View More View Less
  • 1 Hatház u. 5. 1106 Budapest Magyarország
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $130.00

A hettiták szíriai tevékenysége meglehetősen jól ismert írott forrásainkból. Ennek ellenére a szíriai hettita uralomnak meglehetősen kevés régészeti nyoma maradt fenn. A kutatás hagyományosan ezt azzal magyarázza, hogy a hettiták csupán a meghódított terület hatékony irányításában, s nem a népesség hettitizációjában voltak érdekeltek. Ez a feltevés azonban több kérdést nem old meg, különösen azt nem, miképp válhatott ez esetben Szíria a hettita kulturális örökség egyik legfontosabb hordozójává a birodalom felbomlása után. A történelmi és kulturális háttér újbóli kiértékelésével jelen dolgozat azt a hipotézist fogalmazza meg magyarázatként, hogy maga a helyi lakosság idomult kulturálisan és saját akaratából a hettita hódítókhoz. Ezt a magyarázatot az időközben nemcsak méretében, hanem spektrumában is kibővült régészeti anyag is támogatja.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
May 2020 0 9 7
Jun 2020 0 6 1
Jul 2020 3 1 0
Aug 2020 1 0 0
Sep 2020 0 0 0
Oct 2020 0 0 0
Nov 2020 0 0 0