View More View Less
 • 1 SZTE Népegészségtani Intézet 6720 Szeged Dóm tér 10.
Restricted access

Magyarországon a környezetvédelmi magánjog alaptényállása a szomszédjogi zavarás törvényi tényállása a polgári törvénykönyvben. Ezt két szankciórendszer teszi lex perfectává: a birtokvédelmi és a kártérítési. A környezetvédelmi magánjog kártérítési felelősségi szankciója kvázi deliktualitást mutat. A környezetvédelmi magánjog mint tudományos kifejezés kevésbé terjedt el Magyarországon, mint például az angol, a francia vagy a német szaknyelvben. A környezetvédelmi magánjog joggyakorlata ellenben széles körű kazuisztikával bír. A környezetvédelmi magánjog absztrakcióját nem vagy alig végezte el a magyarországi jogtudomány, ezért a környezetvédelmi magánjogot jobbára csak a „beavatott”, a konkrét szakterületen tevékenykedő jogászok ismerik behatóan. Ezen a helyzeten a jogi oktatás hivatott változtatni.

 • Julesz Máté (2006): Környezetvédelmi civil szervezetek és az actio popularis. Acta Humana 17. évf. 3–4, 150–164.

 • Julesz Máté (2007): A testi és lelki egészséghez való alapjogról. Acta Humana 18. évf. 3, 68–77.

 • Julesz Máté (2010): Szociális ökológia szalutogenetikus nézőpontból. Orvosi Hetilap 151. évf. 52, 2154–2157.

 • Julesz Máté (2011a): GMO-mentes alkotmány. Orvosi Hetilap 152. évf. 31, 1255–1257.

 • Julesz Máté (2011b): Magyarország alkotmányának szabályozási elvei. Az egészségről ötször. Orvosi Hetilap 152. évf. 9, 349–351.

 • Kulcsár Kálmán (1982): Gazdaság, társadalom, jog. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.

 • Kulcsár Kálmán (1989): Jog és politikai gondolkodás modernizálódó társadalmunkban. MSZMP KB Társadalomtudományi Intézet, Budapest.

 • Kulcsár Kálmán (2002a): Állam- és jogtudomány, politológia. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

 • Kulcsár Kálmán (2002b): Ezer év. A jog fejlődése Magyarországon. Villányi Úti Konferenciaközpont és Alapítvány, Budapest.

 • Palánkai Tibor (2007): A globális átalakulás kihívásai – Elkerülhetők-e a kataklizmák? Magyar Tudomány 168. évf. 2, 204–225.

Társadalomkutatás
Language Hungarian
Year of
Foundation
1993
Publication
Programme
ceased
Founder Társadalomtudományi Kutatóközpont -- Centre for Social Sciences
Founder's
Address
H-1097 Budapest, Hungary Tóth Kálmán u.4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0231-2522 (Print)
ISSN 1588-2918 (Online)