View More View Less
  • 1 Please ask the editor of the journal.
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $130.00

I. Kleomenés, spártai király, az ókor egyik kevéssé ismert, ám annál jelentősebb személyisége. A történetírói hagyomány torzításai miatt nehezen ismerhető fel valódi szerepe, ám minden jel arra utal, hogy nélküle sem Spárta politikája, sem a Kr. e. 6/5. század fordulójának görög világa nem értelmezhető igazán. Ezen dolgozat a Kleomenésre vonatkozó ókori adatok vizsgálatával igyekszik fényt deríteni a ,,negatív hagyomány'' lehetséges okaira, és így árnyaltabb képet adni a kor viszonyairól.