View More View Less
 • 1 Nemzeti Adó- és Vámhivatal 1054 Budapest Széchenyi u. 2.
Restricted access

A Magyar Országos Levéltárban végzett tudományos kutatásom többek között hazánknak az IMF-hez való csatlakozására, annak gazdasági, politikai hátterének vizsgálatára fókuszált. Az általam elemzett levéltári iratok tartalma alapján az a kérdés is felmerült, hogy a csatlakozási kísérletekben, illetőleg a csatlakozás elhúzódásának tényében milyen szerepe volt Kádár Jánosnak, a párt első számú vezetőjének? A 60-as évek második felében, a 70-es és 80-as években többször is felmerült magas politikai szinten a csatlakozás kérdése. Az anyagban többször is hivatkozom az MSZMP Politikai Bizottságának üléseiről készült szó szerinti jegyzőkönyvekre, amelyekből kiderül, mekkora súlya volt Kádár szavainak a viták során. Az irattári anyagokból egyértelműen megállapítható, hogy a csatlakozás témájában a magyar vezetés mindig tekintettel volt a szovjet véleményekre, de csak addig, amíg az általuk nyújtott segítség megérkezett, és a külső kényszerítő körülmények, a helyzet romlása nem tette szükségessé vagy elkerülhetetlenné, hogy negligálják a „nagy testvér” álláspontját. Kádár János többször is hangoztatta, hogy előbb próbáljunk meg önerőből vagy a szocialista országok segítségével kilábalni a problémákból. Főképpen azért hezitált, mert tartott tőle, hogy az IMF-hitelek feltételei esetleg olyan restrikciós lépésekre kényszeríthetik Magyarországot, amik számos fejlődő országhoz hasonlóan nálunk is tömeges társadalmi tiltakozáshoz, ellenálláshoz vezethetnek. Kijelenthető, hogy a csatlakozást megelőző negyed évszázadban Kádár Jánosnak meghatározó szerepe volt abban, hogy 1982-ig elmaradt a nemzetközi intézményekbe való belépés.

 • Benda László (1999): Fekete bárány? Print City Kiadó, Sárbogárd.

 • Cseszka Éva (2008): „Lefagyott a rendszer, a mechanizmus befejeződött. Magyar gazdaságtörténet 1968–1978 között.” In: Schlett A. (szerk.): Alap és felépítmény. Gazdaságpolitika a Kádár-rendszerben. (Heller Farkas füzetek VI. évfolyam.) Tarsoly Kiadó, Budapest.

 • Földes György (1995): Az eladósodás politikatörténete. Maecenas, Budapest.

 • Honvári János. (2005): Magyarország IMF-csatlakozásának előtörténete Valóság XLIX. évf. 10, 82–102.

 • Honvári János (2006): XX. századi magyar gazdaságtörténet. Aula Kiadó, Budapest.

 • Honvári János. (2009): Pénzügyi és vagyonjogi tárgyalások és egyezmények Magyarország és az Egyesült Államok között 1945–1978. Századok CXLIII. évf. 1, 37–82.

 • Honvári János – Torda Csaba (2009): Magyarország csatlakozása az IMF-hez és a Világbankhoz – I rész. Archivnet IX. évf. 1. http://www.archivnet.hu/index.phtml?cikk=302 . Letöltés ideje: 2012. március 21

 • Illényi Balázs (1997): Akik halkan beléptek. Heti Világgazdaság XIX. évf. 19. sz. 88–95.

 • Kloknicer, E. (1996): Magyarország és a Nemzetközi Valutaalap kapcsolatai Pénzügyi Szemle XLI. évf. 7, 504–509.

 • Magyar Országos Levéltár (1965a): XIX-A-16-f, 50. doboz. A pénzügyminiszter 1965. augusztus 13-i levele Ajtai Miklósnak.

 • Magyar Országos Levéltár (1965b): XIX-A-16-f, 51. doboz. A Pénzügyminisztérium jelentése likviditási helyzetünk alakulásáról, 1965. szeptember 30.

 • Magyar Országos Levéltár (1966a): XIX-A-16-j 26. doboz. Feljegyzés a Nemzetközi Monetáris Alappal (IMF) és a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal (Világbank – IBRD) való kapcsolat felvételére, 1966. március 2.

 • Magyar Országos Levéltár (1966b): M-KS 288. f. 4/80-81. őrzési egység (ő. e.) Jegyzőkönyv a Központi Bizottság 1966. május 25-én megtartott üléséről.

 • Magyar Országos Levéltár (1967a): M-KS 288. f. 5/420 őrzési egység (ő. e.) Előterjesztés a Politikai Bizottság 1967. március 21-i ülésére a Gazdaságpolitikai Bizottság állásfoglalásáról a Nemzetközi Monetáris Alappal (IMF) és a Világbankkal (IBRD) való kapcsolat felvételéről.

 • Magyar Országos Levéltár (1967b): XIX-A-16-f. 57. doboz.

 • Magyar Országos Levéltár (1967c): M-KS 288. f. 5/441. őrzési egység (ő. e.) Jegyzőkönyv a Politikai Bizottság 1967. december 12-i üléséről. Jelentés a magyar kormányküldöttség 1967. november 27–29-én Moszkvában folytatott tárgyalásairól.

 • Magyar Országos Levéltár (1973): M-KS 288. f. 5/625. őrzési egység (ő. e.) Jegyzőkönyv a PB 1973. december 4-én megtartott üléséről.

 • Magyar Országos Levéltár (1974): M-KS 288. f. 4/125–126. őrzési egység (ő. e.) Jegyzőkönyv a KB 1974. március 19–20-án megtartott üléséről.

 • Magyar Országos Levéltár (1978a): M-KS 288. f. 5/739. őrzési egység (ő. e.) Jegyzőkönyv a PB 1978. március 7-i üléséről

 • Magyar Országos Levéltár (1978b): M-KS 288. f. 5/748. őrzési egység (ő. e.) Jegyzőkönyv a PB 1978. június 13-án megtartott üléséről.

 • Magyar Országos Levéltár (1979a): M-KS 288. f. 5/765. őrzési egység (ő. e.) Jegyzőkönyv a PB 1979. február 6-án megtartott üléséről.

 • Magyar Országos Levéltár (1979b): M-KS 288. f. 5/768. őrzési egység (ő. e.) Jegyzőkönyv a PB 1979. március 20-án megtartott üléséről.

 • Magyar Országos Levéltár (1981a): M-KS 288. f. 5/838. őrzési egység (ő. e.) Jegyzőkönyv a PB 1981. október 13-i üléséről.

 • Magyar Országos Levéltár (1981b): M-KS 288. f. 4/181–182. őrzési egység (ő. e.) Szó szerinti jegyzőkönyv a KB 1981. október 22-i üléséről (kibővített, a második napirendi pont tárgyalásánál a Minisztertanáccsal együttes ülés).

 • Magyar Országos Levéltár (1981c): M-KS 288. f. 5/839. őrzési egység (ő. e.) Jegyzőkönyv a PB 1981. október 27-i üléséről.

 • Magyar Országos Levéltár (1981d): M-KS 288 f. 5/840 őrzési egység (ő. e.) Jegyzőkönyv a PB 1981. november 10-i üléséről, Különfélék napirendi pont 7. alpontjának 3. bekezdése.

 • Magyar Országos Levéltár (1981e): M-KS 288 f. 5/841 őrzési egység (ő. e.) Levéltervezet a PB 1981. november 24-i ülésének anyagai között.

 • Magyar Országos Levéltár (1982a): M-KS 288 f. 5/851 őrzési egység (ő. e.) A Politikai Bizottság 1982. április 14-i ülésének anyagai.

 • Magyar Országos Levéltár (1982b): M-KS 288 f. 5/858 őrzési egység (ő. e.) Tájékoztató a PB 1982. július 20-i üléséhez.

 • Szántó Tamás (2004): Az „esernyőelmélet”. Nyugati hitelek Magyarországnak. In: Halmos F. – Gábor J. (szerk.): Száz rejtély a magyar kommunizmus történetéből. Gesta Könyvkiadó, Budapest, 146–147.

 • Timár Mátyás (1989): Szürke pénzügyek. Magvető Kiadó, Budapest.

 • Torda Csaba (2007): A Nemzetközi Valutaalaphoz történő csatlakozásunk és az azt megelőző időszak krónikája. Valóság L. évf. 6, 90–101.