View More View Less
 • 1 PPKE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézete 2087 Piliscsaba Egyetem u. 1 Magyarország
Restricted access

A tanulmány1 felhívja a figyelmet arra, hogy a globalizált világban felettébb fontos érteni és ismerni, milyen társadalmi, gazdasági és politikai folyamatok zajlanak a világ második legnépesebb országában, amely egyre inkább regionális nagyhatalmi pozíciókra tart igényt, és ahol a gazdasági fejlődés a világon az egyik legdinamikusabb. Miközben Indiában nyugati típusú demokratikus intézmények léteznek, mára átalakult tartalmuk és működésük, és sok esetben mást értenek az egyes fogalmak alatt, mint azokban az országokban, ahol ezek a fogalmak és intézmények eredetileg kialakultak. A tanulmány leszűkíti e vizsgálódást a szekularizmus, a szekuláris állam kérdésére, amely felszámolásának lehetünk tanúi napjainkban. A folyamat bevallott célja a hindú India megteremtése. A tanulmány felvázolja a törekvés ideológiai tartalmát, eszközrendszerét, összefonódását a gazdasági-társadalmi folyamatokkal. Magyarázatot keres és részben kínál arra is, hogy miért militáns a mozgalom, miért támadja a muszlimokat és főképpen a keresztényeket. A többségi elv — e demokratikus érték — sajátos indiai értelmezésével a mozgalom és annak kiterjedt szervezeti hálózatai a vallási kisebbségek felszámolására törekednek, és ennek érdekében nem riadnak vissza brutális eszközöktől és tettektől sem. Ez a meghökkentő folyamat, miközben az ősi értékekhez és törvényekhez való visszatérést hirdeti, felhasználja a modern információs forradalom minden eszközét a megújított vallási tanok és erkölcsi törvények terjesztése és elfogadtatása érdekében, ugyanakkor megszabadítja azokat ókori formájuktól és tartalmuktól, de erőteljes nacionalizmusa érdekében állítja, hogy ugyanarról a vallásról és hagyományról van szó. A tanulmány idéz néhány példát, amelyek cáfolják ezt az állítást.A nemzetközi szakirodalommal egyetértve a szerző szerint a társadalom hinduizálását követi az állam hindúvá tétele, hiszen a politika aktorainak túlnyomó többsége azonosul a hinduizmussal, mint identitása legfontosabb elemével. Ez az azonosulás és a többségi elv együttesen pedig azt a paradox helyzetet teremti meg a mai Indiában, hogy állam és társadalom számos demokratikus elv feláldozásával a hinduizmus alapján válik egységesedő nemzetté, amely ezzel igyekszik a háttérbe tolni a társadalom gazdasági, vallási és kaszteredetű feszültségeit, és bizonyos értelemben megszilárdítja a családon belüli patriarchális viszonyokat, valamint szentesíti a társadalmi hierarchia tiszteletét.

 • Bakshi, P. M. (2009): The Constitution of India. Universal Law Publishing Co., Delhi.

  Bakshi P. M. , '', in The Constitution of India , (2009 ) -.

 • Chatterji, Angana P. (2009): Violent Gods. Hindu Nationalism in India’s Present. Narratives from Orissa. Three Essays Collective, Gurgaon.

  Chatterji A. P. , '', in Violent Gods. Hindu Nationalism in India’s Present. Narratives from Orissa , (2009 ) -.

 • Corbridge, S. — Harris, J. — Geoffrey, C. (2013): India Today. Economy, Politics & Society. Polity Press, Cambridge.

  Geoffrey C. , '', in India Today. Economy, Politics & Society , (2013 ) -.

 • Dharmasutras. The Law Codes of Ancient India. Patrick Olivelle angol fordítása alapján (Oxford University Press, 1999).

 • Dumont, L. (1970): Homo Hierarchicus. Weidenfeld & Nicolson Ltd., London.

  Dumont L. , '', in Homo Hierarchicus , (1970 ) -.

 • Gáthy, V. (2012): The Institution of the Ombudsman (Lokpal): The Concept in India and Europe. In: Journal of Asian Politics. Vol. II. No. 2, July–December 2012, Raichur, 1–16.

  Gáthy V. , 'The Institution of the Ombudsman (Lokpal): The Concept in India and Europe ' (2012 ) II Journal of Asian Politics : 1 -16.

  • Search Google Scholar
 • Jeffery, P. — Jeffery, T. (2006): Confronting Saffron Demography. Religion, Fertility, and Women’s Status in India. Three Essays Collective, Gurgaon.

  Jeffery T. , '', in Confronting Saffron Demography. Religion, Fertility, and Women’s Status in India , (2006 ) -.

 • Jeffrey, R. — Doron, A. (2013): The Great Indian Phone Book. Hurst & Company, London.

  Doron A. , '', in The Great Indian Phone Book , (2013 ) -.

 • Kothari, R. (2005): Rethinking Democracy. Orient Longman, New Delhi.

  Kothari R. , '', in Rethinking Democracy , (2005 ) -.

 • Menon, K. D. (2010): Everyday Nationalism. Women of the Hindu Right in India. University of Pennsylvania Press, Philadelphia.

  Menon K. D. , '', in Everyday Nationalism. Women of the Hindu Right in India , (2010 ) -.

 • Micklethwait, J. — Wooldridge, A. (2009): God is Back: How the Global Revival of Faith is Changing the World. Penguin, New York.

  Wooldridge A. , '', in God is Back: How the Global Revival of Faith is Changing the World , (2009 ) -.

Társadalomkutatás
Language Hungarian
Year of
Foundation
1993
Publication
Programme
ceased
Founder Társadalomtudományi Kutatóközpont -- Centre for Social Sciences
Founder's
Address
H-1097 Budapest, Hungary Tóth Kálmán u.4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0231-2522 (Print)
ISSN 1588-2918 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Feb 2021 2 0 0
Mar 2021 15 0 0
Apr 2021 7 0 0
May 2021 7 0 1
Jun 2021 3 0 0
Jul 2021 2 0 0
Aug 2021 0 0 0