View More View Less
  • 1 MTA Nyelvtudományi Intézet Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $130.00

Az elmúlt két évtized kutatása sokrétű politikai és kulturális folyamatosságot tárt fel a Hettita Birodalom és utódállamai között. Jelen dolgozat egy mindeddig nem vizsgált aspektust, az irodalom kérdését veszi szemügyre. Ugyan a vizsgálatnak a hagyományozódás sajátosságai miatt a historiográfiára kell korlátozódnia, a luvi szövegek motívumai és stíluseszközei segítségével mégis kimutatható, egyfelől e szövegek szerves folytatói a hettita történetírásnak; másfelől idővel számos egyedi vonást nyertek. Noha a hagyományozódás pontos technikai részletei még további kutatást kívánnak, a hettita nagykirályok monumentális feliratai, illetve a karkamiši utódállam bizonyosan központi szerepet játszottak.