View More View Less
 • 1 Széchenyi István Egyetem Nemzetközi és Elméleti Gazdaságtan Tanszék 9026 Győr Egyetem tér 1 Magyarország
 • | 2 Széchenyi István Egyetem Gazdasági Elemzések Tanszék 9026 Győr Egyetem tér 1 Magyarország
Restricted access

A GUESSS 2011 nemzetközi kutatás részeként létrejött adatbázisra támaszkodva azt vizsgáljuk, hogy a magyar felsőoktatásban részt vevő hallgatók karrierelvárásaiban milyen szerepet tölt be a családi és az intézményi háttér. Az otthon látott viselkedés- és magatartásminták gyakran erős hatást gyakorolnak a gyermeki életútra. Kérdés, hogy a magyar felsőoktatási intézmények hallgatóinak vállalkozói ambícióit milyen mértékben határozza meg az otthonról hozott minta, és menynyire befolyásolja az oktatási intézmények hatása. Tanulmányunk újdonsága, hogy a vállalkozói karrier-, illetve életpálya-elvárásokat befolyásoló tényezőket megvizsgáljuk a teljes mintára, valamint a teljes minta vállalkozói családi háttérrel rendelkező, illetve nem rendelkező részére különkülön is.Tanulmányunkban először röviden bemutatjuk, hogy eddig milyen kutatások születtek a témában, majd ismertetjük a hallgatók karrierelvárásait és az azokat befolyásoló tényezőket.

 • Barta Zs. (2009): A kompetencia alapú emberieroforrás-menedzsment lehetoségei a közszférában. Új Magyar Közigazgatás 2. évf. 4, 24–32.

  Barta Z.s. , 'A kompetencia alapú emberieroforrás-menedzsment lehetoségei a közszférában ' (2009 ) 2 Új Magyar Közigazgatás : 24 -32.

  • Search Google Scholar
 • Bögenhold, D. — Staber, U. (1991): The decline and rise of self-employment. Work, Employment and Society Vol. 2, 223–239.

  Staber U. , 'The decline and rise of self-employment ' (1991 ) 2 Work, Employment and Society : 223 -239.

  • Search Google Scholar
 • Bronfenbrenner, U. (1986): Ecology of the family as a context for human development: research perspectives. Development Psychology Vol. 22, No. 6, 723–742.

  Bronfenbrenner U. , 'Ecology of the family as a context for human development: research perspectives ' (1986 ) 22 Development Psychology : 723 -742.

  • Search Google Scholar
 • Czakó Á. — Kuczi T. — Lengyel Gy. — Vajda Á. (1994): Vállalkozók és vállalkozások. KSH–BKE Szociológia Tanszék, Budapest.

  Vajda , '', in Vállalkozók és vállalkozások , (1994 ) -.

 • Csapó K. (2010): Vállalkozásoktatás korszeru hazai kísérletei a Budapesti Corvinus Egyetemen. Vállalkozás és Innováció 4. évf. 1, 33–51.

  Csapó K. , 'Vállalkozásoktatás korszeru hazai kísérletei a Budapesti Corvinus Egyetemen ' (2010 ) 4 Vállalkozás és Innováció : 33 -51.

  • Search Google Scholar
 • Csoma Gy. — Lada L. (2010): Nincsen minden rendben a kompetenciákkal, és a kompetencia alapú képzéssel sem. Fejleszto Pedagógia 3. évf., 25–32.

  Lada L. , 'Nincsen minden rendben a kompetenciákkal, és a kompetencia alapú képzéssel sem ' (2010 ) 3 Fejleszto Pedagógia : 25 -32.

  • Search Google Scholar
 • Davidsson, P. (1995): Determinants of entrepreneurial intentions. RENT IX. Workshop. Piacenza, Italy. http://eprints.qut.edu.au/2076/1/RENT_IX.pdf (letöltve: 2012. május 10.).

  Davidsson P. , '', in Determinants of entrepreneurial intentions , (1995 ) -.

 • De Jorge-Moreno, J. — Laborda Castillo, L. — Triguero, M. S. (2012): The effect of business and economics education programs on students’ entrepreneurial intention. European Journal of Training and Development Vol. 36, No. 4, 409–425.

  Triguero M. S. , 'The effect of business and economics education programs on students’ entrepreneurial intention ' (2012 ) 36 European Journal of Training and Development : 409 -425.

  • Search Google Scholar
 • Garcia-Alvarez, E. — López-Sintas, J. — Gonzalvo, P. S. (2002): Socialization patterns of successors in first to second-generation family businesses. Family Business Review Vol. 15, No. 3, 189–203.

  Gonzalvo P. S. , 'Socialization patterns of successors in first to second-generation family businesses ' (2002 ) 15 Family Business Review : 189 -203.

  • Search Google Scholar
 • Garcia-Alvarez, E. — López-Sintas, J. (2006): Founder-successor’s transition: a model of coherent value transmission paths. In: Poutziouris, P. Z. — Smyrnios, K. X. — Klein, S. B. (eds): Handbook of research on family business. Edward Elgar, Cheltenham, 237–252.

  López-Sintas J. , '', in Handbook of research on family business , (2006 ) -.

 • Imreh-Tóth M. — Bajmócy Z. — Imreh Sz. (2013): Vállalkozó hallgatók–Valóban reális jövokép a vállalkozóvá válás? Vezetéstudomány 44. évf. 7–8, 51–63.

  Imreh S.z. , 'Vállalkozó hallgatók–Valóban reális jövokép a vállalkozóvá válás ' (2013 ) 44 Vezetéstudomány : 51 -63.

  • Search Google Scholar
 • Imreh-Tóth M. — Imreh Sz. — Prónay Sz. — Vilmányi M. — Lukovics M. — Kovács P. (2012): Vállalkozásoktatás a felsooktatásban: lehetoségek és remények. In: Bajmócy Z. — Lengyel I. — Málovics Gy. (szerk.): Regionális innovációs képesség, versenyképesség, fenntarthatóság. JATE Press, Szeged, 239–250.

  Kovács P. , '', in Regionális innovációs képesség, versenyképesség, fenntarthatóság , (2012 ) -.

 • Keeble, D. — Wever, E. (1986): Introduction. In: Keeble, D. — Wever, E. (eds): New Firms and Regional Development in Europe. Croom Helm, London-Sydney-Dover-New Hempshire.

  Wever E. , '', in New Firms and Regional Development in Europe , (1986 ) -.

 • Koltai J. P. — Szalka É. (2013): A vállalkozói hajlandóság vizsgálata a noi hallgatók körében Magyarországon. Vezetéstudomány 44. évf. 7–8, 71–79.

  Szalka , 'A vállalkozói hajlandóság vizsgálata a noi hallgatók körében Magyarországon ' (2013 ) 44 Vezetéstudomány : 71 -79.

  • Search Google Scholar
 • Kolvereid, L. (1996): Prediction of employement status choice intetions. Entrepreneurship Theory and Practice Vol. 21, No. 1, 47–56.

  Kolvereid L. , 'Prediction of employement status choice intetions ' (1996 ) 21 Entrepreneurship Theory and Practice : 47 -56.

  • Search Google Scholar
 • Kuczi T. (2011): Kisvállalkozás és társadalmi környezet. Jelenkutató Alapítvány, Budapest.

  Kuczi T. , '', in Kisvállalkozás és társadalmi környezet , (2011 ) -.

 • Laki M. (1994): A magánvállalkozások növekedésének esélyei. Külgazdaság 38. évf. 12, 41–54.

  Laki M. , 'A magánvállalkozások növekedésének esélyei ' (1994 ) 38 Külgazdaság : 41 -54.

  • Search Google Scholar
 • Málovics É. — Vajda B. (2012): A családi vállalkozások fobb problémái. In: Bajmócy Z. — Lengyel I. — Málovics Gy. (szerk.): Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. JATEPress, Szeged, 378–393.

  Vajda B. , '', in Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság , (2012 ) -.

 • Óhidy A. (2006): Az élethosszig tartó tanulás és az iskola. Új Pedagógiai Szemle 56. évf. 9, 109–120.

  Óhidy A. , 'Az élethosszig tartó tanulás és az iskola ' (2006 ) 56 Új Pedagógiai Szemle : 109 -120.

  • Search Google Scholar
 • Pollak, R. A. (1989): A családok és háztartások tranzakciós költség elmélete. In: Sik E. (szerk.): A háztartás a gazdaság „örök” intézménye. Szociológiai Füzetek, 48. ELTE Szociológiai Intézet és Továbbképzo Központ, Budapest, 83–95.

  Pollak R. A. , '', in A háztartás a gazdaság „örök” intézménye , (1989 ) -.

 • Román Z. (2006): A vállalkozás oktatása a felsooktatásban. Vezetéstudomány 37. évf. 1, 2–9.

  Román Z. , 'A vállalkozás oktatása a felsooktatásban ' (2006 ) 37 Vezetéstudomány : 2 -9.

  • Search Google Scholar
 • Rychen, D. S. (2003): Key competencies: Meeting important challenges in life. In: Rychen, D. S. — Salganik, L. H. (eds): Key Competencies for a Successful Life and a Well-Functioning Society. Hogrefe & Huber, Seattle–Toronto–Bern–Göttingen, 63–107. (Magyarul: Rychen, D. S.: Kulcskompetenciák: válasz az élet fontos kihívásaira. www.ofi.hu [letöltve: 2010. november 10.]).

  Rychen D. S. , '', in Key Competencies for a Successful Life and a Well-Functioning Society , (2003 ) -.

 • S. Gubik A. (2013): A magyar hallgatók vállalkozásindítási szándékát befolyásoló tényezok modellje–Ajzen tervezett magatartás elméletének kiterjesztése. Vezetéstudomány 44. év f. 7–8, 19–29.

  S. Gubik A. , 'A magyar hallgatók vállalkozásindítási szándékát befolyásoló tényezok modellje–Ajzen tervezett magatartás elméletének kiterjesztése ' (2013 ) 44 Vezetéstudomány : 19 -29.

  • Search Google Scholar
 • Scherer, R. F. — Adams, J. S. — Carley, S. — Wiebe, F. A. (1989): Role model performance effects on development of entrepreneurial career preference. Entrepreneurship Theory and Practice 1, 53–71.

  Wiebe F. A. , 'Role model performance effects on development of entrepreneurial career preference ' (1989 ) 1 Entrepreneurship Theory and Practice : 53 -71.

  • Search Google Scholar
 • Szabó Antal (é. n.): Ifjú vállalkozásfejlesztési politikák, azok fo elemei és gyakorlatai az Európai Unió országaiban és hazánkban. Budapesti Corvinus Egyetem, Kisvállalkozás-fejlesztési Központ, Budapest. www.vallalkozastan.hu (letöltve: 2013. október 10.).

 • Szerb L. — Lukovszki L. (2013): Magyar egyetemi hallgatók vállalkozói attitudjei és az attitudöket befolyásoló tényezok elemzése a GUESSS-felmérés adatai alapján. — Kik is akarnak ténylegesen vállalkozni? Vezetéstudomány 44. évf. 7–8, 30–40.

  Lukovszki L. , 'Magyar egyetemi hallgatók vállalkozói attitudjei és az attitudöket befolyásoló tényezok elemzése a GUESSS-felmérés adatai alapján. — ' (2013 ) 44 Vezetéstudomány : 30 -40.

  • Search Google Scholar
 • Szerb L. — Márkus G. (2007): A felsooktatási környezet hatása a vállalkozói életpálya választására. Közgazdasági Szemle 3. évf., 248–273.

  Márkus G. , 'A felsooktatási környezet hatása a vállalkozói életpálya választására ' (2007 ) 3 Közgazdasági Szemle : 248 -273.

  • Search Google Scholar
 • Szerb L. (2006): Nemzetközi felmérés az egyetemi hallgatók vállalkozási aktivitásáról Magyarországon.www.guesssurvey.org (letöltve: 2011. október 20.).

  Szerb L. , '', in Nemzetközi felmérés az egyetemi hallgatók vállalkozási aktivitásáról Magyarországon , (2006 ) -.

 • Szigeti C. — Farkas Sz. — Borzán A. (2013): A fejlodés latin-amerikai útja néhány alternatív indikátor alapján. LV. Georgikon Napok: A jövo farmja. Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Keszthely.

  Borzán A. , '', in A fejlodés latin-amerikai útja néhány alternatív indikátor alapján , (2013 ) -.

 • Szomor T. (1997): Tanári kézikönyv a Junior Achievement Program tanításához. Junior Achievement Magyarország Alapítávány, Szeged.

  Szomor T. , '', in Tanári kézikönyv a Junior Achievement Program tanításához , (1997 ) -.

 • Tót É. — Soltész A. (2008): Helyzetkép a vállalkozói ismeretek oktatásáról és a vállalkozói tudás fejlesztése területén bekövetkezett változásokról–a továbbfejlesztés lehetoségei és befolyásoló tényezoi. SEED Alapítvány, Budapest. www.seed.hu (letöltve: 2013. szeptember 10.).

  Soltész A. , '', in Helyzetkép a vállalkozói ismeretek oktatásáról és a vállalkozói tudás fejlesztése területén bekövetkezett változásokról–a továbbfejlesztés lehetoségei és befolyásoló tényezoi , (2008 ) -.

 • Vass V. (2006) A kompetencia fogalmának értelmezése. In: Demeter K. (szerk.): A kompetencia. OKI, Budapest, 139–159.

  Vass V. , '', in A kompetencia , (2006 ) -.

 • Zellweger, T. — Sieger, P. (2012): Coming home or breaking free? Career choice intentions of the next generation in family businesses. Ernst & Young.

  Sieger P. , '', in Coming home or breaking free? Career choice intentions of the next generation in family businesses , (2012 ) -.

 • Zellweger, T. — Sieger, P. — Halter, F. (2011): Should I stay or should I go? Career choice intentions of student with family business background. Journal of Business Venturing Vol. 26, No. 5, 521–536.

  Halter F. , 'Should I stay or should I go? Career choice intentions of student with family business background ' (2011 ) 26 Journal of Business Venturing : 521 -536.

  • Search Google Scholar

Társadalomkutatás
Language Hungarian
Year of
Foundation
1993
Publication
Programme
ceased
Founder Társadalomtudományi Kutatóközpont -- Centre for Social Sciences
Founder's
Address
H-1097 Budapest, Hungary Tóth Kálmán u.4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0231-2522 (Print)
ISSN 1588-2918 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Feb 2021 3 0 0
Mar 2021 7 0 0
Apr 2021 1 0 0
May 2021 6 0 0
Jun 2021 3 0 1
Jul 2021 4 2 4
Aug 2021 0 0 0