View More View Less
  • 1 PPKE BTK Klasszika-Filológiai és Medievisztikai Intézet Piliscsaba
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $130.00

A tanulmány a Dragma írásaira támaszkodva igyekszik bemutatni a hagyományosan németes műveltségűként számon tartott professzor és a francia kultúra kapcsolatát, megjelölve a XX. század első évtizedeinek azon francia orientáltságú intézményeit és szellemi műhelyeit, amelyek döntő hatással voltak kutatói érdeklődésére és emberi habitusára (Eötvös Collegium, Parthenon), feltérképezve a francia literatúra több évszázadára kiterjedő jártasságát, kísérletet téve alapvetően latinos-klasszikus irodalmi ízlésének vázolására, végül utalva az élete meghatározó eseményeit kísérő Stendhal-élményre.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Nov 2020 0 1 0
Dec 2020 0 0 0
Jan 2021 0 0 0
Feb 2021 0 0 0
Mar 2021 0 0 0
Apr 2021 0 0 0
May 2021 0 0 0