View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgáltatási Kar, Mentálhigiéné Intézet 1089 Budapest Nagyvárad tér 4. 19. em. Hungary
Restricted access

A tanulmány első része a Bibó István politikaelmélete központi tételének tartott félelem-koncepcióját szembesíti két kultúrtörténetileg jegyzett gondolkodó, Henri Bergson és Geert Hofstede összemberiség relevanciájú doktrínájával. Rámutat a mindhármuknál közös filozófiai problémafelvetésre: az emberré válás evolúciós lépésével megjelent értelmi előretekintésben adott félelem hogyan játszott közre mind az erkölcsi-vallási, mind a politikai jelenségek megalapozásában. Kimutatja, hogy míg Bergson és Bibó csak a római birodalmi örökségből kifejlődött keresztény kultúrát tartja a társadalomszerveződés összemberiség érvényű megoldásának, Hofstede már soktucatnyi nemzeti kultúra értékrendszerének empirikus vizsgálatából arra következtet, hogy ennek egyenrangú, sőt lehet, hogy a jövőre nézve ígéretesebb alternatívája a kínai kultúratípus a nyugatitól diszparát értékrendszerével. Emlékeztet, hogy míg a római eredetű nyugati értékrendszer egyik fő dimenziója a bizonytalanságkerülés, melynek magas intenzitású változattípusát a mediterrán országok (és mi, magyarok is), alacsony változatát pedig az angolszászok és a skandinávok mellett épp Kína és a jelentősebb kínai populációval rendelkező országok képviselik, addig az utóbbiak empirikus vizsgálatából előbukkant vizsgálati dimenzió, a hosszú távú orientáció (takarékosság és az orto-doxia helyett az orto-praxis általi vezéreltetés) intenzitásfokozataiban az erős Kínával ellentétes póluson az angolszászok gyenge és szélső negatív értékben az Egyesült Államok kultúrája helyezkedik el. A rövid távú orientáció egyik látens (kontra-intuitív és csupán empirikusan felszínre hozhatott) jellemzője a vallási, politikai és gazdasági fundamentalizmus, amely igyekszik elkerülni a jövőért való felelősséget, Isten vagy a piaci erők kezébe helyezve azt. A „három bölcs” egymással való szembesítéséből levonható néhány társadalom- és gazdaságpolitikai következtetést tanulmányunk második felében hozzuk.

 • Ádám A. (2009): „A magyar alkotmányos jogállam fejlesztési lehetőségei”. Társadalomkutatás 27 (2009) 4, 423–440.

  Ádám A 2 , 'A magyar alkotmányos jogállam fejlesztési lehetőségei ' (2009 ) 27 Társadalomkutatás : 423 -440.

  • Search Google Scholar
 • Balog I. (2010): Bibó István recepciója: Politikai átértelmezések. Argumentum Kiadó, Budapest.

  Balog I , '', in Bibó István recepciója: Politikai átértelmezések , (2010 ) -.

 • Bergson, H. (1990): Idő és szabadság. Univerzum reprint, Szeged.

  Bergson H , '', in Idő és szabadság , (1990 ) -.

 • Bergson, H. (2002): Az erkölcs és a vallás két forrása. Szent István Társulat, Budapest.

  Bergson H , '', in Az erkölcs és a vallás két forrása , (2002 ) -.

 • Bibó I. (1986): A kelet-európai kisállamok nyomorúsága. In: Bibó I.: Válogatott tanulmányok II. 185–265. Magvető Könyvkiadó, Budapest.

  Bibó I , '', in Válogatott tanulmányok II , (1986 ) -.

 • Bibó I. (1986): Az európai társadalomfejlődés értelme. In: Bibó I.: Válogatott tanulmányok III. 5–123. Magvető Könyvkiadó, Budapest.

  Bibó I , '', in Válogatott tanulmányok III , (1986 ) -.

 • Csizmadia E. (2012): A politikai program fogalmáról és értelmezéséről: Bevezetés az október 23-a utáni vitákhoz. Élet és Irodalom, október 31. 3.

  Csizmadia E , '', in Élet és Irodalom , (2012 ) -.

 • Eyal, G. - Szelényi, I. - Townsley, E. (2000): Making Capitalism Without Capitalists: The New Ruling Elites in Eastern Europe. Verso, London-New York. http://books.google.hu/books?id=TCjKsL4HxIsC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false Letöltés ideje: 2013. 03. 20

  Townsley E , '', in Making Capitalism Without Capitalists: The New Ruling Elites in Eastern Europe , (2000 ) -.

 • Eyal, G. - Szelényi, I. - Townsley, E. (2003): On Irony: An Invitation to Neo-classical Sociology. Thesis Eleven. Berliner Journal für Soziologie. May, No. 73: 5–41.

  Townsley E , '', in Thesis Eleven. Berliner Journal für Soziologie , (2003 ) -.

 • Gróh G. (2011): Bibó-tanulás? Tűnődések a 100. születésnapon. Magyar Szemle, Új folyam XX. 9-10. sz.

  Gróh G , '', in Magyar Szemle , (2011 ) -.

 • Habermas, J. (1983): Theorien des kommunikativen Handelns. Bde. 1-2. Frankfurt/M., Suhrkamp. [Részleges magyar fordítása: A kommunikatív cselekvés elmélete. Budapest, ELTE, é. n.]

  Habermas J , '', in Theorien des kommunikativen Handelns , (1983 ) -.

 • Habermas, J. (1990): Die Moderne, ein unvollendetes Projekt. Philosophisch-politische Aufsätze 1977–1990. Magyarul: A modernség: befejezetlen program. In: Habermas (1994): Válogatott tanulmányok. Atlantisz, Budapest.

  Habermas J , '', in Válogatott tanulmányok , (1990 ) -.

 • Hellemans, S. (2001): „From »Catholicism Against Modernity« to the Problematic »Modernity of Catholicism«”. Ethical Pespectives, 8. 2. 116–126.

  Hellemans S , 'From »Catholicism Against Modernity« to the Problematic »Modernity of Catholicism« ' (2001 ) 8 Ethical Pespectives : 116 -126.

  • Search Google Scholar
 • Hofstede, G. (1993): Images of Europe. Valedictory Address. Department of Economics and Business Administration, University of Limburg, Maastricht, 1993.

  Hofstede G , '', in Images of Europe , (1993 ) -.

 • Hofstede, G. (2008): American Culture and the 2008 Financial Crisis. *A Bulgarian translation of the present „What’s on my mind” appeared in Business Week Bulgaria, December 15, 2008, page 54.) European Business Review. 21, 4, 307–312.

  Hofstede G , 'American Culture and the 2008 Financial Crisis. *A Bulgarian translation of the present „What’s on my mind” appeared in Business Week Bulgaria, December 15, 2008, page 54.) ' (2008 ) 21 European Business Review : 307 -312.

  • Search Google Scholar
 • Hofstede, G. -Hofstede G.-J. (2008): Kultúrák és szervezetek: Az elme szoftvere. (McGraw-Hill, 2005), VHE Kft., Pécs.

  Hofstede G-J , '', in Kultúrák és szervezetek: Az elme szoftvere , (2008 ) -.

 • Huszár T. (1986): Bibó István — a gondolkodó, a politikus. In: Bibó I.: Válogatott tanulmányok III. 385–534. Magvető Könyvkiadó, Budapest.

  Huszár T , '', in Válogatott tanulmányok III , (1986 ) -.

 • Kreutz, H. -Varga K. (eds) (2006): „Asphyxiation: Too much of goulash communism: The trivial death of a nation”. Angewandte Sozialforschung, Jg. 24, 3–4.

 • Kulcsár K. (2009): „A modernizáció, a rendszerváltozás és a magyar valóság”. Társadalomkutatás 27 (2009) 4, 375–400.

  Kulcsár K 2 , 'A modernizáció, a rendszerváltozás és a magyar valóság ' (2009 ) 27 Társadalomkutatás : 375 -400.

  • Search Google Scholar
 • Kulcsár, K. (2010): „Modernisierung, Systemwechsel und ungarische Wirklichkeit”. Angewandte Sozialforschung25 (2010) 3/4, 409–418.

  Kulcsár K 2 , 'Modernisierung, Systemwechsel und ungarische Wirklichkeit ' (2010 ) 3 Angewandte Sozialforschung : 409 -418.

  • Search Google Scholar
 • Küng, H. (1994): Projekt Weltethos. Piper, München-Zürich, 1990. Magyarul: H. Küng: Világvallások etikája. Egyházfórum könyvei 15., 1994.

  Küng H , '', in Projekt Weltethos , (1994 ) -.

 • Lánczi A. (2011): Már csak egy értelmiségi mítosz menthet meg bennünket? A száz éve született Bibó Istvánról. Kommentár, 2011. 4.

  Lánczi A , 'Már csak egy értelmiségi mítosz menthet meg bennünket? A száz éve született Bibó Istvánról ' (2011 ) 2011 Kommentár : 4 -.

  • Search Google Scholar
 • László E. (1996): Kozmikus kapcsolatok: A harmadik évezred világképe. Magyar Könyvklub, Budapest.

  László E , '', in Kozmikus kapcsolatok: A harmadik évezred világképe , (1996 ) -.

 • Mezei B. (2009): Három nemzedék - s ami utána már nem következik. Valóság, 52. 9.

  Mezei B , 'Három nemzedék s ami utána már nem következik ' (2009 ) 52 Valóság : 9 -.

 • Minkov, M. - Hofstede, G. (2011) „The evolution of Hofstede’s doctrine”. Cross Cultural Management: An International Journal, Vol. 18. No. 1. 10–20.

  Hofstede G , 'The evolution of Hofstede’s doctrine ' (2011 ) 18 Cross Cultural Management: An International Journal : 10 -20.

  • Search Google Scholar
 • Náray-Szabó G. (2009): „Fenntartani a sokszínű világot. Jövőkép egy kis nemzet számára”. Társadalomkutatás 27, 4, 441–454.

  Náray-Szabó G , 'Fenntartani a sokszínű világot. Jövőkép egy kis nemzet számára ' (2009 ) 27 Társadalomkutatás : 441 -454.

  • Search Google Scholar
 • Németh Á. (1993): Németh László Szárszója. In: Szárszó ’93: Az 1993. évi szárszói tábor előadás- és megbeszélés-sorozata. Püski, Budapest, 645–647.

  Németh , '', in ’93: Az 1993. évi szárszói tábor előadás- és megbeszélés-sorozata , (1993 ) -.

 • Nyíri T. (1993): Mélylélektan és ateizmus: Sigmund Freud kultúraelmélete. Herder, Budapest.

  Nyíri T , '', in Mélylélektan és ateizmus: Sigmund Freud kultúraelmélete , (1993 ) -.

 • Pálinkás J. (2010): Végső búcsú Kulcsár Kálmántól. Az MTA hivatalos honlapja.

  Pálinkás J , '', in Végső búcsú Kulcsár Kálmántól. Az MTA hivatalos honlapja , (2010 ) -.

 • Szelényi I. (2012a): Making Capitalism without Capitalists — Revisited (Kézirat).

  Szelényi I , '', in Making Capitalism without Capitalists — Revisited (Kézirat) , (2012 ) -.

 • Szelényi I. (2012b): A Kádár-korszak lehetőségei és korlátjai (Kézirat).

  Szelényi I , '', in A Kádár-korszak lehetőségei és korlátjai (Kézirat) , (2012 ) -.

 • Ury, W. (1993): Tárgyalás nehéz emberekkel. Bagolyvár Könyvkiadó, Budapest.

  Ury W , '', in Tárgyalás nehéz emberekkel , (1993 ) -.

 • Varga K. (1993): Either Them, or Us’: National Materialism in Central Eastern Europe. Paper presented at the 6th Annual Conference on Conflict Management, Houthalen, Belgium, June 1993.

  Varga K , '', in Either Them, or Us’: National Materialism in Central Eastern Europe , (1993 ) -.

 • Varga K. (1999): Vallásosság-szindróma és polgári társadalom: Szociológiai hipotézisek megvitatása a világnézeti helyzet alakulásáról. Osiris Kiadó, Piliscsaba-Budapest.

  Varga K , '', in Vallásosság-szindróma és polgári társadalom: Szociológiai hipotézisek megvitatása a világnézeti helyzet alakulásáról , (1999 ) -.

 • Varga K.: Kommunikatív cselekvés stratégikus közegben I., II., III. (Vitázók: Buda Béla, Hankiss Elemér, Molnár Attila, Sárdy Péter, Szabó Iván) JEL-KÉP 1999. 4. (3–24.), 2000. 3. (85–99.), 2001. 3. (73–89.)

  Varga K , 'Kommunikatív cselekvés stratégikus közegben I., II., III. (Vitázók: Buda Béla, Hankiss Elemér, Molnár Attila, Sárdy Péter, Szabó Iván) ' (1999 ) 4 JEL-KÉP : 3 -24.

  • Search Google Scholar
 • Varga K. (2003): Értékek fénykörében: 40 év értékkutatás és jelen országos értékvizsgálat: Adalék egy új nemzetstratégia megalapozásához. Akadémiai Kiadó, Budapest.

  Varga K , '', in Értékek fénykörében: 40 év értékkutatás és jelen országos értékvizsgálat: Adalék egy új nemzetstratégia megalapozásához , (2003 ) -.

 • Varga, K. (2006a): ‘A Delphi Consultation on Occasion of Joining the European Union’ in H. Kreutz & K. Varga (eds) (2006): Asphyxiation: Too Much of Goulash Communism: the Trivial Death of a Nation. The Case of Hungary, special issue of Angewandte Sozialforschung 26, 3–4.

  Varga K , '', in Asphyxiation: Too Much of Goulash Communism: the Trivial Death of a Nation , (2006 ) -.

 • Varga K. (2006b): Vallás és globalizáció: Beszélhetünk-e a spiritualitás evolúciójáról a globalizációban? Társadalomkutatás 24:(3) 309–329.

  Varga K , 'Vallás és globalizáció: Beszélhetünk-e a spiritualitás evolúciójáról a globalizációban? ' (2006 ) 24 Társadalomkutatás : 309 -329.

  • Search Google Scholar
 • Varga K. (2008): „Hofstede és a magyar szociológia”. Bevezető tanulmány a Hofstede & Hofstede (2008) kötethez.

  Varga K , '', in Hofstede & Hofstede (2008) kötethez , (2008 ) -.

 • Varga K. (2009): „Válság, érték, túlélés: Keresztválasz Kulcsár Kálmán Delphi-vitaindítójára”. Társadalomkutatás, 27, 401–422.

  Varga K , 'Válság, érték, túlélés: Keresztválasz Kulcsár Kálmán Delphi-vitaindítójára ' (2009 ) 27 Társadalomkutatás : 401 -422.

  • Search Google Scholar
 • Varga K: (2010b): „Historische Perspektive und Vertrauen: Kálmán Kulcsár — 80 Jahre”. Angewandte Sozialforschung 25 (2010) 3/4, 419–428.

  Varga K , 'Historische Perspektive und Vertrauen: Kálmán Kulcsár — 80 Jahre ' (2010 ) 25 Angewandte Sozialforschung : 419 -428.

  • Search Google Scholar
 • Varga K. (2011): A modernizáció reflexív szakasza — iránypontosítás. Virtuális posztumusz Delphi-viszontválasz Kulcsár Kálmán életművét záró írásának Lovas Rezső által írt opponenciájára. Társadalomkutatás 29, 1, 15–31.

  Varga K , 'A modernizáció reflexív szakasza — iránypontosítás. Virtuális posztumusz Delphi-viszontválasz Kulcsár Kálmán életművét záró írásának Lovas Rezső által írt opponenciájára ' (2011 ) 29 Társadalomkutatás : 15 -31.

  • Search Google Scholar
 • Varga K.: (2013): Fénykör: Értékszociológiával egy új nemzetstratégia megalapozásához. Geert Hofstede előszavával. Akadémiai Kiadó, Budapest.

  Varga K , '', in Fénykör: Értékszociológiával egy új nemzetstratégia megalapozásához , (2013 ) -.

 • Varga, K. - Jeges, S. - Losoncz, M. (2009): „Health Capital in the’ Cis-Elbanian’ vs.’ Trans-Elbanian’ Grand Regions: Frame Disputes about Framing Ambiguities and Misframings”. European Journal of Mental Health, 4 (2009) 1, 3–26.

  Losoncz M , 'Health Capital in the’ Cis-Elbanian’ vs.’ Trans-Elbanian’ Grand Regions: Frame Disputes about Framing Ambiguities and Misframings ' (2009 ) 4 European Journal of Mental Health : 3 -26.

  • Search Google Scholar
 • Vass Cs. (2005): Hatalom, szakralitás, kommunikáció. Kölcsey Intézet, Budapest.

  Vass Cs , '', in Hatalom, szakralitás, kommunikáció , (2005 ) -.

 • Weber, M. (1995): „A tudomány mint hivatás” (1917. november 7-én) és „A politika mint hivatás” (1919. január 28-án elhangzott előadások), mindkettő: A tudomány és politika mint hivatás. Kossuth könyvkiadó, Budapest.

  Weber M , '', in A tudomány és politika mint hivatás , (1995 ) -.

Társadalomkutatás
Language Hungarian
Year of
Foundation
1993
Publication
Programme
ceased
Founder Társadalomtudományi Kutatóközpont -- Centre for Social Sciences
Founder's
Address
H-1097 Budapest, Hungary Tóth Kálmán u.4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0231-2522 (Print)
ISSN 1588-2918 (Online)