Author:
Zoltán Farkas Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Szociológiai Intézet 3515 Miskolc – Egyetemváros

Search for other papers by Zoltán Farkas in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

A társadalmi viszony – egy korábban megjelent tanulmányban meghatározott – fogalmához kapcsolódva, ebben a tanulmányban a társadalmi viszonyok meghatározó tényezőivel és létrehozásával foglalkozunk. A tanulmány első részében a társadalmi viszonyok létrehozásában szerepet játszó tényezőkön belül először megkülönböztetjük a társadalmi viszonyok hordozóit, illetve belső meghatározóit és a társadalmi viszonyok külső meghatározó tényezőit, majd kiemeljük a legfőbbeket. A tanulmány második részében elemezzük a társadalmi viszonyokat létrehozó mechanizmust. A társadalmi viszonyokat létrehozó valóságos folyamat igen összetett; e folyamatot alkotó leglényegesebb hatásokat emeljük ki a szóban forgó mechanizmus elemzése során: (1) az intézmények kialakítása, (2) a viszonylag állandó dologi-technikai körülmények kialakítása, (3) az ellenőrzés megvalósítása és bizonyos dologi-technikai körülmények változtatása; e hatásokkal összefüggésben (4) a két fél cselekvési lehetőségeinek és érdekeinek a létrehozása, valamint (5) a két fél társadalmi képességeinek és társadalmi erőinek a létrehozása; mindezekkel összefüggésben (6) az érdekeket és az erőket alkotó cselekvési lehetőségek és képességek összekapcsolása a két fél között.

 • Braverman, H. (1974): Labor and Monopoly Capital. The Degradation of Work in the Twentieth Century. Monthly Review Press, New York.

  • Crossref
 • Bunge, M. (1999): The Sociology – Philosophy Connection. Transaction Publishers, New Brunswick.

 • Bunge, M. (2004): How does it Work? The Search for Explanatory Mechanisms. Philosophy of the Social Sciences 34(2): 182–210.

  • Crossref
 • Callon, M. (2005): Alakuló társadalom. A technika mint a szociológiai elemzés eszköze. Replika 51–52: 89–105.

 • Craver, C. F. (2001): Role Functions, Mechanisms, and Hierarchy. Philosophy of Science 68(1): 53–74.

  • Crossref
 • Farkas Z. (1997): A társadalmi viszonyok. Az intézményes szociológia elmélete. Bíbor Kiadó, Miskolc.

 • Farkas Z. (2010a): Társadalomelmélet: Az intézményes szociológia elmélete. Első kötet. Bíbor Kiadó, Miskolc.

 • Farkas Z. (2010b): Társadalomelmélet: Az intézményes szociológia elmélete. Második kötet. Bíbor Kiadó, Miskolc.

 • Farkas Z. (2011): Társadalomelmélet: Az intézményes szociológia elmélete. Harmadik kötet. Bíbor Kiadó, Miskolc.

 • Farkas Z. (2012): Az emberi és a társadalmi viszonyok. Társadalomkutatás 30(4): 324–342.

  • Crossref
 • Hedström, P. (2005): Dissecting the Social. On the Principles of Analytical Sociology. Cambridge University Press, Cambridge.

 • Hedström, P. – Swedberg, R. (eds.) (1998a): Social Mechanisms. An Analytical Approach to Social Theory. Cambridge University Press, Cambridge.

  • Crossref
 • Hedström, P. – Swedberg, R. (1998b): Social mechanisms: An introductory essay. In: idem (eds.) Social Mechanisms. An Analytical Approach to Social Theory. Cambridge University Press, Cambridge, 1–31.

  • Crossref
 • Hernes, G. (1998): Real virtuality. In: Hedström, P. – Swedberg, R. (eds.): Social Mechanisms. An Analytical Approach to Social Theory. Cambridge University Press, Cambridge, 74–101.

  • Crossref
 • Hill, St. (1986): Competition and Control at Work. Gower Publishing Company, Hampshire.

 • Latour, B. (1991): Technology is Society Made Durable. In: Law, J. (ed.): A Sociology of Monsters: Essays on Power, Technology and Domination. Routledge, London, New York, 103–131.

 • Latour, B. (2005): Reassembling the Social. An Introduction to Actor-Network-Theory. Oxford University Press, New York.

 • Law, J. (ed.) (1991): A Sociology of Monsters: Essays on Power, Technology and Domination. Routledge, London, New York.

 • Makó Cs. (1985): A társadalmi viszonyok erőtere: a munkafolyamat. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.

 • Marx, K. 1959: A filozófia nyomorúsága. MEM 4. köt. Budapest.

 • Collapse
 • Expand

Társadalomkutatás
Language Hungarian
Year of
Foundation
1993
Publication
Programme
ceased
Founder Társadalomtudományi Kutatóközpont -- Centre for Social Sciences
Founder's
Address
H-1097 Budapest, Hungary Tóth Kálmán u.4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0231-2522 (Print)
ISSN 1588-2918 (Online)