View More View Less
 • 1 SZE, Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Kereskedelmi, Agrár- és Munkajogi Tanszék 9026 Győr Áldozat u. 12 Magyarország
Restricted access

A természetvédelem, az élőhelyek és az élővilág védelme, továbbá a környezetvédelem azonos alapokon nyugszanak, mind a négy védelmi rendszer „az élet természeti alapjait“ törekszik megóvni — nagyrészt éppen társadalomvédelmi céllal — az azokat károsító, túlhasználattal fenyegető emberi igénybevétellel szemben. A védelmi rendszer elengedhetetlen része, szervezeti-hatásköri aspektusa a jogalkalmazó, jogot kikényszerítő szervek köre (alanyi oldal). Végül az önmagában is komplex védelmi rendszernek tekinthető elem, az élet természeti alapjainak sajátos védelmi eszköze, a legjellemzőbb módon a természetvédelemhez és az élőhelyek védelméhez kapcsolódó védett területek zónarendszere kerül a vizsgálat középpontjába.

 • Adams, A. B. (1962): First World Conference on National Parks. U.S. Dept. of the Interior, U.S. Govt. Print. Off., Washington.

  Adams A. B. , '', in First World Conference on National Parks , (1962 ) -.

 • Bándi Gy. (2011): Környezetjog. Szent István Társulat, Budapest.

  Bándi Gy. , '', in Környezetjog , (2011 ) -.

 • Bándi Gy. et al. (szerk.) (2008): Az Európai Bíróság környezetjogi ítélkezési gyakorlata. Szent István Társulat, Budapest.

  '', in Az Európai Bíróság környezetjogi ítélkezési gyakorlata , (2008 ) -.

 • Fodor L. (2012): Környezetvédelmi jog és igazgatás. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen.

  Fodor L. , '', in Környezetvédelmi jog és igazgatás , (2012 ) -.

 • Gillespie, A. (2007): Protected Areas and International Environmental Law. Martinus Nijhoff Publishers, Leiden-Boston.

  Gillespie A. , '', in Protected Areas and International Environmental Law , (2007 ) -.

 • Hoard, E. D. — Lockett, L. E. — Schwenke, R. D. (eds) et al. (2005): Florida Environmental Law Handbook. Government Institutes. An imprint of The Scarecrow Press, Lanham, Maryland.

  '', in Florida Environmental Law Handbook , (2005 ) -.

 • Horváth G. (2013): A környezetvédelem, a természetvédelem és az élőhelyvédelem viszonyrendszere a hazai jogi szabályozásban. Jogtudományi Közlöny 2013/7–8., 355–367.

  Horváth G. , 'A környezetvédelem, a természetvédelem és az élőhelyvédelem viszonyrendszere a hazai jogi szabályozásban ' (2013 ) 7–8 Jogtudományi Közlöny : 355 -367.

  • Search Google Scholar
 • Maczulak, A. (2010): Biodiversity: Conserving Endangered Species. Facts On File Inc., New York.

  Maczulak A. , '', in Biodiversity: Conserving Endangered Species , (2010 ) -.

 • Patyi A. — Varga Zs. A. (2012): Általános közigazgatási jog (az Alaptörvény rendszerében). Dialóg Campus, Budapest-Pécs.

  Varga Zs. A. , '', in Általános közigazgatási jog (az Alaptörvény rendszerében) , (2012 ) -.

 • Straus, B. (2005): Salamis. Arrow, London.

  Straus B. , '', in Salamis , (2005 ) -.

Társadalomkutatás
Language Hungarian
Year of
Foundation
1993
Publication
Programme
ceased
Founder Társadalomtudományi Kutatóközpont -- Centre for Social Sciences
Founder's
Address
H-1097 Budapest, Hungary Tóth Kálmán u.4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0231-2522 (Print)
ISSN 1588-2918 (Online)