View More View Less
  • 1
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $130.00

Dahn’el Kahn 2001-ben új kronológiát javasolt a 25. (kusita) dinasztia történelmére vonatkozóan, amelyet II. Sarrukín 1999-ben publikált Tang-i Var-i feliratában olvasható új adatokra alapozott. Bár az általa felállított új kronológia számos ponton értelmezte át a korszak egyiptomi és kusita történelmének eseményeit, az ő felvetései sem mentesek félreértelmezésektől és hiányosságoktól. Jelen tanulmány szerzője a már ismert források pontosabb értelmezésével, és a probléma kontextusában még nem vizsgált néhány újabb forrás együttes vizsgálatával próbálja bizonyítani, hogy miért nem elfogadható minden kétséget kizáróan Dahn’el Kahn elmélete.