View More View Less
 • 1 MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete 7621 Pécs Papnövelde utca 22 Magyarország
Restricted access

A tanulmány az innováció központi és regionális irányításának elmúlt két évtized alatt formálódó magyarországi rendszerét tekinti át. Vizsgálja az állam irányító szerepét, az innovációs irányítás és az innovációs szakpolitika szervezeti és működési struktúrájának, illetve intézményrendszerének a kialakulását, az együttműködési mechanizmusok működését, valamint elhelyezi az innovációt a mindenkori kormányzatok fejlesztési stratégiáiban. Arra keresi a választ, hogy milyen okok vezettek a régiók innovációs fejlesztését korábban a zászlajukra tűző stratégiai célkitűzések háttérbeszorulásához, illetve a regionális innovációpolitikai irányítás rendszerének meggyengüléséhez, megszűnéséhez.

 • Barca, F. (2009): An Agenda for a Reformed Cohesion Policy. A Place-based Approach to Meeting European Union Challenges and Expectations. European Commission, Brussels.

  Barca F. , '', in An Agenda for a Reformed Cohesion Policy. A Place-based Approach to Meeting European Union Challenges and Expectations , (2009 ) -.

 • Borsi B. — Udvardi A. (2009): Innovációpolitika hogyan? Kis- és középvállalati tükör 2007-ben. Külgazdaság 53 évf. 3–4, 68–100.

  Udvardi A. , 'Innovációpolitika hogyan? Kis- és középvállalati tükör 2007-ben ' (2009 ) 53 Külgazdaság : 68 -100.

  • Search Google Scholar
 • Dory T. (2005): Regionális innovációpolitika. Kihívások az Európai Unióban és Magyarországon. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs.

  Dory T. , '', in Regionális innovációpolitika. Kihívások az Európai Unióban és Magyarországon , (2005 ) -.

 • Gál, Z. — Ptácek, P. (2011): The Role of Mid-Range Universities in Knowledge Transfer in Non-Metropolitan Regions in Central Eastern Europe. European Planning Studies Vol. 19, No. 9, 1669–1690.

  Ptácek P. , 'The Role of Mid-Range Universities in Knowledge Transfer in Non-Metropolitan Regions in Central Eastern Europe ' (2011 ) 19 European Planning Studies : 1669 -1690.

  • Search Google Scholar
 • Grosz A. — Rechnitzer J. (szerk.) (2005): Régiók és nagyvárosok innovációs potenciálja Magyar or szágon. MTA Regionális Kutatások Központja, Pécs-Gyor.

  Rechnitzer J. , '', in Régiók és nagyvárosok innovációs potenciálja Magyar or szágon , (2005 ) -.

 • Landabaso, M. (1997): The promotion of innovation in regional policy: proposals for a regional innovation strategy. Entrepereneurship and Regional Development Vol. 9, No. 1, 1–24.

  Landabaso M. , 'The promotion of innovation in regional policy: proposals for a regional innovation strategy ' (1997 ) 9 Entrepereneurship and Regional Development : 1 -24.

  • Search Google Scholar
 • Landabaso, M. — Mouton, B. (2003): Towards a different regional innovation policy: eight years of European experience through the European Regional Development Fund innovative actions. Draft for publication in Greenwood Publishing, Brussels.

  Mouton B. , '', in Towards a different regional innovation policy: eight years of European experience through the European Regional Development Fund innovative actions , (2003 ) -.

 • Lengyel I. (2000): A regionális versenyképességrol. Közgazdasági Szemle 47. évf. 12, 962–987.

  Lengyel I. , 'A regionális versenyképességrol ' (2000 ) 47 Közgazdasági Szemle : 962 -987.

  • Search Google Scholar
 • Nikodémus A. — Imre J. — Szilágyi L. — Peredy Z. — Gombos L. (2012): Megújuló nemzeti innovációs rendszer. Polgári Szemle, 1–2, (http://www.polgariszemle.hu/app/interface.php?view=v_article&ID=419 [letöltve: 2012. november 5.]).

  Gombos L. , '', in Polgári Szemle , (2012 ) -.

 • Pálné Kovács I. (2013): Tudás, innováció, kormányzás. In: Gál Z. (szerk.): Innovációbarát kormányzás Magyar or szá gon. A regionális innovációs fejlesztéspolitika kihívásai. MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete, Pécs, 25–58.

  Pálné K. I. , '', in Innovációbarát kormányzás Magyar or szá gon. A regionális innovációs fejlesztéspolitika kihívásai , (2013 ) -.

 • Rechnitzer J. (2002): Az innovációk földrajza. In: Tóth J. (szerk.): Általános társadalomföldrajz II. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 219–247.

  Rechnitzer J. , '', in Általános társadalomföldrajz II , (2002 ) -.

 • Rosenfeld, S. A. (2003): Expanding opportunities: cluster strategies that reach more people and more places. European Planning Studies Vol. 11, No. 4, 359–377.

  Rosenfeld S. A. , 'Expanding opportunities: cluster strategies that reach more people and more places ' (2003 ) 11 European Planning Studies : 359 -377.

  • Search Google Scholar
 • Tödtling, F. — Trippl, M. (2005): One size fits all? Towards a differentiated regional innovation policy approach. Research Policy Vol. 34, No. 8, 1203–1219.

  Trippl M. , 'One size fits all? Towards a differentiated regional innovation policy approach ' (2005 ) 34 Research Policy : 1203 -1219.

  • Search Google Scholar
 • Török Á. (1998): Versenyképesség és technológiamenedzsment. In: Inzelt A. (szerk.): Bevezetés az innovációmenedzsmentbe. Az innovációmenedzsment és a technológiamenedzsment kapcsolata. Műszaki Könyv kiadó, Budapest.

  Török , '', in Bevezetés az innovációmenedzsmentbe. Az innovációmenedzsment és a technológiamenedzsment kapcsolata , (1998 ) -.

Társadalomkutatás
Language Hungarian
Year of
Foundation
1993
Publication
Programme
ceased
Founder Társadalomtudományi Kutatóközpont -- Centre for Social Sciences
Founder's
Address
H-1097 Budapest, Hungary Tóth Kálmán u.4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0231-2522 (Print)
ISSN 1588-2918 (Online)