View More View Less
 • 1 Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kriminológiai és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék 7622 Pécs 48-as tér 1 Magyarország
Restricted access

A környezet büntetőjogi védelmének komoly hagyományai vannak a magyar anyagi büntetőjogban. A környezetet nem károsító termelés nincs, vagy a természeti folyamatok sok területén ma még csak lehetőség, ezért nehéz megindokolni a környezeti bűncselekmények miatt a büntetés jogalapját.A büntetőjog akkor tud igazán hatékonyan működni, ha az egyéb jogágak (polgári jog, közigazgatási jog stb.) védelmi rendszereire és eszközeire komoly anyagi forrásokat biztosítunk. A tettesek megbüntetése nem jelent megoldást a környezeti ártalmakra, s megfontolandó, hogy a reparatív szemlélet (pl. in integrum restitutio) kapjon prioritást a jogkövetkezmények alkalmazásánál.A környezet büntetőjogi védelme akkor fokozható, ha a környezetvédelmi normákat az állam betartatja. A környezeti jogszabályok részben virtuális joganyagként értelmezhetők a végrehajtási deficit jelensége miatt.

 • Albrecht, H.-J. (1983): Probleme der Implementierung des Umweltstrafrechts. Monatsschrift für Kriminolgie, Band 23, Heft 5, 278–294.

  Albrecht H-J , 'Probleme der Implementierung des Umweltstrafrechts ' (1983 ) Band23 Monatsschrift für Kriminolgie : 278 -294.

  • Search Google Scholar
 • Albrecht, H.-J. - Heine, G. - Meinberg, V. (1984): Umweltschutz durch Strafrecht? Empirische und rechtsvergleichende Untersuchungsvorhaben zum Umweltstrafrecht und zur Umweltkriminalität. Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft, Band 96, Heft 4, 752–773.

  Meinberg V , 'Umweltschutz durch Strafrecht? Empirische und rechtsvergleichende Untersuchungsvorhaben zum Umweltstrafrecht und zur Umweltkriminalität ' (1984 ) Band96 Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft : 752 -773.

  • Search Google Scholar
 • Amestoy, J. L. (1991): Az állam főügyészének szerepe az alkotmányjogban és a környezetvédelemben; a vermonti perspektíva. Magyar Jog, Vol. 38, No. 11, 694–697.

  Amestoy J L , 'Az állam főügyészének szerepe az alkotmányjogban és a környezetvédelemben; a vermonti perspektíva ' (1991 ) 38 Magyar Jog : 694 -697.

  • Search Google Scholar
 • Bartholme, S. (1996): Strafrechtliche Aspekte des ≪Plutoniumtourismus≫. Juristische Arbeitsblätter, Band 45, Heft 8–9, 730–736.

  Bartholme S , 'Strafrechtliche Aspekte des ≪Plutoniumtourismus≫ ' (1996 ) Band45 Juristische Arbeitsblätter : 730 -736.

  • Search Google Scholar
 • Bándi, Gy. (2006): Környezetvédelem és jog. Iustum Aequum Salutare, Vol. 2, No. 1–2, 7–11.

  Bándi Gy , 'Környezetvédelem és jog ' (2006 ) 2 Iustum Aequum Salutare : 7 -11.

 • Bándi, Gy. (2012): A hulladékgazdálkodás szabályozási anomáliái. In: Litkey-Juhász, O. - Trombitás, G. (szerk.): A települési hulladékgazdálkodás válsága. „A válság vesztesei - a paragrafusok fogságában“ projekt. Az alapvető jogok biztosának kiadványa a 2012. június 1-jén az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalában rendezett konferenciáról. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, Budapest, 129–142.

  Bándi Gy , '', in A települési hulladékgazdálkodás válsága. „A válság vesztesei - a paragrafusok fogságában“ projekt , (2012 ) -.

 • Behrendt, H.-J. (1991): Überlegung zur Figur des Kronzeugen im Umweltstarfrecht. Goltdammers Archiv für Strafrecht, Vol. 4, No. 2, 337–360.

  Behrendt H-J , 'Überlegung zur Figur des Kronzeugen im Umweltstarfrecht ' (1991 ) 4 Goltdammers Archiv für Strafrecht : 337 -360.

  • Search Google Scholar
 • Bólya, L. (1966): A büntetőjogi felelősség alapjának kérdései. Jogtudományi Közlöny, Vol. 21, No. 12, 653–666.

  Bólya L , 'A büntetőjogi felelősség alapjának kérdései ' (1966 ) 21 Jogtudományi Közlöny : 653 -666.

  • Search Google Scholar
 • Bruhács, J. (2009): HuA környezeti károk miatti nemzetközi felelősség büntetőjogi aspektusai. In: Csapó, Zs. (szerk.): Emlékkönyv Markos György egyetemi adjunktus tiszteletére. Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Pécs, 37–55.

  Bruhács J , '', in Emlékkönyv Markos György egyetemi adjunktus tiszteletére , (2009 ) -.

 • Csák, Cs. (2012): A környezeti károk tipológiája. Miskolci Jogi Szemle, Vol. 7, No. 2, 5–23.

  Csák Cs , 'A környezeti károk tipológiája ' (2012 ) 7 Miskolci Jogi Szemle : 5 -23.

 • Csapó, O. (2007): A környezeti károkért való felelősség kérdése az Európai Unióban. Iustum Aequum Salutare, Vol. 3, No. 3, 139–158.

  Csapó O , 'A környezeti károkért való felelősség kérdése az Európai Unióban ' (2007 ) 3 Iustum Aequum Salutare : 139 -158.

  • Search Google Scholar
 • Dunavölgyi, Sz. (2008): A környezeti szabálysértések vizsgálata a környezetvédelmi szakhatóságok tevékenységén keresztül. Rendészeti Szemle, Vol. 56, No. 9, 71–92.

  Dunavölgyi Sz , 'A környezeti szabálysértések vizsgálata a környezetvédelmi szakhatóságok tevékenységén keresztül ' (2008 ) 56 Rendészeti Szemle : 71 -92.

  • Search Google Scholar
 • Fantoly, Zs. (2004): A vállalkozások büntetőjogi büntethetősége az angolszász jogrendszerekben. Acta Universitatis Szegediensis Acta Juridica et Politica, Vol. 66, Fasc. 5, 1–27.

  Fantoly Zs , 'A vállalkozások büntetőjogi büntethetősége az angolszász jogrendszerekben ' (2004 ) 66 Acta Universitatis Szegediensis Acta Juridica et Politica : 1 -27.

  • Search Google Scholar
 • Faure, M. - Heine, G. (2000): Environmental Criminal Law in the European Union. Documentation of the main provisions with introductions. Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, Freiburg im Breisgau.

  Heine G , '', in Environmental Criminal Law in the European Union. Documentation of the main provisions with introductions , (2000 ) -.

 • Fodor, L. (1998): Hosszú távú környezeti kockázatok egy konferencia tükrében. Jogtudományi Közlöny, Vol. 53, No. 1, 35–36.

  Fodor L , 'Hosszú távú környezeti kockázatok egy konferencia tükrében ' (1998 ) 53 Jogtudományi Közlöny : 35 -36.

  • Search Google Scholar
 • Fodor, L. (2005): A hatékonyság kérdése és a végrehajtási deficit jelensége a környezetvédelmi szabályozásban. In: Fodor, L. (szerk.): A környezetvédelmi szabályozás elmélete és gyakorlata - A környezetvédelmi jog és igazgatás hatékonyságának aktuális kérdései. Debreceni Konferenciák III., Debrecen, 17–51.

  Fodor L , '', in A környezetvédelmi szabályozás elmélete és gyakorlata - A környezetvédelmi jog és igazgatás hatékonyságának aktuális kérdései , (2005 ) -.

 • Földvári, J. (1972): Büntetőjog - Különös Rész (Kézirat). Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar. Tankönyvkiadó, Budapest.

  Földvári J , '', in Büntetőjog - Különös Rész , (1972 ) -.

 • Fromm, I. (2007): Auf dem Weg zur strafrechtlichen Verantwortlichkeit von Unternehmen/Unternehmensvereinigungen in Europa? Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik, Vol. 34, No. 7, 279–291.

  Fromm I , 'Auf dem Weg zur strafrechtlichen Verantwortlichkeit von Unternehmen/Unternehmensvereinigungen in Europa? ' (2007 ) 34 Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik : 279 -291.

  • Search Google Scholar
 • Görgényi, I. (1997): A környezetvédelmi büntetőjog alapproblémái. In: Farkas, Á. - Görgényi, I. - Lévai, M. (szerk.): Ünnepi tanulmányok II. Horváth Tibor - az Ünnepelt 70. születésnapja tiszteletére. Bíbor Kiadó, Miskolc, 21–36.

  Görgényi I , '', in Ünnepi tanulmányok II. Horváth Tibor - az Ünnepelt 70. születésnapja tiszteletére , (1997 ) -.

 • Görgényi, I. (2002): A környezetvédelmi büntetőjog aktuális fejleményei Európában. Belügyi Szemle, Vol. 50, No. 10., 39–50.

  Görgényi I , 'A környezetvédelmi büntetőjog aktuális fejleményei Európában ' (2002 ) 50 Belügyi Szemle : 39 -50.

  • Search Google Scholar
 • Gunningham, N. (2009): Environment Law, Regulation and Governance: Shifting Architectures. Journal of Environmental Law, Vol. 21, No. 2, 179–212.

  Gunningham N , 'Environment Law, Regulation and Governance: Shifting Architectures ' (2009 ) 21 Journal of Environmental Law : 179 -212.

  • Search Google Scholar
 • Hecker, B. (2003): Die Strafbarkeit grenzüberstreitender Luftverunreinigungen im deutschen und europäischen Umweltstrafrecht. Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft, Band 115, Heft 4, 880–905.

  Hecker B , 'Die Strafbarkeit grenzüberstreitender Luftverunreinigungen im deutschen und europäischen Umweltstrafrecht ' (2003 ) Band115 Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft : 880 -905.

  • Search Google Scholar
 • Heine, G. (1993): Straftaten gegen die Umwelt. Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft, Band 105, Heft 4, 908–915.

  Heine G , 'Straftaten gegen die Umwelt ' (1993 ) Band105 Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft : 908 -915.

  • Search Google Scholar
 • Holé, K. (2000): A környezetvédelem büntetőjogi és közigazgatási jogi eszközei Európában. In: Gellér, B. (szerk.): Békés Imre ünnepi kötet. Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 178–200.

  Holé K , '', in Békés Imre ünnepi kötet , (2000 ) -.

 • Horváth, J. (2005): Környezeti bűnözés - környezetvédelmi nézőpontból. Belügyi Szemle Vol. 53, No. 11, 17–36.

  Horváth J , 'Környezeti bűnözés - környezetvédelmi nézőpontból ' (2005 ) 53 Belügyi Szemle : 17 -36.

  • Search Google Scholar
 • Horváth, Zs. (2008): A környezeti integráció alapelvének közösségi jogi aspektusai. In: Andrássy, Gy. (szerk.): Ünnepi kötet Jóri János 75. születésnapjára. Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Pécs, 83–98.

  Horváth Zs , '', in Ünnepi kötet Jóri János 75. születésnapjára , (2008 ) -.

 • Horváth, Zs. (2009): Védelem a tudományos bizonyosság hiányában: az elővigyázatosság alapelve az Európai Unió környezeti jogában. In: Csapó, Zs. (szerk.): Ünnepi tanulmánykötet Bruhács János professor emeritus 70. születésnapjára. Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Pécs, 88–115.

  Horváth Zs , '', in Ünnepi tanulmánykötet Bruhács János professor emeritus 70. születésnapjára , (2009 ) -.

 • Hug, H. (1996): Umweltstrafrechtliche Verantwortlichkeiten in den Kommunen. Hartung-Goree Verlag, Konstanz.

  Hug H , '', in Umweltstrafrechtliche Verantwortlichkeiten in den Kommunen , (1996 ) -.

 • Julesz, M. (2002): Felelősség az emberi környezetet veszélyeztető magatartásokért. Magyar Jog, Vol. 49, No. 7, 413–418.

  Julesz M , 'Felelősség az emberi környezetet veszélyeztető magatartásokért ' (2002 ) 49 Magyar Jog : 413 -418.

  • Search Google Scholar
 • Julesz, M. (2003a): A környezeti civil felelősség Franciaországban, Németországon és Magyarországon. Jogelméleti Szemle, Vol. 4, No. 2, 1–6.

  Julesz M , 'A környezeti civil felelősség Franciaországban, Németországon és Magyarországon ' (2003 ) 4 Jogelméleti Szemle : 1 -6.

  • Search Google Scholar
 • Julesz, M. (2003b): Az állatok által okozott kár megtérítésének néhány szempontja. Magyar Jog, Vol. 50, No. 11, 662–666.

  Julesz M , 'Az állatok által okozott kár megtérítésének néhány szempontja ' (2003 ) 50 Magyar Jog : 662 -666.

  • Search Google Scholar
 • Julesz, M. (2005): A környezetvédelem és a kártérítési felelősség. Magyar Jog, Vol. 52, No. 12, 723–731.

  Julesz M , 'A környezetvédelem és a kártérítési felelősség ' (2005 ) 52 Magyar Jog : 723 -731.

  • Search Google Scholar
 • Julesz, M. (2006a): Egy modern jogi eszköz a környezet védelmében. Magyar Tudomány, Vol. 167, No. 12, 1476–1488.

  Julesz M , 'Egy modern jogi eszköz a környezet védelmében ' (2006 ) 167 Magyar Tudomány : 1476 -1488.

  • Search Google Scholar
 • Julesz, M. (2006b): Környezetvédelmi civil szervezetek és az actio popularis. Acta Humana, Vol. 17, No. 3–4, 150–164.

  Julesz M , 'Környezetvédelmi civil szervezetek és az actio popularis ' (2006 ) 17 Acta Humana : 150 -164.

  • Search Google Scholar
 • Julesz, M. (2006c): Prevenció és reparáció a környezetvédelmi magánjogban. Magyar Jog, Vol. 53, No. 3, 162–168.

  Julesz M , 'Prevenció és reparáció a környezetvédelmi magánjogban ' (2006 ) 53 Magyar Jog : 162 -168.

  • Search Google Scholar
 • Julesz, M. (2007a): A testi és lelki egészséghez való alapjogról. Acta Humana, Vol. 18, No. 3, 68–77.

  Julesz M , 'A testi és lelki egészséghez való alapjogról ' (2007 ) 18 Acta Humana : 68 -77.

  • Search Google Scholar
 • Julesz, M. (2007b): Környezetvédelem és tömegtájékoztatás (reklámjog, védjegy, versenyjog és jó hírnév). Infokommunikáció és Jog, Vol. 4, No. 17, 10–18.

  Julesz M , 'Környezetvédelem és tömegtájékoztatás (reklámjog, védjegy, versenyjog és jó hírnév) ' (2007 ) 4 Infokommunikáció és Jog : 10 -18.

  • Search Google Scholar
 • Julesz, M. (2007c): Felelősség az emberi környezetet veszélyeztető magatartásokért, I.: A környezetvédelmi magánjogi felelősség alapesete, Jura, Vol. 13, No. 1, 90–110.

  Julesz M , 'Felelősség az emberi környezetet veszélyeztető magatartásokért, I.: A környezetvédelmi magánjogi felelősség alapesete ' (2007 ) 13 Jura : 90 -110.

  • Search Google Scholar
 • Julesz, M. (2008): Környezetjogi értékelemzés. Magyar Jog, Vol. 55, No. 4, 193–201.

  Julesz M , 'Környezetjogi értékelemzés ' (2008 ) 55 Magyar Jog : 193 -201.

 • Kádár, M. (1962): Büntetőjog - Különös Rész II. kötet 2. füzet (Kézirat). Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar. Tankönyvkiadó, Budapest.

  Kádár M , '', in Büntetőjog - Különös Rész II. kötet 2. füzet , (1962 ) -.

 • Karsai, K. (1999): Büntetőjog-tudomány határok nélkül. Jogtudományi Közlöny, Vol. 54, No. 4, 184–190.

  Karsai K , 'Büntetőjog-tudomány határok nélkül ' (1999 ) 54 Jogtudományi Közlöny : 184 -190.

  • Search Google Scholar
 • Király, M. (1987): Gondolatok a természeti környezet büntetőjogi védelméről. Magyar Jog, Vol. 34, No. 5, 426–431.

  Király M , 'Gondolatok a természeti környezet büntetőjogi védelméről ' (1987 ) 34 Magyar Jog : 426 -431.

  • Search Google Scholar
 • Korinek, L. (2006): A bűnözés visszatükröződése. Latens bűnözés, bűnözésábrázolás, félelem a bűnözéstől. In: Gönczöl, K. - Kerezsi, K. - Korinek, L. - Lévay, M. (szerk.): Kriminológia - Szakkriminológia. Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., Budapest, 247–272.

  Korinek L , '', in Kriminológia - Szakkriminológia , (2006 ) -.

 • Kösters, W. (1996): Unternehmerisches Umweltverhalten in Abhängigkeit von externen Einflüssen. Aus Politik und Zeitgeschichte, Band 7, Heft 3, 30–37.

  Kösters W , 'Unternehmerisches Umweltverhalten in Abhängigkeit von externen Einflüssen ' (1996 ) Band7 Aus Politik und Zeitgeschichte : 30 -37.

  • Search Google Scholar
 • Kőhalmi, L. (2000): A jogi személy büntetőjogi felelőssége. Collega, Vol. 5, No. 2, 18–23.

  Kőhalmi L , 'A jogi személy büntetőjogi felelőssége ' (2000 ) 5 Collega : 18 -23.

 • Kőhalmi, L. (2004): A környezet és a természet büntetőjogi védelmének néhány jogdogmatikai és jogpolitikai problémája. Belügyi Szemle, Vol. 52, No. 7–8, 191–201.

  Kőhalmi L , 'A környezet és a természet büntetőjogi védelmének néhány jogdogmatikai és jogpolitikai problémája ' (2004 ) 52 Belügyi Szemle : 191 -201.

  • Search Google Scholar
 • Krusche, M. (1989): Verschärfung des Umweltrechts - Konsequenzen für die Unternehmen. Juristische Rundschau, Band 34, Heft 12, 489–494.

  Krusche M , 'Verschärfung des Umweltrechts - Konsequenzen für die Unternehmen ' (1989 ) Band34 Juristische Rundschau : 489 -494.

  • Search Google Scholar
 • Kuhlen, L. (1993): Umweltstrafrecht - auf dem Suche nach einer neuen Dogmatik. Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft, Band 105, Heft 4, 697–726.

  Kuhlen L , '' (1993 ) Band105 Umweltstrafrecht - auf dem Suche nach einer neuen Dogmatik. Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft : 697 -726.

 • Lamm, V. (2001): A jelentős környezeti károkért való felelősség legújabb szabályozása az Európai Unió jogában. Állam- és Jogtudomány, Vol. 42, No. 3–4, 251–270.

  Lamm V , 'A jelentős környezeti károkért való felelősség legújabb szabályozása az Európai Unió jogában ' (2001 ) 42 Állam- és Jogtudomány : 251 -270.

  • Search Google Scholar
 • Maier-Rugaud, G. (1988): Umweltpolitik in der offenen Gesellschaft. Westdeutscher Verlag GmbH, Opladen.

  Maier-Rugaud G , '', in Umweltpolitik in der offenen Gesellschaft , (1988 ) -.

 • Márkus, F. (1981): Az emberi környezet büntetőjogi védelme. In: Trócsányi, L. (szerk.): Környezetvédelem és jog. Akadémiai Kiadó, Budapest, 180–201.

  Márkus F , '', in Környezetvédelem és jog , (1981 ) -.

 • Nagy, N. (2003): A környezetvédelem büntetőjogi szabályozása hazánkban. Cég és Jog, Vol. 5, No. 12, 17–20.

  Nagy N , 'A környezetvédelem büntetőjogi szabályozása hazánkban ' (2003 ) 5 Cég és Jog : 17 -20.

  • Search Google Scholar
 • Obert, F. (2000): Környezetvédelem és környezeti bűnözés Magyarországon. Belügyi Szemle, Vol. 48, No. 12, 21–29.

  Obert F , 'Környezetvédelem és környezeti bűnözés Magyarországon ' (2000 ) 48 Belügyi Szemle : 21 -29.

  • Search Google Scholar
 • Péter, J. (2002): Fenntartható fogyasztás. Európai Jog, Vol. 2, No. 3, 20–25.

  Péter J , 'Fenntartható fogyasztás ' (2002 ) 2 Európai Jog : 20 -25.

 • Prugberger, T. (1993): A környezetvédelmi jogi szabályozás rendszerének jogelméleti vonatkozásai és a főbb kodifi kációs tennivalók. Magyar Jog, Vol. 40, No. 8, 467–474.

  Prugberger T , 'A környezetvédelmi jogi szabályozás rendszerének jogelméleti vonatkozásai és a főbb kodifi kációs tennivalók ' (1993 ) 40 Magyar Jog : 467 -474.

  • Search Google Scholar
 • Prugberger, T. (2001): A globalizáció és a környezetvédelem neuralgikus kérdései a jogalkotás, a jogkövetés és a jogalkalmazás síkján. Jogelméleti Szemle, Vol. 2, No. 1, on-line ( http://jesz. ajk.elte.hu/prugberger5.html ) Letöltés: 2013. 06. 20

  '' (2001 ) 2 Jogelméleti Szemle : -.

 • Pusztai L. (1994): Gazdasági büntetőjog a változó társadalomban. In: II. Német-Magyar Büntetőjogi és Kriminológiai Kollokvium (szerk.: Pusztai László). Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó - Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet. Budapest, 125–145.

  Pusztai L , '', in II. Német-Magyar Büntetőjogi és Kriminológiai Kollokvium , (1994 ) -.

 • Radecki, W. (1981): A környezeti bűncselekmények tipizálásának problematikája. Magyar Jog, Vol. 28, No. 1, 81–82.

  Radecki W , 'A környezeti bűncselekmények tipizálásának problematikája ' (1981 ) 28 Magyar Jog : 81 -82.

  • Search Google Scholar
 • Rées, H. Du (2001): Can Criminal Law Protect the Environment? Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, Vol. 4, No. 2, 109–126.

  Rées H D , 'Can Criminal Law Protect the Environment? ' (2001 ) 4 Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention : 109 -126.

  • Search Google Scholar
 • Ringelmann, Ch. (1997): European Trends in Environmental Criminal Legislation. European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, Vol. 12, No. 4, 393–404.

  Ringelmann Ch , 'European Trends in Environmental Criminal Legislation ' (1997 ) 12 European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice : 393 -404.

  • Search Google Scholar
 • Román, R. (2012): Crimes against the Environment and the Nature in the New Criminal Code. Journal of Agricultural and Environmental Law, Vol. 6, No. 14, 74–98.

  Román R , 'Crimes against the Environment and the Nature in the New Criminal Code ' (2012 ) 6 Journal of Agricultural and Environmental Law : 74 -98.

  • Search Google Scholar
 • Sajó, A. (1985): Környezetvédelmi jogunk továbbfejlesztéséről. Jogtudományi Közlöny, Vol. 40, No. 5, 213–220.

  Sajó A , 'Környezetvédelmi jogunk továbbfejlesztéséről ' (1985 ) 40 Jogtudományi Közlöny : 213 -220.

  • Search Google Scholar
 • Sajó, A. (1987–88): Az alkotmányosság és lehetőségei a gazdaságban, különös tekintettel a környezetvédelemre mint gazdaságilag releváns tevékenységre. Állam- és Jogtudomány, Vol. 30, No. 3–4, 474–510.

  Sajó A , 'Az alkotmányosság és lehetőségei a gazdaságban, különös tekintettel a környezetvédelemre mint gazdaságilag releváns tevékenységre ' (1987 ) 30 Állam- és Jogtudomány : 474 -510.

  • Search Google Scholar
 • Samson, E. (1987): Kausalitäts- und Zurechnungsprobleme im Umweltstrafrecht. Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft, Band 99, Heft 4, 617–636.

  Samson E , 'Kausalitäts- und Zurechnungsprobleme im Umweltstrafrecht ' (1987 ) Band99 Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft : 617 -636.

  • Search Google Scholar
 • Samu, M. (1997): Jogpolitika. Rejtjel Kiadó, Budapest.

  Samu M , '', in Jogpolitika , (1997 ) -.

 • Sántha, F. (2000): A jogi személyekkel szemben alkalmazható büntetőjogi jogkövetkezmények. Jogtudományi Közlöny, Vol. 55, No. 6, 230–240.

  Sántha F , 'A jogi személyekkel szemben alkalmazható büntetőjogi jogkövetkezmények ' (2000 ) 55 Jogtudományi Közlöny : 230 -240.

  • Search Google Scholar
 • Sántha, F. (2001): A szervezetek büntetőjogi felelősségének kérdései a nemzetközi dokumentumokban. Collega, Vol. 7, No. 2, 4–11.

  Sántha F , 'A szervezetek büntetőjogi felelősségének kérdései a nemzetközi dokumentumokban ' (2001 ) 7 Collega : 4 -11.

  • Search Google Scholar
 • Schall, H. (1992): Möglichkeiten und Grenzen eines verbesserten Umweltschutzes durch Strafrecht. Wistra, Vol. 29, Heft 1, 1–10.

  Schall H , 'Möglichkeiten und Grenzen eines verbesserten Umweltschutzes durch Strafrecht ' (1992 ) 29 Wistra : 1 -10.

  • Search Google Scholar
 • Tamás, A. (1980): Büntetőjogi felelősség a környezetvédelmi törvények megszegéséért. In: Kilényi, G. - Tamás, A. (szerk.): A környezetvédelmi jogi szabályozás fejlesztésének egyes kérdései. MTA Dunántúli Tudományos Intézet - Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hivatal, Pécs, 103–112.

  Tamás A , '', in A környezetvédelmi jogi szabályozás fejlesztésének egyes kérdései , (1980 ) -.

 • Tarr, Gy. (1984): Emberi környezet - környezetvédelem. Magyar Jog, Vol. 31, No. 6, 525–533.

  Tarr Gy , 'Emberi környezet - környezetvédelem ' (1984 ) 31 Magyar Jog : 525 -533.

 • Tilki, K. (2003): A környezetvédelmi büntetőjog szabályozása egyes európai országokban. In: Irk, F. (szerk.): Kriminológiai Tanulmányok 40. Országos Kriminológiai Intézet, Budapest, 205–229.

  Tilki K , '', in Kriminológiai Tanulmányok 40 , (2003 ) -.

 • Tilki, K. (2004): A környezetkárosítás és a természetkárosítás jogalkalmazói gyakorlata. In: Irk, F. (szerk.): Kriminológiai Tanulmányok 41. Országos Kriminológiai Intézet, Budapest, 217–248.

  Tilki K , '', in Kriminológiai Tanulmányok 41 , (2004 ) -.

 • Vigh, J. (1991): Környezetvédelem a neopozitivista kriminológia szemszögéből. Rendészeti Szemle, Vol. 29, No. 12, 14–20.

  Vigh J , 'Környezetvédelem a neopozitivista kriminológia szemszögéből ' (1991 ) 29 Rendészeti Szemle : 14 -20.

  • Search Google Scholar
 • Vókó, Gy. (2004): A társaságok, jogi személyek büntetőjogi felelőssége. In: Korinek, L. - Kőhalmi, L. - Herke, Cs. (szerk.): Emlékkönyv Ferencz Zoltán egyetemi adjunktus halálának 20. évfordulójára. Studia Iuridica Auctoritate Universitatis Pécs Publicata 133. Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar. Pécs, 301–314.

  Vókó Gy , '', in Emlékkönyv Ferencz Zoltán egyetemi adjunktus halálának 20. évfordulójára , (2004 ) -.

 • Wasmuth, J. - Koch, M. (1990): Rechtfertigende Wirkung der behördlichen Duldung im Umweltstrafrecht. Neue Juristische Wochenschrift, Vol. 30, Heft 39, 2434–2441.

  Koch M , 'Rechtfertigende Wirkung der behördlichen Duldung im Umweltstrafrecht ' (1990 ) 30 Neue Juristische Wochenschrift : 2434 -2441.

  • Search Google Scholar
 • Zoltán, Ö. (1985): Kártérítési felelősség a környezet védelmében. Akadémiai Kiadó, Budapest.

  Zoltán , '', in Kártérítési felelősség a környezet védelmében , (1985 ) -.

 • Zoltán, Ö. (1994): A környezetvédelemről és szabályozásáról. Magyar Jog, Vol. 41, No. 4, 204–212.

  Zoltán , 'A környezetvédelemről és szabályozásáról ' (1994 ) 41 Magyar Jog : 204 -212.

  • Search Google Scholar

Társadalomkutatás
Language Hungarian
Year of
Foundation
1993
Publication
Programme
ceased
Founder Társadalomtudományi Kutatóközpont -- Centre for Social Sciences
Founder's
Address
H-1097 Budapest, Hungary Tóth Kálmán u.4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0231-2522 (Print)
ISSN 1588-2918 (Online)