View More View Less
  • 1 Please ask the editor of the journal.
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $130.00

A kínai költészet legkorábbi szövegeinek, a Dalok Könyve verseinek értelmezése - a modern sinológiai kutatásokat megelőzően - már ókori kínai kommentátorai számára is problémát jelentett. A gyűjtemény 305 versének interpretációjára azóta több európai nyelven számos fordítás tett kisérletet, melyek a Dalok Könyvének gazdag kommentárirodalmára támaszkodva újabb szövegváltozatokban világították meg a nehezen érthető részeket. A dolgozat a gyűjtemény két versének értelmezhetőségét vizsgálva igyekszik bemutatni a klasszikus kínai szövegek fordítási problémáit.