View More View Less
 • 1 Bölcsészettudományi Kar Szociológiai Intézet 3515 Miskolc - Egyetemváros Hungary
Restricted access

A társadalmi helyzet fogalma meglehetősen tisztázatlan és sokértelmű fogalom a mai szociológiaelméleti irodalomban. E tanulmány első részében röviden a szociológia klasszikusainak, nevezetesen Marxnak és Webernek a felfogására utalunk. A második részben azt hangsúlyozzuk, hogy a társadalmi helyzet fogalmának különböző értelmezései szorosan kapcsolódnak a különböző szociológiai szemléletmódokhoz; és ebből a szempontból megkülönböztetjük a társadalmi helyzet fogalmának normativista, a strukturalista szemléletmódra jellemző kategoriális és konfliktuselméleti, kreativista, racionalista és hálózatelméleti értelmezését. Az egymástól nagyon különböző felfogások általában értelmezhetők úgy, hogy a társadalmi helyzet bizonyos értelemben a társadalmi viszonyok rendszerében elfoglalt helyzet. Azonban ahogyan a különböző szemléletmódokat képviselő szerzők különbözőképpen értelmezik a társadalmi viszony fogalmát, különbözőképpen értelmezik a társadalmi helyzet fogalmát is.

 • Alexander, J. C. - Giesen, B. - Münch, R. - Smelser, N. J. (eds) (1987): The Micro-Macro Link. University of California Press, Berkeley.

  '', in The Micro-Macro Link , (1987 ) -.

 • Blau, P. M. (ed.) (1976a): Approaches to the Study of Social Structure. Open Books, London.

  '', in Approaches to the Study of Social Structure , (1976 ) -.

 • Blau, P. M. (1976b): Parameters of Social Structure. In: P. M. Blau (ed.) Approaches to the Study of Social Structure. Open Books, London. 220–253.

  Blau P M , '', in Approaches to the Study of Social Structure , (1976 ) -.

 • Blau, P. M. (1987): Contrasting Theoretical Perspectives. In: Jeffrey C. Alexander - Bernhard Giesen - Richard Münch - Neil J. Smelser (eds): The Micro-Macro Link. University of California Press, Berkeley. 71–85.

  Blau P M , '', in The Micro-Macro Link , (1987 ) -.

 • Blumer, H. (1969): Symbolic Interactionism. Perspective and Method. University of California Press, Berkeley, Los Angeles, London.

  Blumer H , '', in Symbolic Interactionism. Perspective and Method , (1969 ) -.

 • Blumer, H. (2000): A társadalom, mint szimbolikus interakció. In: Felkai Gábor - Némedi Dénes - Somlai Péter (szerk.): Szociológiai irányzatok a XX. században. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest. 323–331.

  Blumer H , '', in Szociológiai irányzatok a XX. században , (2000 ) -.

 • Bourdieu, P. (2002): A gyakorlati észjárás. A társadalmi cselekvés elméletéről. Napvilág Kiadó, Budapest.

  Bourdieu P , '', in A gyakorlati észjárás. A társadalmi cselekvés elméletéről , (2002 ) -.

 • Burris, V. (1990): Classes in Contemporary Capitalist Society: Recent Marxist and Weberian Perspectives. In: Stewart R. Clegg (ed.): Organizational Theory and Class Analysis. New Approaches and New Issues. New York: Walter de Gruyter. 55–74.

  Burris V , '', in Organizational Theory and Class Analysis. New Approaches and New Issues , (1990 ) -.

 • Burt, R. S. (1982): Toward a Structural Theory of Action. Network Models of Social Structure, Perception and Action. Academic Press, New York.

  Burt R S , '', in Toward a Structural Theory of Action. Network Models of Social Structure, Perception and Action , (1982 ) -.

 • Burt, R. S. (1987): Social Contagion and Innovation: Cohesion Versus Structural Equivalence. American Journal of Sociology, 92(6): 1287–1335.

  Burt R S , 'Social Contagion and Innovation: Cohesion Versus Structural Equivalence ' (1987 ) 92 American Journal of Sociology : 1287 -1335.

  • Search Google Scholar
 • Clegg, S. R. (ed.) (1990): Organizational Theory and Class Analysis. New Approaches and New Issues. Walter de Gruyter, New York.

  '', in Organizational Theory and Class Analysis. New Approaches and New Issues , (1990 ) -.

 • Csontos L. (vál.) (1998): A racionális döntések elmélete. Osiris Kiadó, Budapest.

  Csontos L , '', in A racionális döntések elmélete , (1998 ) -.

 • Dahrendorf, R. (1976): Class and Class Conflict in Industrial Society. (1959) Routledge and Kegan Paul, London and Henley.

  Dahrendorf R , '', in Class and Class Conflict in Industrial Society , (1976 ) -.

 • Douglas, J. D. (ed.) (1970a): Understanding Everyday Life. Toward the Reconstruction of Sociological Knowledge. Routledge and Kegan Paul, London.

  '', in Understanding Everyday Life. Toward the Reconstruction of Sociological Knowledge , (1970 ) -.

 • Douglas, J. D. (1970b): Understanding Everyday Life. In: J. D. Douglas (ed.): Understanding Everyday Life. Toward the Reconstruction of Sociological Knowledge. Routledge and Kegan Paul, London. 3–44.

  Douglas J D , '', in Understanding Everyday Life. Toward the Reconstruction of Sociological Knowledge , (1970 ) -.

 • Douglas, J. D. (1984): A mindennapi élet megértése. In: Hernádi Miklós (szerk.): A fenomenológia a társadalomtudományban. Válogatás. Gondolat Kiadó, Budapest, 356–402.

  Douglas J D , '', in A fenomenológia a társadalomtudományban. Válogatás , (1984 ) -.

 • Farkas Z. (2010): Társadalomelmélet: Az intézményes szociológia elmélete. Második kötet. Bíbor Kiadó, Miskolc.

  Farkas Z , '', in Társadalomelmélet: Az intézményes szociológia elmélete. Második kötet , (2010 ) -.

 • Felkai G. - Némedi D. - Somlai P. (szerk.) (2000): Szociológiai irányzatok a XX. században. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest.

  '', in Szociológiai irányzatok a XX. században , (2000 ) -.

 • Giddens, A. (1979): Central Problems in Social Theory. Action, Structure and Contradiction in Social Analysis. MacMillan, London.

  Giddens A , '', in Central Problems in Social Theory. Action, Structure and Contradiction in Social Analysis , (1979 ) -.

 • Goffman, E. (1981): A hétköznapi élet szociálpszichológiája. Gondolat Kiadó, Budapest.

  Goffman E , '', in A hétköznapi élet szociálpszichológiája , (1981 ) -.

 • Goldthorpe, J. H. (2007): On Sociology. Volume one: Critique and Program. Stanford: Stanford University Press.

  Goldthorpe J H , '', in On Sociology. Volume one: Critique and Program , (2007 ) -.

 • Grabb, E. G. (1984): Social Inequality. Classical and Contemporary Theorists. Holt, Rinehart and Winston of Canada, Toronto.

  Grabb E G , '', in Social Inequality. Classical and Contemporary Theorists , (1984 ) -.

 • Heap, Sh. H. (1994): Rationality. In: Sh. H. Heap - M. Hollis - B. Lyons - R. Sugden - A. Weale: The Theory of Choice. A Critical Guide. (1992): Blackwell Publishers, Oxford and Cambridge. 3–25.

  Heap Sh H , '', in The Theory of Choice. A Critical Guide , (1994 ) -.

 • Heckathorn, D. D. (2001): Sociological Rational Choice. In: G. Ritzer - B. Smart (eds): Handbook of Social Theory. Sage Publications, London, Thousand Oaks, New Delhi. 270–284.

  Heckathorn D D , '', in Handbook of Social Theory , (2001 ) -.

 • Hedström, P. (2005): Dissecting the Social. On the Principles of Analytical Sociology. Cambridge University Press, Cambridge.

  Hedström P , '', in Dissecting the Social. On the Principles of Analytical Sociology , (2005 ) -.

 • Hernádi M. (szerk.) (1984): A fenomenológia a társadalomtudományban. Válogatás. Gondolat Kiadó, Budapest.

  '', in A fenomenológia a társadalomtudományban. Válogatás , (1984 ) -.

 • Knoke, D. - J. H. Kuklinski (1982): Network Analysis. Sage Publications, Beverly Hills.

  Kuklinski J H , '', in Network Analysis , (1982 ) -.

 • Laumann, E. O. (1988): A városi társadalmi struktúra formái. Szociológiai figyelő, IV. évf. 3, 15–20.

  Laumann E O , 'A városi társadalmi struktúra formái ' (1988 ) IV Szociológiai figyelő : 15 -20.

  • Search Google Scholar
 • Lenski, G. E. (1966): Power and Privilege. A Theory of Social Stratification. McGraw-Hill Book Company, New York.

  Lenski G E , '', in Power and Privilege. A Theory of Social Stratification , (1966 ) -.

 • Lin, N. (2001): Social Capital. A Theory of Social Structure and Action. Cambridge University Press, Cambridge.

  Lin N , '', in Social Capital. A Theory of Social Structure and Action , (2001 ) -.

 • Lyons, B. (1994): Game Theory. In: Sh. H. Heap - M. Hollis - B. Lyons - R. Sugden - A. Weale: The Theory of Choice. A Critical Guide. (1992) Blackwell Publishers, Oxford and Cambridge. 93–129.

  Lyons B , '', in The Theory of Choice. A Critical Guide , (1994 ) -.

 • Marsden, P. V. - Friedkin, N. E. (1994): Network Studies of Social Influence. In: Wasserman, S. - Galaskiewicz, J.: Advances in Social Network Analysis. Research in the Social and Behavioral Sciences. Sage Publications, Thousand Oaks, London, New Delhi. 3–52.

  Friedkin N E , '', in Advances in Social Network Analysis. Research in the Social and Behavioral Sciences , (1994 ) -.

 • Marx, K. (1959): A filozófia nyomorúsága. MEM. 4. kötet, Budapest.

  Marx K , '', in A filozófia nyomorúsága , (1959 ) -.

 • Marx, K. (1962): Louis Bonaparte brumaire tizennyolcadikája. MEM. 8. kötet, Budapest.

  Marx K , '', in Louis Bonaparte brumaire tizennyolcadikája , (1962 ) -.

 • Marx, K. (1974): A tőke. A politikai gazdaságtan bírálata. Harmadik kötet. Kossuth Könyvkiadó, Budapest.

  Marx K , '', in A tőke. A politikai gazdaságtan bírálata. Harmadik kötet , (1974 ) -.

 • Marx, K. - Engels, F. (1976): A német ideológia. MEM 3. kötet, Budapest.

  Engels F , '', in A német ideológia , (1976 ) -.

 • Mészáros J. (2003): Játékelmélet. Gondolat Kiadó, Budapest.

  Mészáros J , '', in Játékelmélet , (2003 ) -.

 • Parsons, T. (1951): The Social System. Free Press, New York.

  Parsons T , '', in The Social System , (1951 ) -.

 • Parsons, T. (1964): Essays in Sociological Theory. Free Press, New York.

  Parsons T , '', in Essays in Sociological Theory , (1964 ) -.

 • Pattison, Ph. (1994): Social Cognition in Context. Some Applications of Social Network Analysis. In: S. Wasserman - J. Galaskiewicz: Advances in Social Network Analysis. Research in the Social and Behavioral Sciences. Sage Publications, Thousand Oaks, London, New Delhi. 79–109.

  Pattison Ph , '', in Advances in Social Network Analysis. Research in the Social and Behavioral Sciences , (1994 ) -.

 • Rex, J. (1961): Key Problems of Sociological Theory. Routledge and Kegan Paul, London.

  Rex J , '', in Key Problems of Sociological Theory , (1961 ) -.

 • Ritzer, G. - Smart, B. (eds) (2001): Handbook of Social Theory. Sage Publications, London, Thousand Oaks, New Delhi.

  '', in Handbook of Social Theory , (2001 ) -.

 • Rosenberg, M. - Turner, R. H. (eds) (1981): Social Psychology: Sociological Perspectives. Basic Books, New York.

  '', in Social Psychology: Sociological Perspectives , (1981 ) -.

 • Saunders, P. (1990): Social Class and Stratification. Routledge, London.

  Saunders P , '', in Social Class and Stratification , (1990 ) -.

 • Schutz, A. (1962): Collected Papers I.: The Problem of Social Reality. Martinus Nijhoff, The Hague.

  Schutz A , '', in Collected Papers I.: The Problem of Social Reality , (1962 ) -.

 • Schütz, A. (1984): A cselekvések köznapi és tudományos értelmezése. In: Hernádi Miklós (szerk.): A fenomenológia a társadalomtudományban. Válogatás. Gondolat Kiadó, Budapest. 178–228.

  Schütz A , '', in A fenomenológia a társadalomtudományban. Válogatás , (1984 ) -.

 • Scott, J. (2009): Social Network Analysis: A Handbook. (1991) Sage Publications, London.

  Scott J , '', in Social Network Analysis: A Handbook , (2009 ) -.

 • Scott, J. (ed.) (2002): Social Networks. Critical Concepts in Sociology. Volume I. Routledge, London and New York.

  '', in Social Networks. Critical Concepts in Sociology. Volume I , (2002 ) -.

 • Seeman, M. (1981): Intergroup Relations. In: Moris Rosenberg - Ralph H. Turner (eds): Social Psychology: Sociological Perspectives. Basic Books, New York. 378–410.

  Seeman M , '', in Social Psychology: Sociological Perspectives , (1981 ) -.

 • Szántó Z. (1998): A racionális döntések elméletén nyugvó társadalomtudomány. In: Csontos L. (vál.): A racionális döntések elmélete. Osiris Kiadó, Budapest. 7–24.

  Szántó Z , '', in A racionális döntések elmélete , (1998 ) -.

 • Vanfossen, B. E. (1979): The Structure of Social Inequality. Little, Brown and Company, Boston.

  Vanfossen B E , '', in The Structure of Social Inequality , (1979 ) -.

 • Wasserman, S. - Galaskiewicz, J. (1994): Advances in Social Network Analysis. Research in the Social and Behavioral Sciences. Sage Publications, Thousand Oaks, London, New Delhi.

  Galaskiewicz J , '', in Advances in Social Network Analysis. Research in the Social and Behavioral Sciences , (1994 ) -.

 • Wasserman, S. - Faust, K. (1994): Social Network Analysis. Methods and Applications. Cambridge University Press, New York.

  Faust K , '', in Social Network Analysis. Methods and Applications , (1994 ) -.

 • Weber, M. (1967): Gazdaság és társadalom. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.

  Weber M , '', in Gazdaság és társadalom , (1967 ) -.

 • Weber, M. (1987): Gazdaság és társadalom. A megértő szociológia alapvonalai. 1. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.

  Weber M , '', in ág és társadalom. A megértő szociológia alapvonalai. 1 , (1987 ) -.

 • Wellman, B. (2002): Structural Analysis. From Method and Metaphor to Theory and Substance. In: J. Scott (ed.): Social Networks. Critical Concepts in Sociology. Volume I. Routledge, London and New York. 81–122.

  Wellman B , '', in Social Networks. Critical Concepts in Sociology. Volume I , (2002 ) -.

 • Wright, E. O. (1987): Classes. Verso, London.

  Wright E O , '', in Classes , (1987 ) -.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Oct 2020 8 0 0
Nov 2020 4 11 3
Dec 2020 2 0 0
Jan 2021 1 0 0
Feb 2021 0 0 0
Mar 2021 0 0 0
Apr 2021 1 0 0