View More View Less
  • 1 PPKE BTK Pécs
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $130.00

A Kr. e. II. században megszületik egy olyan ideológia, mely a Római Birodalom létjogosultságát igazolta a meghódítottak előtt. Lényege a következőkben összegezhető: akkor igazságos egy állam uralma más államok felett, hogyha ez a viszony az alávetett állam érdekét is szolgálja, ez pedig akkor lehetséges, hogyha az uralkodó állam kiválóbb, és az alávetetteket jobbá teszi, jobb irányba vezeti, mintha ők önmagukat irányítanák. A tanulmány első részében amellett érvelek, hogy ezt az elméletet Panaitiosnak, a sztoikus filozófia középső korszakában alkotó filozófusnak kell tulajdonítanunk. Ezután azt bizonyítom, hogy a Róma világbirodalommá válását megíró megalopolisi Polybios – aki baráti viszonyban volt Panaitiosszal, és vele gyakran cserélt eszmét államelméleti, politikai kérdésekről – az elméletet ismerte, és a Római Birodalom, valamint a meghódított államok viszonyára alkalmazta is.