View More View Less
 • 1 Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Szociológiai Intézet 3515 Miskolc - Egyetemváros Magyarország
Restricted access

A társadalmi viszonyokra vonatkozó felfogásunkhoz kapcsolódva, ebben a tanulmányban a társadalmi viszony fogalmához képest eltérő fogalomként határozzuk meg a társadalmi kapcsolat fogalmát. A társadalmi kapcsolat kifejezett vagy hallgatólagos megegyezés által kialakított kölcsönös elvárás és elkötelezettség adott egyének között abban a vonatkozásban, hogy elősegítik egymás érdekeinek az érvényesítését. Az adott kapcsolatokat kialakító szabályrendszer formája, illetve az adott kapcsolatokat alkotó kötelezettségek, valamint e kötelezettségekhez kapcsolódó ellenőrzés szabályozottsága szempontjából a társadalmi kapcsolatokon belül különbséget teszünk a szoros és a laza társadalmi kapcsolatok között. A laza társadalmi kapcsolatokon belül a normatív egyenlőség vagy egyenlőtlenség szempontjából megkülönböztetjük egymástól a partneri kapcsolatokat és a hűségi kapcsolatokat.

 • Angelusz R. — Tardos R. (1991): A „gyenge kötések” ereje és gyengesége. In: Utasi Á. (szerk.): Társas kapcsolatok. Gondolat Kiadó, Budapest, 40–58.

  Tardos R. , '', in Társas kapcsolatok , (1991 ) -.

 • Angelusz R. (szerk.) (1999): A társadalmi rétegződés komponensei. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest.

  '', in A társadalmi rétegződés komponensei , (1999 ) -.

 • Bloch, M. (2002): A feudális társadalom. Osiris Kiadó, Budapest.

  Bloch M. , '', in A feudális társadalom , (2002 ) -.

 • Bourdieu, P. (1999): Gazdasági tőke, kulturális tőke, társadalmi tőke. In: Angelusz R. (szerk.): A társadalmi rétegződés komponensei. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 156–177.

  Bourdieu P. , '', in A társadalmi rétegződés komponensei , (1999 ) -.

 • Bourdieu, P. (2002): A gyakorlati észjárás. A társadalmi cselekvés elméletéről. Napvilág Kiadó, Budapest.

  Bourdieu P. , '', in A gyakorlati észjárás. A társadalmi cselekvés elméletéről , (2002 ) -.

 • Böröcz J. — Southworth, C. (1995): Kapcsolatok és jövedelem: Magyarország 1986–1987. Szociológiai Szemle Vol. 5, No, 2, 25–48.

  Southworth C. , 'Kapcsolatok és jövedelem: Magyarország 1986–1987 ' (1995 ) 5 Szociológiai Szemle : 25 -48.

  • Search Google Scholar
 • Burt, R. S. (1992): Structural Holes. The Social Structure of Competition. Harvard University Press, Cambridge.

  Burt R. S. , '', in Structural Holes. The Social Structure of Competition , (1992 ) -.

 • Coleman, J. S. (1990): Foundations of Social Theory. The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge.

  Coleman J. S. , '', in Foundations of Social Theory , (1990 ) -.

 • Coleman, J. S. (1994): Társadalmi tőke. In: Lengyel Gy. — Szántó Z. (szerk.): A gazdasági élet szociológiája. Aula Kiadó, Cambridge, 99–127.

  Coleman J. S. , '', in A gazdasági élet szociológiája , (1994 ) -.

 • Farkas Z. (2010): Társadalomelmélet: Az intézményes szociológia elmélete. Második kötet. Bíbor Kiadó, Miskolc.

  Farkas Z. , '', in Társadalomelmélet: Az intézményes szociológia elmélete. Második kötet , (2010 ) -.

 • Farkas Z. (2011): Társadalomelmélet: Az intézményes szociológia elmélete. Harmadik kötet. Bíbor Kiadó, Miskolc.

  Farkas Z. , '', in Társadalomelmélet: Az intézményes szociológia elmélete. Harmadik kötet , (2011 ) -.

 • Farkas Z. (2012a): Az emberi és a társadalmi viszonyok. Társadalomkutatás, Vol. 30, No. 4, 324–342.

  Farkas Z. , 'Az emberi és a társadalmi viszonyok ' (2012 ) 30 Társadalomkutatás : 324 -342.

  • Search Google Scholar
 • Farkas Z. (2012b): A társadalmi viszonyok összetevői. Szellem és Tudomány, Vol. 3, No. 2–3, 3–16.

  Farkas Z. , 'A társadalmi viszonyok összetevői ' (2012 ) 3 Szellem és Tudomány : 3 -16.

 • Farkas Z. (2012c): A társadalmi viszony fogalmának értelmezései. In: Illésné Kovács M. (szerk.): Docere et movere. Bölcsészet- és társadalomtudományi tanulmányok a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar 20 éves jubileumára. Miskolci Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Miskolc, 193–207.

  Farkas Z. , '', in Docere et movere , (2012 ) -.

 • Farkas Z. (2013a): A társadalmi viszonyok meghatározó tényezői és létrehozása. Társadalomkutatás, Vol. 31, No. 1, 1–15.

  Farkas Z. , 'A társadalmi viszonyok meghatározó tényezői és létrehozása ' (2013 ) 31 Társadalomkutatás : 1 -15.

  • Search Google Scholar
 • Farkas Z. (2013b): A társadalmi viszonyok fő típusai. I. rész. Társadalomkutatás, Vol. 31, No. 3.

 • Farkas Z. (2013c): A társadalmi viszonyok fő típusai. II. rész. Társadalomkutatás, Vol. 31, No. 4.

 • Flap, H. D. (1990): Patronage: An Institution in its Own Right. In: Hechter, M. — Opp, K.-D. — Wippler, R. (eds.): Social Institutions. Their Emergence, Maintenance and Effects. Walter de Gruyter, New York, 225–243.

  Flap H. D. , '', in Social Institutions. Their Emergence, Maintenance and Effects , (1990 ) -.

 • Freeman, L. C. (ed.) (2008): Social Network Analysis. Volume 4. Sage Publications, Los Angeles, London, New Delhi, Singapore.

  '', in Social Network Analysis. Volume 4 , (2008 ) -.

 • Granovetter, M. (1974): Getting a Job: A Study of Contacts and Careers. Harvard University Press, Cambridge.

  Granovetter M. , '', in Getting a Job: A Study of Contacts and Careers , (1974 ) -.

 • Granovetter, M. (1988): A gyenge kötések ereje. A hálózatelmélet felülvizsgálata. Szociológiai Figyelő, Vol. 4, No. 3, 39–60.

  Granovetter M. , 'A gyenge kötések ereje. A hálózatelmélet felülvizsgálata ' (1988 ) 4 Szociológiai Figyelő : 39 -60.

  • Search Google Scholar
 • Granovetter, M. (2008): The Strength of Weak Ties. In: Freeman, L. C. (ed.): Social Network Analysis. Volume 4. Sage Publications, Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, 169–189.

  Granovetter M. , '', in Social Network Analysis. Volume 4 , (2008 ) -.

 • Hechter, M. — Opp, K.-D. — Wippler, R. (eds.) (1990): Social Institutions. Their Emergence, Maintenance and Effects. Walter de Gruyter, New York.

  '', in Social Institutions. Their Emergence, Maintenance and Effects , (1990 ) -.

 • Lengyel Gy. — Szántó Z. (szerk.) (1994): A gazdasági élet szociológiája. Aula Kiadó, Budapest.

  '', in A gazdasági élet szociológiája , (1994 ) -.

 • Lin, N. (2001): Social Capital. A Theory of Social Structure and Action. Cambridge University Press, Cambridge.

  Lin N. , '', in Social Capital. A Theory of Social Structure and Action , (2001 ) -.

 • Mann, M. (1986): The Sources of Social Power. Volume I: A History of Power from the Beginning to A. D. 1760. Cambridge University Press, Cambridge.

  Mann M. , '', in The Sources of Social Power. Volume I: A History of Power from the Beginning to A. D. 1760 , (1986 ) -.

 • Tönnies, F. (1983) Közösség és társadalom. Gondolat Kiadó, Budapest.

  Tönnies F. , '', in Közösség és társadalom , (1983 ) -.

 • Utasi Á. (szerk.) (1991): Társas kapcsolatok. Gondolat Kiadó, Budapest.

  '', in Társas kapcsolatok , (1991 ) -.

 • Walker, M. E. — Wasserman, S. — Wellman, B. (1994): Statistical Models for Social Support Networks. In: Wasserman, S. — Galaskiewicz, J.: Advances in Social Network Analysis. Research in the Social and Behavioral Sciences. Sage Publications, Thousand Oaks, London, New Delhi, 53–78.

  Wellman B. , '', in Advances in Social Network Analysis. Research in the Social and Behavioral Sciences , (1994 ) -.

 • Wasserman, S. — Galaskiewicz, J. (1994): Advances in Social Network Analysis. Research in the Social and Behavioral Sciences. Sage Publications, Thousand Oaks, London, New Delhi.

  Galaskiewicz J. , '', in Advances in Social Network Analysis. Research in the Social and Behavioral Sciences , (1994 ) -.

 • Weber, M. (1987): Gazdaság és társadalom. A megértő szociológia alapvonalai. 1. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.

  Weber M. , '', in Gazdaság és társadalom. A megértő szociológia alapvonalai. 1 , (1987 ) -.

 • White, H. C. (1992): Identity and Control. A Structural Theory of Social Action. Princeton University Press, Princeton.

  White H. C. , '', in Identity and Control. A Structural Theory of Social Action , (1992 ) -.

Társadalomkutatás
Language Hungarian
Year of
Foundation
1993
Publication
Programme
ceased
Founder Társadalomtudományi Kutatóközpont -- Centre for Social Sciences
Founder's
Address
H-1097 Budapest, Hungary Tóth Kálmán u.4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0231-2522 (Print)
ISSN 1588-2918 (Online)