View More View Less
  • 1 Please ask the editor of the journal.
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $130.00

A görög világban a keletről érkezett elefántcsont faragványok és a feldolgozásra kerülő nyersanyag értéke mindenkor kiemelkedő jelentőségű volt. Az elefántcsontot Homéros kilenc alkalommal említi meg, kincsként elsődlegesen a hatalmi szférába helyezve, ahol a gazdagságot és a tisztaságot szimbolizálta. A tárgyak birtoklása presztízsértékű volt a tulajdonosaik számára. Szerepük azonban nemcsak a tulajdonosok, az uralkodó réteg körében volt jelentős, hiszen az elefántcsont faragványok formakincse és gazdag dekorációja a kortárs mesterek alkotására, a görög művészetre is hatott. Az ekkor születő figurális ábrázolások a távoli keleti világ művészetének hatása alatt álltak, a keleti ikonográfiából és tárgytípusok közül kölcsönző görög mesterek azonban új stílust hoztak létre. A motívumokat, dekoratív és figurális ábrázolásokat mintakönyvként használták fel, de a modelleket saját képi világuk és művészi ízlésük szerint értelmezték újra.