View More View Less
 • 1 Budapesti Corvinus Egyetem 1093 Budapest Fővám tér 8 Magyarország
Restricted access

Tanulmányunk célja, hogy bemutasson egy olyan interaktív előretekintési eljárást, amelyet egy kutatási alprojekt keretében kezdtünk el fejleszteni.Az interaktív előretekintés elképzelését az elméleti és a gyakorlati jövőkutatás kölcsönös kapcsolatát magában foglaló integrált jövőkutatás, a nyitott előretekintés és a nyitott innovációt megvalósító „élő laboratórium“ gondolatköréből merítettük. Felfogásunkban az interaktív előretekintés a különböző típusú résztvevők olyan élő hálózata, amely összekapcsolja a résztvevők közötti személyes és az on-line jövőformáló tevékenységeket. Ezt a koncepciót egy előretekintési esettanulmányban valósítottuk meg, amely a Közép-Magyarországi Régió KKV-inak lehetséges gazdasági jövőjének feltárásával foglalkozik. Az első eredmények azt mutatják, hogy a részt vevő KKV-k jövőorientáltsága közepes mértékű, a vállalkozók nem gondolják azt, hogy az innováció csodafegyver a gazdasági válság legyőzésében és az üzleti siker elérésében. Azt viszont határozottan megfogalmazzák, hogy az emberi erőforrás képzettségének üzleti szempontú kihasználása fontosabb, mint az innováció a KMR tudásgazdasága felé mutató jövők formálásában.Minthogy innovatív előretekintési eljárásunk új szociális technológiát képvisel, ezért annak eredményeit meg kell ismertetnünk elméleti és gyakorlati szakemberek széles körével. Várjuk a kritikát és a további stakeholderek részvételét az Interneten folyamatosan működő kutatási honlapunkon.

 • Bezold, C. (2008): Anticipatory Democracy Revised. In: Mannermaa, M., Dator, J., Tiihonen, P. (eds): Democracy and Futures, Committee for Futures Parliament of Finland, 38–51.

  Bezold C , '', in Democracy and Futures , (2008 ) -.

 • Buzan, T. (1996): The Mind Map Book. Penguin Books, London.

  Buzan T , '', in The Mind Map Book , (1996 ) -.

 • Chesbrough, H. (2003): Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology. Harvard Business School Press, Watertown, MA.

  Chesbrough H , '', in Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology , (2003 ) -.

 • CHIC (2004): A Közép-Magyarországi Régió innovációs stratégiája és akcióterve. CHIC, Közép-Magyarországi Innovációs Kht., Budaörs.

  '', in A Közép-Magyarországi Régió innovációs stratégiája és akcióterve , (2004 ) -.

 • Daheim, C. - Uerz, G. (2006): Corporate Foresight in Europe: Ready for the Next Step? Second International Seville Seminar on Future-Oriented Technology Analysis. Seville, September 2006. Letöltés: 2013. 05. 20. http://forea.jrc/fta/intro.html

  Uerz G , '', in Second International Seville Seminar on Future-Oriented Technology Analysis , (2006 ) -.

 • Glenn, J. (2009): The Futures Wheel. In: Futures Research Methodology, Version 3.0. The Millennium Project, Washington, DC.

  Glenn J , '', in Futures Research Methodology , (2009 ) -.

 • Hideg, É. (2010): Jövőkutatási paradigmák. MTA doktori disszertáció. Budapest. Letöltés: 2013. 05. 20. http://real-d.mtak.hu/380/4/dc_10_10_doktori_mu.pdf

  Hideg , '', in Jövőkutatási paradigmák , (2010 ) -.

 • Hippel, E. (2005): Democratizing Innovation. The MIT Press, London.

  Hippel E , '', in Democratizing Innovation , (2005 ) -.

 • Kok, K. - Rothman, D. R. - Patel, M. (2006): Multi-scale narratives from an IA perspective: Part I.and II. European and Mediterranean scenario development. Futures 38. 261–284. és 285–311.

  Patel M , 'Multi-scale narratives from an IA perspective: Part I.and II. European and Mediterranean scenario development ' (2006 ) 38 Futures : 261 -284.

  • Search Google Scholar
 • Kutatási honlapunk: http://futuresme.uni-corvinus.hu

 • Leydesdorff, L. (2007): A kommunikáció szociológiai elmélete. Typotex, Budapest.

  Leydesdorff L , '', in A kommunikáció szociológiai elmélete , (2007 ) -.

 • Living Labs for User-Driven Innovation (2009): European Commission Information Society and Media. Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg. Letöltés: 2013. 05. 20. http://ec.europa.eu/information_society/activities/livinglabs/docs/brochure_ jan09_en.pdf

  '', in European Commission Information Society and Media , (2009 ) -.

 • Millennium Projekt honlapja: http://www.unmillenniumproject.org

 • Nováky, E. (2011): A participatív módszerek az interaktív jövőkutatásban. Jövőelméletek 18. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest.

  Nováky E , '', in Jövőelméletek 18 , (2011 ) -.

 • Nováky, E. (alkotó szerkesztő) (2010): Magyarország 2025. Gazdasági és Szociális Tanács, Budapest.

  Nováky E a s , '', in Magyarország 2025 , (2010 ) -.

 • Özkaynak, B. - Rodríguez-Labajos, B. (2010): Multi-scale interaction in local scenario-building: A methodological framework. Futures 42. 995–1006.

  Rodríguez-Labajos B , 'Multi-scale interaction in local scenario-building: A methodological framework ' (2010 ) 42 Futures : 995 -1006.

  • Search Google Scholar
 • Santoro, R. - Conte, M. (2010): Living Labs in Open Innovation Functional Regions. ESoCE-Net. White paper. Letöltés: 2013. 05. 20. http://www.esoce.net/Living%20Labs%20in%20Functional%20Regions%20-%20White%20Paper.pdf

  Conte M , '', in ESoCE-Net , (2010 ) -.

 • Slaughter, R. (2008): What Difference Does ‘Integral’ Make? Futures 40, 120–137.

  Slaughter R , 'What Difference Does ‘Integral’ Make? ' (2008 ) 40 Futures : 120 -137.

 • Statisztikai tükör, 2009. III. évfolyam, 109. szám. Letöltés: 2013. 05. 20. http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xftp/stattukor/kkv.pdf

 • Szerb, L. - Ács, J. Z. (2010): Vállalkozási tevékenység a világban és Magyarországon a Globális Vállalkozói Index (GEI) alapján. Magyar Tudomány 171. évf. 10. 1238–1251.

  Ács J Z , 'Vállalkozási tevékenység a világban és Magyarországon a Globális Vállalkozói Index (GEI) alapján ' (2010 ) 171 Magyar Tudomány : 1238 -1251.

  • Search Google Scholar
 • Toffler, A. (1970): Future Shock. Bantam Books, New York.

  Toffler A , '', in Future Shock , (1970 ) -.

Társadalomkutatás
Language Hungarian
Year of
Foundation
1993
Publication
Programme
ceased
Founder Társadalomtudományi Kutatóközpont -- Centre for Social Sciences
Founder's
Address
H-1097 Budapest, Hungary Tóth Kálmán u.4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0231-2522 (Print)
ISSN 1588-2918 (Online)