View More View Less
  • 1 ELTE Eötvös József Collegium Institut für Papyrologie Marstallstr. 6 D-69117 Heidelberg
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $130.00

Nikétas Chóniatés a 12. század legjelentősebb és legismertebb bizánci történetírója. A dolgozat célkitűzése a szerző magyarokról szóló tudósításainak vizsgálata, különös tekintettel a történetíró magyarokról kialakított képére. Az elemzés kisebb részben a Chóniatés alkalmi beszédeiben található elszórt adatokra, nagyobb részben kortörténetének magyarokra vonatkozó szemelvényeire támaszkodik. A szöveg vizsgálata alapján két főbb következtetést vonhatunk le: 1. Nikétas Chóniatés magyarságképét alapvetően kora sztereotípiái határozták meg, de olykor már érezhető nála is a 12. századi Bizánc nyitottabb magatartása az idegenekkel szemben. 2. Chóniatés elbeszélésében a magyarok ugyanúgy „statiszták” csupán, mint a többi nem bizánci nép, az ábrázolás pedig gyakran a szerző történetírói felfogásának van alárendelve.