View More View Less
 • 1 Nyíregyházi Főiskola Gazdálkodástudományi Intézet 4400 Nyíregyháza Sóstói út 31/B Magyarország
Restricted access

A cikk a mezőgazdaságban tevékenykedő, kettős könyvvezetést alkalmazó magyarországi gazdasági társaságok vizsgálatát mutatja be egy kérdőíves kutatás eredményei alapján. Érdeklődésem arra irányult, hogy milyen tényezők hatnak a vállalkozások belső információs rendszerének használatára, hogy mely rendszereket használják és miért. A tanulmány kitér arra, hogyan zajlott a vizsgálat, milyen szempontok alapján kerültek bele a vállalkozások a mintába, és milyen eredmények születtek. Óhatatlanul felvetődhet a kérdés, van-e „értelme”, létjogosultsága egy agráriumra irányuló, informatikában elmélyülő vizsgálatnak. A fő célom a cikk megírásával az volt, hogy felhívjam a figyelmet erre az informatika szempontjából elhanyagolt és magára hagyott szektorra, a szektorban lefolytatható kutatás nehézségeire. Remélem, a kutatás egy komplex vizsgálat kezdete lehet, amelynek az országhatáron túli kiterjesztésével lehetővé válna, hogy egy modell megalkotásával segítse a mezőgazdaságban tevékenykedőket és az állami döntéshozókat.

 • 2004. évi XXXIV. törvény

 • Cser László - Németh Zoltán (2007): Gazdaságinformatikai alapok. Aula Kiadó, Budapest.

  Németh Z. , '', in Gazdaságinformatikai alapok , (2007 ) -.

 • Gábor András és mtsai (2007): Üzleti informatika. Aula Kiadó, Budapest.

  Gábor A. , '', in Üzleti informatika , (2007 ) -.

 • Ghauri, Pervez - Grønhaug, Kjell (2010): Research Methods in Business Studies. A Practical Guide. 4th Edition. Prentice Hall, London.

  Grønhaug K. , '', in Research Methods in Business Studies. A Practical Guide , (2010 ) -.

 • Hunyadi László - Vita László (2008): Statisztika I–II. Aula Kiadó, Budapest.

  Vita L. , '', in Statisztika I–II , (2008 ) -.

 • Koleszár L. (2009): Információrendszer fejlesztése, bevezetése, és sajátosságai a vállalati gyakorlatban, különös tekintettek a kis- és középvállalkozásokra. PhD-értekezés. Nyugat-Magyarországi Egyetem, Sopron.

  Koleszár L. , '', in Információrendszer fejlesztése, bevezetése, és sajátosságai a vállalati gyakorlatban, különös tekintettek a kis- és középvállalkozásokra , (2009 ) -.

 • KSH (2009): A vállalkozások és a háztartások IKT-eszközökkel való ellátottsága és ezek használata. http://mek.oszk.hu/07300/07383/07383.pdf (Letöltve: 2012. augusztus 18.)

  '', in A vállalkozások és a háztartások IKT-eszközökkel való ellátottsága és ezek használata , (2009 ) -.

 • Magyar statisztikai évkönyv, 2010. http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/evkonyv/stat2010_nograf.pdf (Letöltve: 2013. augusztus 17.)

 • Majoros Pál (2004): A kutatásmódszertan alapjai. Perfekt Kiadó, Budapest.

  Majoros P. , '', in A kutatásmódszertan alapjai , (2004 ) -.

 • Nagy Sándor (2010): A „harmadik” termelési tényező. Polgári Szemle 6. évf., 6. http://www.polgariszemle.hu/?view=v_article&ID=420 (Letöltve:2013. augusztus 26.)

  Nagy S. , '', in Polgári Szemle , (2010 ) -.

 • Némethné Gál Andrea (2010): A kis- és középvállalatok versenyképessége — egy lehetséges elemzési keretrendszer. Közgazdasági Szemle 57. évf. 2, 181–193. http://epa.oszk.hu/00000/00017/00167/pdf/5_nemethne.pdf (Letöltve: 2014. február 12.)

  Némethné G. A. , 'A kis- és középvállalatok versenyképessége — egy lehetséges elemzési keretrendszer ' (2010 ) 57 Közgazdasági Szemle : 181 -193.

  • Search Google Scholar
 • Raffai Mária (2003): Információrendszerek fejlesztése és menedzselése. Novadat Kiadó, Győr.

  Raffai M. , '', in Információrendszerek fejlesztése és menedzselése , (2003 ) -.

 • Rhoades, Emily B. (2004): An Examination of the Adoption of the Internet in Agriculture Magazines. University of Florida, Gainesville.

  Rhoades E. B. , '', in An Examination of the Adoption of the Internet in Agriculture Magazines , (2004 ) -.

 • Sajtos László - Mitev, Ariel (2007): SPSS kutatási és adatelemzési kézikönyv. Alinea Kiadó, Budapest.

  Mitev A. , '', in SPSS kutatási és adatelemzési kézikönyv , (2007 ) -.

 • Salami, Payman - Ahmadi, Hojat (2010): Review of Farm Management Information Systems (FMIS). New York Science Journal Vol. 3, No. 5, 87–95.

  Ahmadi H. , 'Review of Farm Management Information Systems (FMIS) ' (2010 ) 3 New York Science Journal : 87 -95.

  • Search Google Scholar
 • Sasvári Péter (2012): Az információs rendszerek kisvállalati alkalmazásának vizsgálata. Vezetéstudomány 43. évf. különszám, 56–65.

  Sasvári P. , 'Az információs rendszerek kisvállalati alkalmazásának vizsgálata ' (2012 ) 43 Vezetéstudomány : 56 -65.

  • Search Google Scholar
 • Székelyné Raál Éva (2010): Kettős könyvvitelt vezető mezőgazdasági, vad-, erdőgazdálkodási és halászati szervezetek név- és címjegyzéke. AKI, Budapest. https://www.aki.gov.hu/publikaciok/ (Letöltve: 2011. május 26.)

  Székelyné Raál É. , '', in Kettős könyvvitelt vezető mezőgazdasági, vad-, erdőgazdálkodási és halászati szervezetek név- és címjegyzéke , (2010 ) -.

 • Vajdáné Horváth Piroska és mtsai (2001): A mezőgazdaság infokommunikációs eszközökkel történő támogatása. Információs Társadalom Monitoring Tanulmányok, No. 16. Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft., Budapest. http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/a111.pdf (Letöltve: 2003. május 26.)

  Vajdáné Horváth P. , '', in A mezőgazdaság infokommunikációs eszközökkel történő támogatása , (2001 ) -.

 • http://www.ksh.hu/interaktiv/terkepek/mo/mezogazd.html (Letöltve: 2013. október 18.)