Author: Tibor Papházi
View More View Less
Restricted access

A társadalomban tapasztalható rendkívül erős politikai megosztottság még a családdal kapcsolatba hozható cikkekben is megjelenik. A családpolitika önállóan elsősorban akkor kerül bele a politikai sajtóba, ha valamilyen konkrét politikai eseményhez, kormányzati intézkedéshez kapcsolható. Mivel az önálló családpolitika általában nem jelent fajsúlyos kérdést a napi- és heti sajtóban, lényegében beolvad a szociálpolitikába.

 • Bajomi-Lázár P. (2005): A politika mediatizálódása és a média politizálódása. Médiakutató 2005 tavasz http://www.mediakutato.hu/cikk/2005_01_tavasz/03_politika_mediatizalodasa

  Bajomi-Lázár P. , '', in Médiakutató , (2005 ) -.

 • Bernáth G. - Messing V. (2011): Szélre tolva. Kutatási zárójelentés a roma közösségek többségi médiaképéről. http://civilmedia.net/cm/bernath_legfrissebb_szelre_tolva_.pdf

  Messing V. , '', in Szélre tolva. Kutatási zárójelentés a roma közösségek többségi médiaképéről , (2011 ) -.

 • Gerbner, G. (2000): A média rejtett üzenete. Osiris Kiadó, MTA-ELTE Kommunikációelméleti Kutatócsoport, Budapest.

  Gerbner G. , '', in A média rejtett üzenete , (2000 ) -.

 • Jenei Á. (2001): Miből lesz a hír? A televíziós hírgyártás szervezetszociológiai vizsgálata. Médiakutató 2001 nyár. http://www.mediakutato.hu/cikk/2001_02_nyar/02_mibol_lesz_a_hir

  Jenei , '', in Médiakutató , (2001 ) -.

 • Mazzoleni, G. (2002): Politikai kommunikáció. Osiris Kiadó, Budapest.

  Mazzoleni G. , '', in Politikai kommunikáció , (2002 ) -.

 • Papházi T. (2012): A válság kezdete. Társadalomkutatás, Vol. 30, No. 1, 65–83.

  Papházi T. , 'A válság kezdete ' (2012 ) 30 Társadalomkutatás : 65 -83.

 • Rosengren, K. E. (2008): Kommunikáció. Typotex Kiadó, Budapest.

  Rosengren K. E. , '', in Kommunikáció , (2008 ) -.

 • Szabó I.-né Nagy M. - Maczák E. (szerk.) (2004): A szövegalkotás műfajai. Kézikönyv az általános iskola ötödik osztályától az érettségiig. ITEM Könyvkiadó, Békéscsaba.

  Maczák E. , '', in A szövegalkotás műfajai. Kézikönyv az általános iskola ötödik osztályától az érettségiig , (2004 ) -.

 • Szirmai É. (1997): A sajtóműfajok elmélete. A Közművelődés Tanszék média szakirányű képzésében résztvevő III. és IV. éves hallgatói számára. Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged.

  Szirmai , '', in A sajtóműfajok elmélete. A Közművelődés Tanszék média szakirányű képzésében résztvevő III. és IV. éves hallgatói számára , (1997 ) -.

 • Takács R. (2012): Politikai űjságírás a Kádár-korban. Napvilág Kiadó — Politikatörténeti Intézet, Budapest.

  Takács R. , '', in Politikai űjságírás a Kádár-korban , (2012 ) -.

 • Tóth D. (2004): Magyar sajtó — vidéken. Debreceni Disputa 2. évf. 3, 30–32.

  Tóth D. , '', in Debreceni Disputa , (2004 ) -.

 • Vicsek L. - Keszi R. - Márkus M. (2008): A menekültügy képe a magyarországi nyomtatott sajtóban 2005-ben és 2006-ban. Médiakutató 2008 ősz. http://www.mediakutato.hu/cikk/2008_03_osz/09_menekultugy

  Márkus M. , '', in Médiakutató , (2008 ) -.

Társadalomkutatás
Language Hungarian
Year of
Foundation
1993
Publication
Programme
ceased
Founder Társadalomtudományi Kutatóközpont -- Centre for Social Sciences
Founder's
Address
H-1097 Budapest, Hungary Tóth Kálmán u.4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0231-2522 (Print)
ISSN 1588-2918 (Online)