View More View Less
 • 1 Debreceni Egyetem Nevelés- és Művelődéstudományi Doktori Program 4032 Debrecen Egyetem tér 1 Hungary
Restricted access

Dolgozatom célja, hogy feltárjam, milyen társadalmi (szocioökonómiai, szociokulturális), környezeti és egyéni tényezők játszanak szerepet abban, hogy milyen rendszerességgel sportol egy hallgató a partiumi térségben, s ezáltal hogyan lehetne több hallgatót bevonni a rendszeres sportolásba. E kérdés megválaszolásához egy három elméleti pillérből álló megközelítést alkalmaztam: Bourdieu tőke- és habituselmélete, Hradil társadalmi miliőkről szóló és Bandura szociális tanulás elmélete. Az elemzéshez a HERD-kutatás kérdőíves felméréséből származó adatbázist használtam fel (N=2619). A többlépcsős lineáris regresszió eredményei szerint a nem és az objektív anyagi helyzet mint szocio-demográfiai változók, illetve a sportolás fontossága iránti attitűdök, a sportrendezvények látogatása és a legjobb barát sportolása mint szubjektív, szellemi, környezeti tényezők befolyásolják azt, hogy egy hallgató milyen gyakran sportol. Az eredmények elsősorban Hradil elméletét támasztották alá, ugyanakkor igazolták részben Bourdieu elméletét is a gazdasági tőke hatásának hangsúlyozásával. A legjobb barát sportolásának hatása jól mutatja Bandura szociális tanulás elméletének érvényességét a kortársak körében.

 • Baltatescu, S. -Kovács, K. (2012): Sport Participation and Subjective Well-being among University Students in the Hungarian-Romanian-Ukrainian Cross-border Area. In: Pusztai Gabriella, Hatos, Adran, Ceglédi Tímea (eds): Third Mission of Higher Education in a Cross-Border Region. Debrecen, Center for Higher Education Research and Development - Hungary, University of Debrecen. 134–148. Forrás: http://unideb.mskszmsz.hu/sites/default/files/documents/herd_ud_volume_199_jan22.pdf . Letöltés ideje: 2013. 03. 18

  Kovács K , '', in Third Mission of Higher Education in a Cross-Border Region , (2012 ) -.

 • Bandura, A. (1989): Social Cognitive Theory. In: R. Vasta (ed.): Annals of child development. Vol. 6. Six theories of child development. CT, JAI Press, Greenwich. 1–60.

  Bandura A , '', in Annals of child development. Vol. 6. Six theories of child development , (1989 ) -.

 • Bocsi, V. (2010): Differences in Students’ Time Usage in the Light of Value Scales and Religiosity. In Pusztai G. (szerk.): Religion and Higher Education in Central and Eastern Europe. Debrecen, CHERD-H. 271–298.

  Bocsi V , '', in Religion and Higher Education in Central and Eastern Europe , (2010 ) -.

 • Bocsi V. (2012): Harmónia vagy disszonancia? A modern szabadidő vizsgálata campusok világában. In: Dusa Ágnes Réka, Kovács Klára, Márkus Zsuzsanna, Nyüsti Szilvia, Sőrés Anett (szerk.): Egyetemi Élethelyzetek. Ifjúságszociológiai tanulmányok. II. kötet. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen. 195–208.

  Bocsi V , '', in Egyetemi Élethelyzetek. Ifjúságszociológiai tanulmányok , (2012 ) -.

 • Boros J. (2005): OLEF 2003 kutatási jelentés. Országos Epidemiológiai Központ, Budapest.

  Boros J , '', in OLEF 2003 kutatási jelentés , (2005 ) -.

 • Brassai L. -Pikó B. (2010): Protektív pszichológiai jellemzők szerepe a serdülők egészséggel kapcsolatos magatartásában. In: Pikó Bettina (szerk.): Védőfaktorok nyomában. A káros szenvedélyek megelőzése és egészségfejlesztés serdülőkorban. L’Harmattan, Budapest - Nemzeti Drogmegelőzési Intézet. 55–69.

  Pikó B , '', in Védőfaktorok nyomában. A káros szenvedélyek megelőzése és egészségfejlesztés serdülőkorban , (2010 ) -.

 • Bourdieu, P. (1991): Sport and Social Class. In: Mukerji, C., Schudson, M. (eds): Rethinking Popular Culture. Contemporary Perspectivies in Cultural Studies. University of California Press, Berkely - Los Angeles - London, 357–397.

  Bourdieu P , '', in Rethinking Popular Culture. Contemporary Perspectivies in Cultural Studies , (1991 ) -.

 • Bourdieu, P. (2008): A társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődése. General Press Kiadó, Budapest.

  Bourdieu P , '', in A társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődése , (2008 ) -.

 • Európai Sport Charta És A Sport Etikai Kódexe (2001): http://www.europatanacs.hu/pdf/CM_Rec(1992)14.pdf . Letöltés ideje: 2010. 11. 13

 • Fábri I. (2002): A sport, mint a fiatal korosztályok életmódjának meghatározó eleme. In: Bauer Béla, Szabó Andrea, Laki László (szerk.): Ifjúság 2000 Tanulmányok I. Nemzeti Ifjúságkutató Intézet, Budapest. 159–171.

  Fábri I , '', in Ifjúság 2000 Tanulmányok I , (2002 ) -.

 • Földesiné Szabó Gy. -Gáldiné Gál A. (2008): Válaszút előtt a sportpolitika. Magyar Sporttudományi Szemle 2008/9. 4–10.

  Gáldiné Gál A , 'Válaszút előtt a sportpolitika ' (2008 ) 2008 Magyar Sporttudományi Szemle : 4 -10.

  • Search Google Scholar
 • Földesiné Szabó Gy. -Gál A. -Dóczi T. (2010): Sportszociológia. Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, Budapest.

  Dóczi T , '', in Sportszociológia , (2010 ) -.

 • Gábor K. (2006): Társadalmi átalakulás és ifjúsági korszakváltás. In: Gábor Kálmán és Jancsák Csaba (szerk.): Ifjúságszociológia. Belvedere Meridionale, Szeged.

  Gábor K , '', in Ifjúságszociológia , (2006 ) -.

 • Hoefer, W. et al. (2001): Parental provision of transportation for adolescent physical activity. American Journal of Preventive Medicine (21) 1. 48–51.

  Hoefer W , 'Parental provision of transportation for adolescent physical activity ' (2001 ) 1 American Journal of Preventive Medicine : 48 -51.

  • Search Google Scholar
 • Hradil, S. (1995): Régi fogalmak és új struktúrák. Miliő-, szubkultúra- és életstílus-kutatás a 80-as években. In: Andorka Rudolf, Hradil, Stefan, Peschar, Jules L. (szerk.): Társadalmi rétegződés. 347–390.

  Hradil S , '', in Társadalmi rétegződés , (1995 ) -.

 • Keresztes N. (2007): Ifjúság és sport. In: Pikó Bettina (szerk.): Ifjúság, káros szenvedélyek és egészség a modern társadalomban. L’Harmattan, Budapest. 184–199.

  Keresztes N , '', in Ifjúság, káros szenvedélyek és egészség a modern társadalomban , (2007 ) -.

 • Keresztes N. -Pikó B. (2006): A dél-alföldi régió ifjúságának fizikai aktivitását meghatározó szociodemográfiai változók. Magyar Sporttudományi Szemle (7) 1. 7–12.

  Pikó B , 'A dél-alföldi régió ifjúságának fizikai aktivitását meghatározó szociodemográfiai változók ' (2006 ) 1 Magyar Sporttudományi Szemle : 7 -12.

  • Search Google Scholar
 • Kovács K. (2011): Sportoló egyetemisták. A sport helye és szerepe a debreceni egyetemisták életében. Educatio XX. 3. 423–431.

  Kovács K , 'Sportoló egyetemisták. A sport helye és szerepe a debreceni egyetemisták életében ' (2011 ) XX Educatio : 423 -431.

  • Search Google Scholar
 • Kovács K. (2012): Szabadidő és sport a Debreceni Egyetemen. In: Dusa Ágnes Réka, Kovács Klára, Nyüsti Szilvia, Márkus Zsuzsanna, Sőrés Anett (szerk.): Egyetemi élethelyzetek. Ifjúságszociológiai tanulmányok. II. kötet. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen. 209–232.

  Kovács K , '', in Egyetemi élethelyzetek. Ifjúságszociológiai tanulmányok , (2012 ) -.

 • Kozma T. (2005): Kisebbségi oktatás Közép-Európában. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest.

  Kozma T , '', in Kisebbségi oktatás Közép-Európában , (2005 ) -.

 • Lee, J. -Macdonald, D. (2009): Rural young people and physical activity: understanding participation through social theory. Sociology of Health & Illness (31) 3. 360–374.

  Macdonald D , 'Rural young people and physical activity: understanding participation through social theory ' (2009 ) 3 Sociology of Health & Illness : 360 -374.

  • Search Google Scholar
 • Leff, S. - Hoyle, R. H. (1995): Young athletes’ perceptions of parental support and pressure. Journal of Youth and Adolescence (24) 2.187–203.

  Hoyle R H , 'Young athletes’ perceptions of parental support and pressure ' (1995 ) 2 Journal of Youth and Adolescence : 187 -203.

  • Search Google Scholar
 • Mikulán R. et al. (2010): A sport mint védőfaktor: fizikai aktivitás, egészség, káros szenvedélyek. In: Pikó Bettina (szerk.): Védőfaktorok nyomában. A káros szenvedélyek megelőzése és egészségfejlesztés serdülőkorban. L’Harmattan, Budapest — Nemzeti Drogmegelőzési Intézet. 115–130.

  Mikulán R , '', in Védőfaktorok nyomában. A káros szenvedélyek megelőzése és egészségfejlesztés serdülőkorban , (2010 ) -.

 • Miller, W. C. et al., (2012): After-School Physical Activity and Eating Behaviors of Middle School Students in Relation to Adult Supervision. Journal of Nutrition Education and Behavior (44) 4. 326–334.

  Miller W C , 'After-School Physical Activity and Eating Behaviors of Middle School Students in Relation to Adult Supervision ' (2012 ) 4 Journal of Nutrition Education and Behavior : 326 -334.

  • Search Google Scholar
 • Mota, J. -Silva, G. (1999): Adolescent’s Physical Activity: Association with Socio-Economic Status and Parental Participation Among a Portuguese Sample. Sport, Education and Society (4) 2. 193–199.

  Silva G , 'Adolescent’s Physical Activity: Association with Socio-Economic Status and Parental Participation Among a Portuguese Sample ' (1999 ) 2 Sport, Education and Society : 193 -199.

  • Search Google Scholar
 • Murányi I. -Márton S. (2012): Debreceni egyetemisták szabadidő-profiljai az empirikus adatok tükrében. In: Dusa Ágnes Réka, Kovács Klára, Márkus Zsuzsanna, Nyüsti Szilvia, Sőrés Anett (szerk.): Egyetemi élethelyzetek. Ifjúságszociológiai tanulmányok. II. kötet. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen. 181–194.

  Márton S , '', in Egyetemi élethelyzetek. Ifjúságszociológiai tanulmányok , (2012 ) -.

 • Nédó, E. -Paulik, E. (2012): Association of smoking, physical activity, and dietary habits with socioeconomic variables: a cross-sectional study in adults on both sides of the Hungarian-Romanian border. BMC Public Health 12. Forrás: http://www.biomedcentral.com/1471-2458/12/60/ . Letöltés ideje: 2012. 12. 04

  Paulik E , '', in BMC Public Health , (2012 ) -.

 • Neulinger Á. (2009): A szabadidősport iránti érdeklődés Magyarországon — motivációk. Magyar Sporttudományi Szemle (10) 1. 25–27.

  Neulinger , 'A szabadidősport iránti érdeklődés Magyarországon — motivációk ' (2009 ) 1 Magyar Sporttudományi Szemle : 25 -27.

  • Search Google Scholar
 • Pikó B. (2005): Középiskolás fiatalok szabadidő-struktúrája, értékattitűdjei és egészségmagatartása. Szociológiai Szemle 2005/2. 88–99 Forrás: http://www.mtapti.hu/mszt/20052/004.pdf . Letöltés ideje: 2011. 04. 14

  Pikó B , 'Középiskolás fiatalok szabadidő-struktúrája, értékattitűdjei és egészségmagatartása ' (2005 ) 2005 Szociológiai Szemle : 88 -99.

  • Search Google Scholar
 • Pikó B. -Keresztes N. (2007): Sport, lélek, egészség. Akadémiai Kiadó, Budapest.

  Keresztes N , '', in Sport, lélek, egészség , (2007 ) -.

 • Pikó B. (2010): Közösségi hatóképesség és más társas befolyás szerepe a serdülők dohányzásában és alkoholfogyasztásban. In: Pikó Bettina (szerk.): Védőfaktorok nyomában. A káros szenvedélyek megelőzése és egészségfejlesztés serdülőkorban. L’Harmattan, Budapest — Nemzeti Drogmegelőzési Intézet. 87–101.

  Pikó B , '', in Védőfaktorok nyomában. A káros szenvedélyek megelőzése és egészségfejlesztés serdülőkorban , (2010 ) -.

 • Perényi, Sz. (2010): On the Fields, in the Stands, in front of TV — Value Orientation of Youth Based on Participation in, and Consumption of, Sports. European Journal for Sport and Society (7) 1. 41–51.

  Perényi Sz , 'On the Fields, in the Stands, in front of TV — Value Orientation of Youth Based on Participation in, and Consumption of, Sports ' (2010 ) 1 European Journal for Sport and Society : 41 -51.

  • Search Google Scholar
 • Perényi, Sz. (2011): Sportolási szokások — Sportolási esélyek és változástrendek. In: Bauer Béla, Szabó Andrea (szerk.): Arctalan (?) nemzedék. Ifjúság 2000–2010. Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, Budapest. 159–184

  Perényi Sz , '', in Arctalan (?) nemzedék. Ifjúság 2000–2010 , (2011 ) -.

 • Pusztai G. (2011): A láthatatlan kéztől a baráti kezekig. Új Mandátum Kiadó, Budapest.

  Pusztai G , '', in A láthatatlan kéztől a baráti kezekig , (2011 ) -.

 • Sallis, J. F. et al. (1996): Ethnic, socioeconomic, and sex differences in physical activity among adolescents. Journal of Clinical Epidemiology (49) 2. 125–134.

  Sallis J F , 'Ethnic, socioeconomic, and sex differences in physical activity among adolescents ' (1996 ) 2 Journal of Clinical Epidemiology : 125 -134.

  • Search Google Scholar
 • Sallis, J. et al. (2000): A review of correlates of physical activity of children and adolescents. Medicine & Science in Sports & Exercise (32) 5. 963–975.

  Sallis J , 'A review of correlates of physical activity of children and adolescents ' (2000 ) 5 Medicine & Science in Sports & Exercise : 963 -975.

  • Search Google Scholar
 • Skultéti D. (2005): Társas hatások szerepe a fiatalok egészségkockázati magtartásában. In: Pikó Bettina (szerk.): Ifjúság, káros szenvedélyek és egészség a modern társadalomban. L’Harmattan, Budapest. 104–120.

  Skultéti D , '', in Ifjúság, káros szenvedélyek és egészség a modern társadalomban , (2005 ) -.

 • Smith, A. L. (1999): Perceptions of Peer Relationships and Physical Activity Participation in Early Adolescence. Journal of Sport and Exercise Psychology 1999/21. 329–350.

  Smith A L , 'Perceptions of Peer Relationships and Physical Activity Participation in Early Adolescence ' (1999 ) 1999 Journal of Sport and Exercise Psychology : 329 -350.

  • Search Google Scholar
 • Szalai S. (1976): A szabadidő problémái a különböző társadalmi berendezkedésű országokban. In: Falussy Béla (szerk.): A szabadidő szociológiája. Gondolat Kiadó, Budapest. 171–178.

  Szalai S , '', in A szabadidő szociológiája , (1976 ) -.

 • Tóth Á. et al. (2009): Fizikai aktivitás, percipiált egészség és wellness egyetemisták körében. Magyar Sporttudományi Szemle (10) 1. 19–24.

  Tóth , 'Fizikai aktivitás, percipiált egészség és wellness egyetemisták körében ' (2009 ) 1 Magyar Sporttudományi Szemle : 19 -24.

  • Search Google Scholar
 • Ullrich-French, S. -Smith, A. L. (2009): Social and motivational predictors of continued youth sport participation. Psychology of Sport and Exercise 10. 87–95.

  Smith A L , 'Social and motivational predictors of continued youth sport participation ' (2009 ) 10 Psychology of Sport and Exercise : 87 -95.

  • Search Google Scholar
 • Vitányi I. (1995): Szabadidő és társadalmi változás. In: Tibori Tímea (szerk.): „Társadalmi idő — Szabadidő”. A szabadidő új problémái a mai társadalomban. Magyar Szabadidő Társaság, Budapest. 382–386.

  Vitányi I , '', in „Társadalmi idő — Szabadidő”. A szabadidő új problémái a mai társadalomban , (1995 ) -.

 • Woolger, Ch. -Thomas, G. (1993): Parent and sport socialization: Views from the achievement literature. Journal of Sport Behavior (16) 3. 171–189.

  Thomas G , 'Parent and sport socialization: Views from the achievement literature ' (1993 ) 3 Journal of Sport Behavior : 171 -189.

  • Search Google Scholar
 • Yang, X. L. et al. (1996): Parents’ Physical Activity, Socioeconomic Status and Education as Predictors of Physical Activity and Sport among Children and Youths — A 12-Year Follow-Up Study. International Review for the Sociology of Sport (31) 3. 273–291.

  Yang X L , 'Parents’ Physical Activity, Socioeconomic Status and Education as Predictors of Physical Activity and Sport among Children and Youths — A 12-Year Follow-Up Study ' (1996 ) 3 International Review for the Sociology of Sport : 273 -291.

  • Search Google Scholar

Társadalomkutatás
Language Hungarian
Year of
Foundation
1993
Publication
Programme
ceased
Founder Társadalomtudományi Kutatóközpont -- Centre for Social Sciences
Founder's
Address
H-1097 Budapest, Hungary Tóth Kálmán u.4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0231-2522 (Print)
ISSN 1588-2918 (Online)