View More View Less
  • 1 MTA Nyelvtudományi Intézet Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $130.00

A tanulmány első része az ankarai ezüsttál hieroglif luvi feliratának datálására tett javaslatokat tekinti át kritikailag. Ezt a felirat epigráfi ájának és tartalmának részletes elmezése követi, amely arra mutat rá, hogy a felirat sajátosságait csak egy olyan Tudhaliya nevű hettita nagykirállyal lehet megmagyarázni, aki a Hettita Birodalom felbomlása után élt. A tanulmány második fele azt vizsgálja, lehetséges-e ez a javaslat történelmi szempontból, különösen a tabali nagykirályok tükrében.