, szórakozás, stresszoldás), a közösségépítő erőben, az állami adóbevételekben és a foglalkoztatásban megnyilvánuló előnyök a legkézenfekvőbbek, de ezen túl a sportfinanszírozás, mecenatúra és a turisztika terén is kimutathatók pozitív hozadékok. Az entrópia (Csíkszentmihályi 1997) leküzdésére vonatkozó pozitív szerepet csak érintőlegesen elemzem, a többi tényező vonatkozásában azonban számszaki összehasonlítást is végzek, beleértve az amerikai piac főbb adataival való összevetést.

 • Czagány László–Fenyővári Zsolt–Misz József (2004): Közgazdaságtan I. Mikroökonómia. JATEPress, Szeged.

 • Csíkszentmihályi Mihály (1997): Az öröm művészete. Flow a mindennapokban. Magyar Könyvklub, Budapest.

 • Csíkszentmihályi Mihály (2004): Flow – Az áramlat. Akadémiai Kiadó, Budapest.

 • Dombay István (2004): Természeti jelenségek a turizmusban. Előadás. Babeş–Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár, Gyergyószentmiklósi Kihelyezett Tagozat.

 • Dunstan, R. (1997): Szerencsejáték Kaliforniában. http://www.library.ca.gov/crb/97/03/Chapt9.html (letöltés: 2011. 03. 05.)

 • Goodman, R. (1997): Legalized Gambling as a Strategy for Economic Development. Tourism Economics (1997) 3:2, 161–183.

 • Grinols, Earl L. (2004): Gambling in America: Costs and benefits. Cambridge University Press, Cambridge (Mass.).

 • IPSOS (2010): Kutatási jelentés a Szerencsejáték Zrt. részére. Budapest.

 • Jonsson, Jakob et al. (2003): Kóros játékszenvedély Svédországban. Milyen jellegzetességei vannak a problémás játékosoknak? Kutatási jelentés.

 • Kelly, J. R. (1982): Leisure. Prentice-Hall, Englewood Cliffs.

 • Kovácsné Sántavy Ildikó (1998): Életvitel. BGF, Budapest.

 • Könczei György–Zsolnai László (2004): A fogyatékosság jelensége a közgazdaságtanban. In: Zászkaliczky Péter–Vedres Tamás (szerk.): Tágabb értelemben vett gyógypedagógia. ELTE Gyógypedagógia Kar & Kölcsey Ferenc Protestáns Szakkollégium, Budapest, 345–367.

 • Marshall, K. (2010): Gambling. Statistics Canada – Catalogue no. 75-001-X.

 • Mérő László (2010): Az érzelmek logikája. Tericum Kiadó, Budapest.

 • Rátz Tamara (1999): A turizmus társadalmi-kulturális hatásai. Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Külgazdaságtan Tanszék, Turizmus Kutatócsoport. PhD-dolgozat.

 • Rönnberg, S. (2001): Spel och spelberoende i Sverige. Report No. 2 of the National Institute of Public Health, Series on Gambling. Stockholm.

 • Samuelson, P. A. (1976): Közgazdaságtan. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.

 • Simon, Herbert (1984): Korlátozott racionalitás. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.

 • Tessényi Judit–Kovács Péter (2011): Szerencsejáték-függőség és bűnözés. Statisztikai Szemle 89. évf. 4. szám.

 • Wildman, R.–S. Chevalier, R. (2002): Problems Associated with Gambling. A Preliminary Investigation into Health, Social and Psychological Aspects. OPGRC Research. gamblingresearch.org;.