Authors:
Edit Szűcs Debreceni Egyetem Műszaki Kar 4028 Debrecen Ótemető utca 2-4 Magyarország

Search for other papers by Edit Szűcs in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Sándor Kovács Debreceni Egyetem Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar 4032 Debrecen Böszörményi út 138 Magyarország

Search for other papers by Sándor Kovács in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Eszter Tornai Debreceni Egyetem Műszaki Kar 4028 Debrecen Ótemető utca 2-4 Magyarország

Search for other papers by Eszter Tornai in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Tímea Takács Debreceni Egyetem Műszaki Kar 4028 Debrecen Ótemető utca 2-4 Magyarország

Search for other papers by Tímea Takács in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Andrea Matkó Debreceni Egyetem Műszaki Kar 4028 Debrecen Ótemető utca 2-4 Magyarország

Search for other papers by Andrea Matkó in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

A mai világban a munkavállalókat egyre nagyobb nyomás terheli, ami rövid távon stresszforrást eredményez, hosszú távon pedig egészségkárosító hatást okoz. Ezért fontos manapság a stresszel foglalkoznunk.Kutatásunk célja egy külföldi cég magyarországi leányvállalatánál az adminisztrációs munkát végző szellemi dolgozókra ható stresszorok vizsgálta volt. Kutatásunk a vállalat négy osztályára terjedt ki, jelesül az informatikai, a pénzügyi, az üzemeltetési és a HR-osztályra.Vizsgálatunk során hipotéziseket állítottunk fel, melyek igazolása vagy megcáfolása volt a célunk. Ehhez stresszorcsoportokat alakítottunk ki statisztikai módszerekkel, és megvizsgáltuk, hogy az egyes csoportokba tartozó stresszorok melyik osztályt milyen arányban érintik. Kutatásunk elvégzéséhez főkomponens-elemzést és SRH-elemzést használtunk.A kapott eredmények alapján megállapítható, hogy a HR- és az informatikai osztályt érintik a legjobban a minőségi, a mennyiségi és a felelősséggel kapcsolatos stresszorok. Az üzemetetési részlegen dolgozókat a kellemetlen munkahelyi légkör terheli a leginkább, ez a munkatársak között fennálló konfliktusokból adódik. A pénzügyi osztály esetében nincs olyan stresszor, amely kiemelkedően jellemző az ott dolgozókra.

  • Collapse
  • Expand

Társadalomkutatás
Language Hungarian
Year of
Foundation
1993
Publication
Programme
ceased
Founder Társadalomtudományi Kutatóközpont -- Centre for Social Sciences
Founder's
Address
H-1097 Budapest, Hungary Tóth Kálmán u.4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0231-2522 (Print)
ISSN 1588-2918 (Online)