View More View Less
  • 1 Please ask the editor of the journal.
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $130.00

Iulianus írásai között többször is felbukkan a Duna folyó Istros névváltozatban. A Duna Iulianus Császárok című írásában kizárólag határfolyóként szerepel. Fontosabbak azonban az uralkodó származására vonatkozó további szöveghelyek. Első Constantiushoz írott beszédében Claudius Gothicusról megtudjuk, hogy harcban állt a dunai népekkel, a Misopógónban viszont a császár a Duna menti mysosoktól eredezteti magát. Mindkét helyen e népek egyszerűségét és tiszta erkölcsiségét hangsúlyozta. Az a tény, hogy Iulianusnál a folyók többször is szimbólumok, s az újplatónikus császár számos helyen allegorikus képeket alkalmaz, arra utal, hogy a Duna is jelkép lehet. Ezt támasztja alá Poseidóniosnak a dunai arany mosásáról szóló töredéke. Amint a Duna azonosítható az arannyal, úgy az arany Zeusszal és Héliosszal, ami Iulianus jelképes származására utalhat, hiszen a császár Héliosra vezette vissza születését. Rokonai, a Duna menti mysosok így nemcsak Constantius Chlorus miatt érdemelnek figyelmet, hanem egyúttal a Duna is összefonódik a Hélioshoz írott himnuszban megfogalmazott újplatónikus gondolatokkal.