View More View Less
 • 1 Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Munkajogi és Agrárjogi Intézeti Tanszék Miskolc, Egyetemváros Miskolc Magyarország
Restricted access

A környezeti felelősség érvényesítése tekintetében fontos kérdés a környezetjogi biztosítékok rendszere. A jognak a végrehajtás lényegi kérdéseivel is foglalkoznia kell, nem elegendő csak a felelősségi kérdésekkel. Biztosítékok és biztosítási termékek sora szolgálja a végrehajtást. Az állami finanszírozás rendszere jelentősen érinti a költségvetést, így azt fontos csökkenteni környezetjogi biztosítékokkal.

 • Csák, Cs. (2008): Környezetjog. Előadásvázlatok a környezetjogi gondolkodás köréből. Novotni Kiadó, Miskolc.

  Csák Cs , '', in Környezetjog. Előadásvázlatok a környezetjogi gondolkodás köréből , (2008 ) -.

 • Csák, Cs. (2011): Gondolatok a „szennyező fizet” elvének alkalmazási problémáiról. Miskolci Jogi Szemle Vol. 6, Különszám, 31–46.

  Csák Cs , 'Gondolatok a „szennyező fizet” elvének alkalmazási problémáiról ' (2011 ) 6 Miskolci Jogi Szemle : 31 -46.

  • Search Google Scholar
 • Csutora, M. (1996): A környezeti terhek számbavétele a vállalatok tulajdonosváltásánál. Vezetéstudomány, Vol. 23, No. 2, 5–13.

  Csutora M , 'A környezeti terhek számbavétele a vállalatok tulajdonosváltásánál ' (1996 ) 23 Vezetéstudomány : 5 -13.

  • Search Google Scholar
 • Erdős, É. (2010): Az állami támogatások jogi szabályozásának anomáliái. In: Pénzügyi Jogot Oktatók Konferenciáinak előadásai 2006–2009. Novotni Kiadó, Miskolc, 132–145.

  Erdős , '', in Pénzügyi Jogot Oktatók Konferenciáinak előadásai 2006–2009 , (2010 ) -.

 • Erdős, É. (2012): Az európai adóharmonizáció mint a káros adóverseny elleni fellépés eszköze. Publicationes Universitatis Miskolcinensis — Sectio Juridica et Politica, Vol. 30, No. 2, 255–271.

  Erdős , 'Az európai adóharmonizáció mint a káros adóverseny elleni fellépés eszköze ' (2012 ) 30 Publicationes Universitatis Miskolcinensis — Sectio Juridica et Politica : 255 -271.

  • Search Google Scholar
 • Fodor, L. (2006): Környezetvédelem az Alkotmányban. Gondolat Kiadó - Debreceni Egyetem Államés Jogtudományi Kar, Budapest-Debrecen.

  Fodor L , '', in Környezetvédelem az Alkotmányban , (2006 ) -.

 • Hoffmann, A. - Somogyi, T. (2007): A környezetvédelmi költségek azonosítása mezőgazdasági vállalatoknál — módszertani kérdések és problémák. Agrártudományi Közlemények, Vol. 12, No. 26, 175–180.

  Somogyi T , 'A környezetvédelmi költségek azonosítása mezőgazdasági vállalatoknál — módszertani kérdések és problémák ' (2007 ) 12 Agrártudományi Közlemények : 175 -180.

  • Search Google Scholar
 • Julesz, M. (2002): Felelősség az emberi környezetet veszélyeztető magatartásokért. Magyar Jog, Vol. 49, No. 7, 413–418.

  Julesz M , 'Felelősség az emberi környezetet veszélyeztető magatartásokért ' (2002 ) 49 Magyar Jog : 413 -418.

  • Search Google Scholar
 • Julesz, M. (2003a): A környezeti civil felelősség Franciaországban, Németországon és Magyarországon. Jogelméleti Szemle, Vol. 4, No. 2, 1–6.

  Julesz M , 'A környezeti civil felelősség Franciaországban, Németországon és Magyarországon ' (2003 ) 4 Jogelméleti Szemle : 1 -6.

  • Search Google Scholar
 • Julesz, M. (2003b): Az állatok által okozott kár megtérítésének néhány szempontja. Magyar Jog, Vol. 50, No. 11, 662–666.

  Julesz M , 'Az állatok által okozott kár megtérítésének néhány szempontja ' (2003 ) 50 Magyar Jog : 662 -666.

  • Search Google Scholar
 • Julesz, M. (2005): A környezetvédelem és a kártérítési felelősség. Magyar Jog, Vol. 52, No. 12, 723–731.

  Julesz M , 'A környezetvédelem és a kártérítési felelősség ' (2005 ) 52 Magyar Jog : 723 -731.

  • Search Google Scholar
 • Julesz, M. (2006a): Egy modern jogi eszköz a környezet védelmében. Magyar Tudomány, Vol. 167, No. 12, 1476–1488.

  Julesz M , 'Egy modern jogi eszköz a környezet védelmében ' (2006 ) 167 Magyar Tudomány : 1476 -1488.

  • Search Google Scholar
 • Julesz, M. (2006b): Környezetvédelmi civil szervezetek és az actio popularis. Acta Humana, Vol. 17, No. 3–4, 150–164.

  Julesz M , 'Környezetvédelmi civil szervezetek és az actio popularis ' (2006 ) 17 Acta Humana : 150 -164.

  • Search Google Scholar
 • Julesz, M. (2006c): Prevenció és reparáció a környezetvédelmi magánjogban. Magyar Jog, Vol. 53, No. 3, 162–168.

  Julesz M , 'Prevenció és reparáció a környezetvédelmi magánjogban ' (2006 ) 53 Magyar Jog : 162 -168.

  • Search Google Scholar
 • Julesz, M. (2007a): A testi és lelki egészséghez való alapjogról. Acta Humana, Vol. 18, No. 3, 68–77.

  Julesz M , 'A testi és lelki egészséghez való alapjogról ' (2007 ) 18 Acta Humana : 68 -77.

  • Search Google Scholar
 • Julesz, M. (2007b): Környezetvédelem és tömegtájékoztatás (reklámjog, védjegy, versenyjog és jó hírnév). Infokommunikáció és Jog, Vol. 4, No. 17, 10–18.

  Julesz M , 'Környezetvédelem és tömegtájékoztatás (reklámjog, védjegy, versenyjog és jó hírnév) ' (2007 ) 4 Infokommunikáció és Jog : 10 -18.

  • Search Google Scholar
 • Julesz, M. (2007c): Felelősség az emberi környezetet veszélyeztető magatartásokért. I.: A környezetvédelmi magánjogi felelősség alapesete. Jura, Vol. 13, No. 1, 90–110.

  Julesz M , 'Felelősség az emberi környezetet veszélyeztető magatartásokért. I.: A környezetvédelmi magánjogi felelősség alapesete ' (2007 ) 13 Jura : 90 -110.

  • Search Google Scholar
 • Kovács Zsolt (2006): Biztosítási közjog. HvgOrac, Budapest.

  Kovács Z , '', in Biztosítási közjog , (2006 ) -.

 • Nagy, Z. (2011): Fenntartható költségvetési elvonások rendszere a környezetvédelem területén. Publicationes Universitatis Miskolcinensis — Sectio Juridica et Politica, Vol. 29, No. 1, 247–258.

  Nagy Z , 'Fenntartható költségvetési elvonások rendszere a környezetvédelem területén ' (2011 ) 29 Publicationes Universitatis Miskolcinensis — Sectio Juridica et Politica : 247 -258.

  • Search Google Scholar
 • Nagy, Z. (2012): A közpénzügyi támogatási jogviszony a közjogi és a magánjogi szabályozás metszetében. Publicationes Universitatis Miskolcinensis — Sectio Juridica et Politica, Vol. 30, No. 2, 339–350.

  Nagy Z , 'A közpénzügyi támogatási jogviszony a közjogi és a magánjogi szabályozás metszetében ' (2012 ) 30 Publicationes Universitatis Miskolcinensis — Sectio Juridica et Politica : 339 -350.

  • Search Google Scholar
 • Olajos, I. (2008): A géntechnológiai tevékenység szabályozása. In: Szilágyi, J. E. (2008): Környezetjog II. Ágazati környezetvédelem és kapcsolódó területei. Novotni Kiadó, Miskolc, 61–88.

  Olajos I , '', in Környezetjog II. Ágazati környezetvédelem és kapcsolódó területei , (2008 ) -.

 • Olajos, I. (2010): A vis maior szerepe a támogatásokban — különös tekintettel az árvíz és belvíz helyzetre In: Csák Csilla (szerk.): Az európai földszabályozás aktuális kérdései. Novotni Kiadó, Miskolc, 199–211.

  Olajos I , '', in Az európai földszabályozás aktuális kérdései , (2010 ) -.

 • Prugberger, T. (2001): A globalizáció és a környezetvédelem neuralgikus kérdései a jogalkotás, a jogkövetés és a jogalkalmazás síkján. Jogelméleti Szemle, Vol. 2, No. 1, 1–8.

  Prugberger T , 'A globalizáció és a környezetvédelem neuralgikus kérdései a jogalkotás, a jogkövetés és a jogalkalmazás síkján ' (2001 ) 2 Jogelméleti Szemle : 1 -8.

  • Search Google Scholar
 • Román, R. (2011): A megszúnő gazdálkodó szervezetekkel kapcsolatos környezetvédelmi szabályozás problémái. Agrár- és Környezetjog, Vol. 7, No. 11, 50–69.

  Román R , 'A megszúnő gazdálkodó szervezetekkel kapcsolatos környezetvédelmi szabályozás problémái ' (2011 ) 7 Agrár- és Környezetjog : 50 -69.

  • Search Google Scholar
 • Szabó, Sz. (2007): A szennyező fizet elve a környezetvédelemben. Iustum Aequum Salutare, Vol. 3, No. 3, 215–224.

  Szabó Sz , 'A szennyező fizet elve a környezetvédelemben ' (2007 ) 3 Iustum Aequum Salutare : 215 -224.

  • Search Google Scholar
 • Szilágyi, J. E. (2010): A géntechnológia jogi szabályozása. In: Szilágyi, J. E. (szerk.): Környezetjog II. Tanulmányok a környezetjogi gondolkodás köréből. Novotni Kiadó, Miskolc, 105–128.

  Szilágyi J E , '', in Környezetjog II. Tanulmányok a környezetjogi gondolkodás köréből , (2010 ) -.

 • Szilágyi, J. E. (2011): A zöld géntechnológiai szabályozás fejlődésének egyes aktuális kérdéseiről. Miskolci Jogi Szemle, Vol. 8, No. 2, 36–54.

  Szilágyi J E , 'A zöld géntechnológiai szabályozás fejlődésének egyes aktuális kérdéseiről ' (2011 ) 8 Miskolci Jogi Szemle : 36 -54.

  • Search Google Scholar
 • Varga, J. - Vásárhelyi, G. (2012): Concept for a European Industrial Disaster Risk Sharing Facility. A lesson learned from the Hungarian red sludge disaster. In: Raisz, A. (szerk.): A nemzetközi környezetjog aktuális kihívásai. Miskolci Egyetem, Miskolc, 207–215.

  Vásárhelyi G , '', in A nemzetközi környezetjog aktuális kihívásai , (2012 ) -.

 • Vékás, L. (2012): Az új Polgári Törvénykönyv Bizottsági Javaslata magyarázatokkal. Complex Kiadó, Budapest.

  Vékás L , '', in Az új Polgári Törvénykönyv Bizottsági Javaslata magyarázatokkal , (2012 ) -.

 • Zlinszky, J. (1995): A tizenkét táblás törvény töredékei. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

  Zlinszky J , '', in A tizenkét táblás törvény töredékei , (1995 ) -.

Társadalomkutatás
Language Hungarian
Year of
Foundation
1993
Publication
Programme
ceased
Founder Társadalomtudományi Kutatóközpont -- Centre for Social Sciences
Founder's
Address
H-1097 Budapest, Hungary Tóth Kálmán u.4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0231-2522 (Print)
ISSN 1588-2918 (Online)