View More View Less
 • 1 Debreceni Egyetem 4032 Debrecen Egyetem tér 1 Magyarország
Restricted access

Az Európai Unió és hazánk egyik legégetőbb problémája a foglalkoztatáspolitika helyzete, ezen belül is kiemelkedő jelentőséggel bír az esélyegyenlőség térnyerésével a különböző nemek foglalkoztatásának kérdése. Rengeteg kutatást végeztek már a témában, de sajnos látványos változás a női foglalkoztatás terén mind ez idáig nem történt. Írásomban arra próbálok rámutatni, hogy a különböző uniós tapasztalatok és a gyakorlati nehézségekre irányuló megoldási javaslatok miképpen segíthetik — és némiképp már segítik is — elő azt a folyamatot, amelynek eredményeként az esélyegyenlőség valóban éreztethetné hatását, és a női foglalkoztatottság teret nyerhetne. Természetesen a munka nem nélkülözheti azokat az alapfogalmakat, amelyek kibontása nélkül a további vizsgálat értelmét veszítené, emellett górcső alá veszi azokat a témában korábban keletkezett vizsgálati anyagokat és kutatásokat, amelyek lényegi eredményeket vonultatnak fel a női foglalkoztatottság és az esélyegyenlőségi kérdések vizsgálatában (kiemelve Frey Mária és kollégái — Koncz Katalin, Borbély Szilvia — munkásságát). A megoldásra felsorakoztatott javaslatok elsősorban a gyakorlati bevezetés szükségességét sürgetik (az „egyenlő munkáért egyenlő bért” elvének érezhető, megvalósítható és kontrollálható érvényesítése; a gyermekelhelyezési problémák lehetséges megoldásai; a karrierépítés és a családalapítás összeegyeztethetősége), és nem nélkülözhetik azoknak az intézményeknek a felsorolását, amelyek már ténylegesen léteznek ugyan, elterjedtségük azonban még nem olyan mértékű, mint ahogyan azt a női foglalkoztatáspolitikai helyzet pozitív irányú változása megkövetelné (távmunka, bedolgozói munka, részmunkaidős foglalkoztatás, vállalkozóvá válás elősegítése).

 • Borbély Sz. (2011): A nemek egyenloségének érvényesülése a foglalkoztatáspolitikai eszköztárban, az adó- és tb-rendszerekben, és hatásuk a nok foglalkoztatására. Vezetéstudomány 42. évf. 5, 2–14.

  Borbély S.z. , 'A nemek egyenloségének érvényesülése a foglalkoztatáspolitikai eszköztárban, az adó- és tb-rendszerekben, és hatásuk a nok foglalkoztatására ' (2011 ) 42 Vezetéstudomány : 2 -14.

  • Search Google Scholar
 • Frey M. — Laczkó Zs. — Pálffy J. — Rózsáné Lupkovics M. — Soós V. (2009): Esélyegyenloség és foglalkoztatás. Kézikönyv vállalkozásfejlesztési intézmények és munkaügyi központok munkatársai számára. SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány, Budapest.

  Soós V. , '', in Esélyegyenloség és foglalkoztatás. Kézikönyv vállalkozásfejlesztési intézmények és munkaügyi központok munkatársai számára , (2009 ) -.

 • Gilbert, N. (2008): A Mother’s Work. How Feminism, the Market, and Policy Shape the Family Life. Yale University Press, New Haven.

  Gilbert N. , '', in A Mother’s Work. How Feminism, the Market, and Policy Shape the Family Life , (2008 ) -.

 • Kapella, O. (2009): Die Vielfalt der Familie. Verlag Barbara Budrich, Leverkusen.

  Kapella O. , '', in Die Vielfalt der Familie , (2009 ) -.

 • Koncz K. (2011): A munkeropiac nemek szerinti szegregációjának jellemzoi, mechanizmusa és következményei. Közgazdasági Szemle 58. évf. 1, 74–94.

  Koncz K. , 'A munkeropiac nemek szerinti szegregációjának jellemzoi, mechanizmusa és következményei ' (2011 ) 58 Közgazdasági Szemle : 74 -94.

  • Search Google Scholar
 • Péter T. (2013): Szülési szabadság utáni visszatérés a munkaeropiacra. http://www.hrportal.hu/hr/szulesi-szabadsag-utani-visszateres-a-munkaeropiacra-20131104.html (letöltve: 2013. november 4.).

  Péter T. , '', in Szülési szabadság utáni visszatérés a munkaeropiacra , (2013 ) -.

 • Pulay Gy. (2010): Gyermekvállalást segíto munkavállalás. Polgári Szemle 6. évf. 4, 34–49.

  Pulay G.y. , 'Gyermekvállalást segíto munkavállalás ' (2010 ) 6 Polgári Szemle : 34 -49.

  • Search Google Scholar
 • Riba I. (2011): Nemek és esélyek, Keresd a not! HVG, 2011. augusztus 27., 18–21.

  Riba I. , 'Nemek és esélyek, Keresd a not ' (2011 ) 27 HVG : 18 -21.

 • Soós V. (2009): Esélyegyenloség és foglalkoztatás: kézikönyv vállalkozásfejlesztési intézmények és munkaügyi központok munkatársai számára. SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány.

  Soós V. , '', in Esélyegyenloség és foglalkoztatás: kézikönyv vállalkozásfejlesztési intézmények és munkaügyi központok munkatársai számára , (2009 ) -.

 • Zsótér Boglárka (2010): Változó noi szerepek: munkavállalás és családi élet összeegyeztetése a fejlett országokban. Esély 21. évf. 4, 121–124.

  Zsótér B. , 'Változó noi szerepek: munkavállalás és családi élet összeegyeztetése a fejlett országokban ' (2010 ) 21 Esély : 121 -124.

  • Search Google Scholar

Társadalomkutatás
Language Hungarian
Year of
Foundation
1993
Publication
Programme
ceased
Founder Társadalomtudományi Kutatóközpont -- Centre for Social Sciences
Founder's
Address
H-1097 Budapest, Hungary Tóth Kálmán u.4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0231-2522 (Print)
ISSN 1588-2918 (Online)