Author: Éva Bóka 1
View More View Less
 • 1 Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Multidiszciplináris Doktori Iskola Világgazdasági Tanszék Európa Újragondolása Doktori Műhely Fővám tér 8 Budapest 1093 Magyarország
Restricted access

Az európai kultúrához tartozó országok a világ többi országával szoros kölcsönhatásban fejlődtek a történelem során. Volt azonban egy olyan periódus — a gyarmatosítás kora —, amikor a nyugateurópai hatalmak világban való kereskedelmi terjeszkedése az iparosítás és a kapitalista gazdasági forma kibontakozásához vezetett. Mindez olyan horderejű változást idézett elő a világgazdaságban, amely megváltoztatta a „tájat” és az életkörülményeket. E folyamat az agrártársadalmak felbomlását eredményezte mind Európában, mind szerte a világon, s új társadalomszervező utak és alternatívák jöttek létre. Az európaiak ezt a jelenséget időközben modernizációnak nevezték el, s a saját civilizációs alkotóenergiájuk érdemének tekintették. Ezért feljogosítva érezték magukat arra, hogy a világot nyugatosítsák, mintegy modernné tegyék, kisajátítva ezáltal a modernizációt, és elfelejtvén, hogy a valóságban a modernizáció nem európai, hanem egyetemes jelenség, az emberek és az országok közötti természetes és szükséges kereskedelmi és tudományos együttműködés eredménye.A modernizáció során kialakuló liberális kapitalizmus fiktív világgazdasági és társadalmi fejlődést eredményezett az emberek, a helyi közösségek és az országok megélhetése szempontjából. Az ázsiai országoknak hosszú időbe telt, mire az európai modernitásnak a világgazdaságot és társadalmat átalakító kihívásával szembesülve megtalálták az alternatív válaszaikat, s a világgazdaságba önálló országként bekapcsolódva maguk is gazdasági virágzást és jólétet tudtak teremteni.A tanulmány azt kutatja, hogy mit is jelent a modernizáció, amely a globalizációval együtt korunk olyan fontos eszméje, melynek társadalomformáló ereje van, s mint ilyen tudományos elméleti rangra tör a nyugatosítás keretében.

 • Althusius, J. (1932): Politica methodice digesta. Harvard University Press, Cambridge.

  Althusius J. , '', in Politica methodice digesta , (1932 ) -.

 • Bae, K. (2007) Korea at the Crossroads. The History and Future of East Asia. Happy Reading Books, Seoul.

  Bae K. , '', in Korea at the Crossroads , (2007 ) -.

 • Bóka É. (2008) Az európai integráció. Elméletek történelmi perspektívában. Corvina, Budapest.

  Bóka , '', in Az európai integráció. Elméletek történelmi perspektívában , (2008 ) -.

 • Bóka É. (2009): The Europe-China Dialogue in a Historical Perspective. Grotius, E-Könyvtár, http://www.grotius.hu/publ/displ.asp?id=FDWKZS

  Bóka , '', in The Europe-China Dialogue in a Historical Perspective , (2009 ) -.

 • Bóka É. (2010) Európa és ázsia. Modernizáció és globalizáció. Grotius Könyvtár 4., Veszprém.

  Bóka , '', in Európa és ázsia. Modernizáció és globalizáció , (2010 ) -.

 • Eisenstadt, S. N. (1978) European Expansion and the Civilization of Modernity. In: Wesseling, Henk (ed.) Expansion and Reaction. Leiden University Press, Leiden.

  Eisenstadt S. N. , '', in Expansion and Reaction , (1978 ) -.

 • Eliassen, K. A. — Borve Arnesen, C. (2007) Comparison of European and Southeast Asian Integration. In: M. Telo (ed.) European Union and New Regionalism. Regional Actors and Global Governance in a Post-Hegemonic Era. Ashgate Publishing Limited, Aldershot, Hampshire, England; Ashgate Publishing Company, Burlington, USA. EUSA AP honlapja: http://www.eusaap.org/

  Borve Arnesen C. , '', in European Union and New Regionalism. Regional Actors and Global Governance in a Post-Hegemonic Era , (2007 ) -.

 • Gaulle, Ch. de (2003) Europe, in Memoirs of Hope (Simon and Schuster, New York, 1971). In: B. F. Nelsen — A. Stubb (eds) The European Union. Readings on the Theory and Practice of European Integration. Lynne Rienner Publishers Inc., Boulder, Colorado.

  Gaulle C.h. , '', in The European Union. Readings on the Theory and Practice of European Integration , (2003 ) -.

 • Higgot, R. (2007) Alternative Models of Regional Cooperation? The Limits of Regional Institutionalization in East Asia. In: M. Telo (ed.) (2007) European Union and New Regionalism. Regional Actors and Global Governance in a Post-Hegemonic Era. Ashgate Publishing Limited, Aldershot, Hampshire, England; Ashgate Publishing Company, Burlington, USA.

  Higgot R. , '', in European Union and New Regionalism. Regional Actors and Global Governance in a Post-Hegemonic Era , (2007 ) -.

 • Holland, M. — Ryan, P. — Nowak, A. Z. — Chaban, N. (eds.) (2007) The EU Through the Eyes of Asia. Media, Public and Elite Perceptions in China, Japan, Korea, Singapore and Thailand. Asia-Europe Foundation, National Centre for Research on Europe. Ateneo de Manila University, University of Warsaw, Singapore — Warsaw.

  '', in The EU Through the Eyes of Asia. Media, Public and Elite Perceptions in China, Japan, Korea, Singapore and Thailand , (2007 ) -.

 • Huntington, S. P. (1996) The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. Simon & Schuster UK Ltd., London.

  Huntington S. P. , '', in The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order , (1996 ) -.

 • Kant, I. (1985): Az örök béke. Európa, Budapest.

  Kant I. , '', in Az örök béke , (1985 ) -.

 • Kierzkowski, H. (ed.) (2002) Europe and Globalization. Palgrave, Macmillan, New York.

  '', in Europe and Globalization , (2002 ) -.

 • Kosáry, D. (1997) Keynote address: Europe and the World System in a Historical Perspective. In: R. Falk — T. Szentes (eds.) A New Europe in a Changing Global System. United Nations University Press, Tokyo, New York, Paris.

  Kosáry D. , '', in A New Europe in a Changing Global System , (1997 ) -.

 • Maul, H. — Segal, G. — Wanandi, J. (eds.) (1998): Europe and the Asia Pacific. Routledge, London, New York.

  '', in Europe and the Asia Pacific , (1998 ) -.

 • Monnet, J. (1962) A Ferment of Change. Journal of Common Market Studies. I. évf. 1, 203–211.

  Monnet J. , 'A Ferment of Change ' (1962 ) 1 Journal of Common Market Studies : 203 -211.

 • Polányi K. (1997) A nagy átalakulás. Korunk gazdasági és politikai gyökerei. Napvilág, Budapest.

  Polányi K. , '', in A nagy átalakulás. Korunk gazdasági és politikai gyökerei , (1997 ) -.

 • Proudhon, P.-J. (1921) Du principe fédératif. Bossard, Paris.

  Proudhon P.-J. , '', in Du principe fédératif , (1921 ) -.

 • Spinelli, A. (1972) The European Adventure. Charles Knight & Co. Ltd., London.

  Spinelli A. , '', in The European Adventure , (1972 ) -.

 • Telo, M. (ed.) (2007) European Union and New Regionalism. Regional Actors and Global Governance in a Post-Hegemonic Era. Ashgate Publishing Limited, Aldershot, Hampshire, England; Ashgate Publishing Company, Burlington, USA.

  '', in European Union and New Regionalism. Regional Actors and Global Governance in a Post-Hegemonic Era , (2007 ) -.

 • Tocqueville, A. de (1990) Democracy in America. Vol. 1. Vintage Book Edition, Random Hause INC., New York.

  Tocqueville A. , '', in Democracy in America , (1990 ) -.

 • Waters, M. (ed.) (1999) Modernity. Critical Concepts. Vol. 1. Modernization. Routledge, London.

  '', in Modernity. Critical Concepts , (1999 ) -.

 • Wesseling, H. (ed.) (1978): Expansion and Reaction. Leiden University Press, Leiden.

  '', in Expansion and Reaction , (1978 ) -.

 • Zukin, S. (1993) Landscapes of power: from Detroit to Disney World. University of California Press, Berkeley.

  Zukin S. , '', in Landscapes of power: from Detroit to Disney World , (1993 ) -.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Oct 2020 1 0 0
Nov 2020 0 9 2
Dec 2020 0 0 0
Jan 2021 0 0 0
Feb 2021 0 0 0
Mar 2021 0 0 0
Apr 2021 1 0 0